c

E18-moottoritieosuus, Muurla-Lohja

Ympäristövaikutukset

E18-moottoritie on toteutettu mahdollisimman pitkälle ympäristön ehdoilla, jotta luonnolle aiheutettaisiin niin vähän haittaa kuin mahdollista. Koska tieosuudella on paljon tunneleita, joiden yläpuolella olevat maastot ovat luonnontilassa, tämä mahdollistaa eläinten kuten hirvien vapaamman liikkumisen alueella. Tieosuudella on myös riistasilta. Tien molemmilla puolilla kulkeva riista-aita suojelee sekä eläimiä että autoilijoita.

Tien varrella esiintyy myös harvinaisia liito-oravia, jotka pystyvät ylittämään tien puusta puuhun 40 kohdassa, joissa tietä on tätä varten erityisesti kavennettu. Luontoarvot ovat tärkeitä myös ihmisille, ja alueella onkin paljon ulkoiluun sopivaa maastoa. 2,2 kilometrin mittainen Karnaisten tunneli kulkee kauniin luonnontilassa olevan korven alla. Korvessa on kaksi pientä järveä, ja siellä voi sienestää ja marjastaa, telttailla ja hiihtää.

Etsi projekteja

Projektien määrä

loading