c

Oppiva-harjoittelu Skanskan hankinnassa antoi enemmän kuin osasin odottaa

Neljän kuukauden harjoittelujakso Skanskalla osana Oppiva-harjoittelua on nyt päättynyt ja palaan opintojen pariin Lappeenrantaan LUT-yliopistoon. Syksyllä minua odottaa kandidaatin tutkielma, johon olen saanut jo paljon hyviä ajatuksia oppivakesästäni.

Opiskelen kauppatieteitä LUT-yliopistossa ja kuulin ensimmäistä kertaa Oppivasta fuksivuonna, Hankintatoimen perusteet -kurssin vierailuluennolla. Yliopistollemme tuli skanskalainen kertomaan hankintojen johtamisesta Skanskalla. Luennon päätteeksi hän kertoi, millaisia työllistymismahdollisuuksia Skanskalla on opiskelijoille, josta Skanska Oppiva -harjoitteluohjelma jäi mieleeni.

Vierailuluennon aikana tuli esille, että hankintojen merkitys Skanskan liikevaihtoon on suuri, joten koin, että täällä varmasti pääsee näkemään hankintaa suurella mittakaavalla ja oppimaan paljon uutta. Oppiva-ohjelmassa myös viehätti sen pituus, sillä siitä heräsi heti mielikuva, että harjoittelija todella halutaan perehdyttää kattavasti, ja kolmen vuoden aikana pääsee näkemään hyvin erilaisia työtehtäviä.

Fuksivuoden aikana kiinnostuin suuresti hankintatoimesta, siispä oli luonnollista valita pääaineeksi hankintojen johtaminen. Valitsin sivuaineeksi kansainvälisen markkinoinnin, sillä pyrin yhdistämään sekä oston että myynnin aineopinnot, jotta myöhemmin työelämässä ymmärrän molempia näkökulmia. Näin jälkikäteen ajateltuna olen hyvin tyytyväinen yliopistoni koulutusohjelmaan, sillä monista asioista, joita olen kursseilla oppinut on ollut jo tähän mennessä paljon hyötyä.

Lopulta pääsin Skanskalle Oppiva-harjoitteluohjelmaan. Sain tietää töistäni vuoden alussa ennen koronan puhkeamista. Kun korona sitten puhkesi, minua huolestutti moni asia – onko minulla vielä kesäksi töitä jäljellä? Kuinka kuukauden pituisen työmaaharjoittelun käy? Kuinka tulen pääsemään mukaan työyhteisöön? 

Onnistunut perehdytys koronan aiheuttamasta etätyöstä huolimatta

Kaikki kuitenkin onnekseni järjestyi: harjoittelupaikka oli yhä tallella, työmaaharjoittelu siirtyi ensi vuodelle ja ohjaajani Nina Kaukorannan ansiosta minun perehdytykseni etäyhteyksin oli todella onnistunut.

Ensimmäisinä viikkoina kalenterini täyttyi Teams-istunnoista, jotka koostuivat mm. eri liiketoimintayksiköiden esittelyistä, järjestelmien käyttökoulutuksista ja päivittäisistä iltapäiväkahveista. Aluksi oli haasteena hahmottaa kokonaiskuvaa hankinnoista, sillä sitä tehdään niin monella eri tavalla! Siinä todellakin helpotti se, että pääsi juttusille eri liiketoimintayksiköiden kanssa ja oli monta eri henkilöä kertomassa heidän näkökulmastaan mitä Skanskan liiketoiminta on ja miten hankintaa Skanskalla tehdään. Tämän vielä kruunasi jokapäiväiset kahvitteluhetket Ninan kanssa, joissa pystyin vielä jakamaan päivän päätteeksi ajatuksiani ja oppejani. Jos joku jäi epäselväksi, niin viimeistään silloin sain vastauksen kysymyksiini.

Kyseessä on ensimmäinen työni rakennusalalla ja ala oli minulle uusi, mutta pikkuhiljaa olen päässyt mukaan kärryille. Työskentelin Skanskan keskitetyssä hankinnassa. Kesä on vierähtänyt todella nopeasti ja olen päässyt tekemään hyvin monipuolisia tehtäviä.

Opinnoissani minua on kiinnostanut suuresti toimittajahallinta ja vastuullinen hankintatoimi ja niihin liittyviä työtehtäviä pääsinkin tekemään todella paljon. Kiinnostavinta oli ehdottomasti päästä näkemään toimittajayhteistyöhön liittyviä osa-alueita kuten toimittajapalautteet ja niiden hyödyntäminen eri käyttötarkoituksiin, toimittaja-auditoinnit, jotka järjestettiin ensimmäistä kertaa etänä ja vapaamuotoisemmat istunnot kansainvälisten toimittajien kanssa, joiden tarkoituksena oli keskustella yhteistyön mahdollisuuksista ja tulevista projekteista.

Digitalisaation vahva rooli yllätti

Harjoittelu Skanskalla avasi silmiäni nimittäin en osannut odottaa kuinka suuri merkitys digitalisaatiolla on myös hankintaan. Järjestelmät ovat erittäin suuressa roolissa hankinnassa, siispä onkin tärkeää, että ne vastaisivat hankinnan tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Muutos tulee kuitenkin viemään aikaa ja optimaalisinta käyttöjärjestelmää on haastava muodostaa. Lisäksi vastuullisuuden merkitys hankinnoissa näkyi myös Skanskalla hyvin vahvasti. Hiilijalanjälkitavoitteen myötä myös hankintaprosessin tulee ottaa huomioon entistä enemmän ympäristöasioita. Niinpä olenkin suunnitellut ottavani maisteriopinnoissani Ympäristötekniikan sivuaineekseni.

Nyt palaan takaisin opintojeni pariin! Edessäni on muutama kurssi ja kandidaatin tutkielma, ja sitten minua odottaa ensi keväänä vaihto Etelä-Koreaan, jota odotankin todella kovasti. Toivon mukaan tilanne sallii sinne lähtemisen.

Skanskan Oppiva-polku jatkuu tästä eteenpäin vielä syksyllä, nimittäin kandityöni aihe koskee Skanskan toimittajahallintaa. Toisena oppivakesänä minua todennäköisesti odottaa tilanteen salliessa työmaaharjoittelujakso, josta tulen saamaan taatusti hyvää oppia tulevaa varten.

Julkaistu 3.9.2020