c

"Turvallisuus on yhteinen asia”

Nostokonepalvelu Oy:n työnjohtaja Erkki Vartiainen ei epäröi huomauttaa, jos hän kohtaa epäkohtia työturvallisuudessa. ”Tarvittaessa puututaan ja asiat käsitellään. Se ei ole kyttäämistä vaan tervettä avoimuutta”, hän teroittaa.

Nostokonepalvelun Erkki Vartiainen kertoo, että nosturinkuljettajan vaaranpaikat liittyvät muun muassa putoamisiin ja kaatumisiin. Kuljettajan on huolehdittava, että nosturin kulkuväylät eivät ole liukkaita ja että hän laskeutuu koneesta maltillisesti.

Nostokonepalvelun Jyväskylän toimipis­teen seinälle on ripustettu kunniakirja, jonka Skanska myönsi marras­kuussa 2018 yhteistyökumppanilleen esimerkillisestä toiminnasta työturvallisuudessa ja yhteis­työssä. Yrityksen työnjohtajan, Erkki Vartiaisen, mielestä turvallisuudesta huolehtiminen on kaikkien työmaalla työskentelevien vastuulla, aliurakoitsijat mukaan lukien.

Skanskan tiukka työturvallisuuslinja takaa sen, että onnettomuustilastot pysyvät kurissa. ”Työturvallisuudessa Skanska on ollut uranuurtaja ja pitänyt tiukkaa linjaa. Hommat hoidetaan kaikkialla nykyisin aiempaa paremmin yleisten pelisääntöjen mukaan”, kehuu Erkki.

25 vuoden kokemuksella hän kiittää, kuinka hyvin Skanskalla tieto työmaiden ja aliurakoitsijoiden välillä kulkee: ”Kulttuuri on muuttunut. Nuoret työnjohtajat soittavat, kysyvät ja antavat palautetta helposti, ja sama toimii molempiin suuntiin.”

Ennakointi ja rauhallisuus valtteina

Nostokonepalveluiden Jyväskylän yksikön parikymmentä työntekijää työskentelee kukin tahollaan eri kohteissa Keski-Suomen alueella. Kun on nostotyön aika, Erkille tulee pyyntö tulla katsomaan etukäteen nostosuunni­telmat. Siten varmistetaan esimerkiksi, että nosturin lii­kutteluun on tontilla riittävästi tilaa ja alue jaksaa kantaa 70–80 tonnia painavan koneen.

Nostotyössä on omat työturvallisuusriskinsä, jotka Erkki hyvin tiedostaa. Erilaisilla ennakointitoimenpiteillä riskejä pystytään kuitenkin välttämään.

”Kiire ja väsymys ovat turvallisen työn vihollisia, joita nosturinkuljettajan on vaikea kitkeä työmailta pois. Mutta korostan aina, että ennakoidaan mahdollisimman paljon, jotta ei tarvitse kiirehtiä: jos yön aikana on esimerkiksi satanut lunta, lapi­oidaan lumi rauhassa pois, jotta ei tule liukastumisia sen vuoksi”, kertoo Erkki esimerkkinä ennakointitoimenpiteistä.

Päivitetty: 9.5.2019