c

Hiilineutraaliksi step-by-step: Energiamuoto seuraa tarkoitusta

Chicagon koulussa lanseerattiin jo yli sata vuotta sitten lause, josta tuli koko modernin arkkitehtuurin perusteesi: ”muoto seuraa tarkoitusta”. Lause ei ole menettänyt merkitystään tänäkään päivänä, ja sitä voikin soveltaa yhteen rakentamisen suurimmista haasteista – ilmastonmuutokseen.

Hiilijalanjäljestä hiilikädenjälkeen

Skanska on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2045 mennessä kaikessa toiminnassaan. Hiilijalanjälki on tärkeä mittari, joka ohjaa toimintaamme kohti tavoitetta. Hiilijalanjälkeä tarkastellaan koko rakennuksen elinkaaren ajalta, jolloin siinä huomioidaan ennen rakentamista, rakentamisen aikana, rakennuksen käytön aikana ja lopulta purkamisesta aiheutuvat päästöt. Hiilijalanjäljen lisäksi on tärkeää tarkastella myös toista mittaria: hiilikädenjälkeä. Kun hiilijalanjälki kertoo negatiivisista ilmastovaikutuksista, hiilikädenjälki paljastaa puolestaan ilmastohyödyt. Luomalla rakennuksia, joilla on positiivinen hiilikädenjälki, kompensoimme rakennuksesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. Hiilikädenjälkeä tuotetaan monin eri keinoin rakentamisen ja käytön eri vaiheissa, mutta tässä artikkelissa keskitymme tarkastelemaan energiaratkaisuja.

Energiaa geometrialla

Powerhouse on toimistorakennus, joka tuottaa kaksi kertaa enemmän energiaa kuin se kuluttaa. Powerhouse on siis plusenergiatalo, joka tuottaa elinkaarensa aikana enemmän energiaa kuin sen materiaalien tuotantoon, rakentamiseen ja käyttöön kuluu. Rakennuksen hiilikädenjälki syntyy monesta innovatiivisesta ratkaisuista, joista ehkä yllättävin on sen muoto.

Powerhouse on geometrisesti optimoitu suhteessa omaan sijaintiinsa niin, että sen aurinkopaneelit keräävät maksimimäärän energiaa. Kesäisin, kun päivät ovat pitkiä ja auringonvaloa riittää, rakennus tuottaa omaa tarvettaan enemmän energiaa. Ylimääräinen energia myydään sähköverkkoon. Vaikka talviaikaan aurinkoenergia ei riitä täyttämään rakennuksen energiatarvetta, koko vuoden tasolla oman energian tuotanto ylittää kulutuksen reilusti.

Powerhouse Telemark
Powerhouse Telemarkin aurinkopaneelit keräävät maksimimäärän energiaa

 

Uusia innovaatioita kehitetään joka saralla

Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii uutta ajattelua joka saralla. Yksi kiinnostavimmista uusiutuvan energian kehitysprojekteista on perovskiitistä valmistetut aurinkokennot, joita kehitetään Skanskan ja puolalaisen Saule Technologies -yrityksen yhteistyönä. Perovskiittikalvojen joustavuuden ja läpinäkyvyyden ansiosta niillä voidaan päällystää jopa kokonaisia julkisivuja ja ikkunoita, jolloin aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää merkittävästi entistä enemmän. Kehitysprojekti onkin merkittävä virstanpylväs hiilineutraaliuden saavuttamisessa.

Toinen Skanskalla kehitetty innovaatio on Deep Green Cooling, joka mahdollistaa rakennuksen tehokkaan viilentämisen murto-osalla perinteisten viilennysmenetelmien energiankulutuksesta. Deep Green Coolingin fiksuus on siinä, miten se siirtää peruskallion viileää ilmaa rakennukseen säästäen energiaa joka vaiheessa. Järjestelmässä ei ole kompressoireita, haihduttimia ja lauhduttimia, jotka ovat normaalin ilmastointijärjestelmän suurimmat sähkösyöpöt. Suoraviivaistettu toimintaperiaate vähentää energiantarvetta ja pidentää järjestelmän käyttöikää minimoiden ympäristövaikutuksia.

Maaperän avulla rakennus voidaan pitää lämmön suhteen omavaraisena ympäri vuoden. Vantaan Aviabulevardi II:ssa kesäaikaan syntyvä ylimääräinen lämpö ei mene harakoille, vaan se varastoidaan maaperään. Kun kelit viilenevät, varastoitua lämpöä voidaan käyttää taas rakennuksen lämmittämiseen. Aviabulevardi II onkin saanut kultatason LEED®-ympäristösertifikaatin.

Perovskiitti aurinkokennojen asennus toimistotalon julkisivuun Puolassa
Perovskiittikalvoja asennetaan toimistotalon julkisivuun Puolassa

 

Monta muotoa, yksi tarkoitus

Hiilikädenjälki syntyy useista valinnoista rakentamisen kaikissa vaiheissa suunnittelusta rakentamiseen ja käyttöön. Kyse ei ole vain energian tuotannosta, vaan ennen kaikkea energian säästämisestä. On tärkeää muistaa, että uusiutuvaakaan energiaa ei riitä tuhlattavaksi. Siksi energiatehokkuus on avainasemassa. Tähän vaikuttavat edellä mainittujen innovaatioiden lisäksi erilaiset talotekniset ominaisuudet, kuten ulkovaipan tiiveys ja älykkäät automaatio- ja ohjausjärjestelmät, kuin myös rakennuksen käyttäjien toiminta. Lisäksi sijainti hyvien joukkoliikenneyhteyksien lähellä vähentää liikkumiseen tarvittavaa energiaa.

Ympäristö- ja energiatehokkaat ratkaisut konkretisoituvat talon käyttäjille myös kustannushyötyinä, mutta se vihoviimeinen tarkoitus on rakennuttajille ja käyttäjille sama: pyrkimys hiilineutraaliin tulevaisuuteen.

 

Päivitetty: 13.9.2021