c

E18-moottoritieosuus, Muurla-Lohja

Sosiaaliset vaikutukset

Hyödyt lähiympäristölle

Liikenneturvallisuus on parantunut, matka-ajat ovat lyhentyneet ja ajamisesta Turun ja Helsingin välillä on tullut sujuvampaa. Huolellinen maisemointi, tunneleiden rakentaminen, meluntorjunta ja pohjavesien suojaaminen sekä pitkät laaksosillat lieventävät tien ympäristövaikutuksia. Tie on sovitettu maisemaan maaston omilla kivimateriaaleilla ja maisemoitavat alueet on metsitetty.

Suhteet lähiympäristöön

Skanska on tehnyt paljon työtä pitääkseen paikalliset asukkaat ajan tasalla tieprojektin edistymisestä ja pitääkseen yllä hyviä suhteita heihin.

2,2 kilometrin mittainen Karnaisten tunneli kulkee kauniin luonnontilassa olevan korven alla. Korvessa on kaksi pientä järveä, ja siellä voi sienestää ja marjastaa, telttailla ja hiihtää.

Kun hakkuita aiottiin toteuttaa korven alueella, hankkeen palveluntuottaja Tieyhtiö Ykköstie Oy yhdisti voimansa paikallisten ihmisten kanssa vastustaakseen luontoalueen tuhoamista.

Etsi projekteja

Projektien määrä

loading