c

E18-moottoritieosuus, Muurla-Lohja

Vastuullisuus ja ympäristö

Skanska on kehittänyt 51,3 kilometrin mittaisen E18-moottoritieosuuden Muurlan ja Lohjanharjun välillä. Tie avattiin liikenteelle tammikuussa 2009, ja koko matkan Turusta Helsinkiin on sen jälkeen voinut ajaa yhtenäistä moottoritietä.

Moottoritien ansiosta liikenteestä on tullut turvallisempaa ja ajamisesta sujuvampaa. Moottoritie on korvannut vanhan, kapeamman maantien. Liikenneonnettomuudet ovat vähentyneet ja ajoaika Turun ja Helsingin välillä on lyhentynyt.

Ympäristönäkökohdat ovat voimakkaasti ohjanneet E18-moottoritien suunnittelua ja toteutusta, koska tie kulkee halki seudun, jossa luonto on erityisen monimuotoinen. Suunnittelu- ja toteutusvaiheessa pyrittiin aiheuttamaan ympäröivälle luonnolle niin vähän häiriöitä kuin mahdollista.

Liikenneturvallisuutta parantavat myös monitasoliittymät, toisistaan aidoilla erotetut kaistat, riista-aidat ja se, että tien suunnittelussa on otettu huomioon olemassa olevat maastonmuodot. Tieosuudella on seitsemän tunnelia. Tunneleiden liikenneturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota, ja ne on varustettu nykyaikaisilla liikenteenohjaus- ja häiriönhallintajärjestelmillä.

Etsi projekteja

Projektien määrä

loading