c

Oppivien opettamassa BIM-koulussa kehittyvät osaaminen ja verkosto

Tietomallintaminen on osa monen Skanska Oppiva -harjoitteluohjelmassa mukana olevan työtehtävää. Jo toista kesää järjestettävä BIM-koulu tarjoaa nuorille mahdollisuuden kehittää tietomallinnusosaamistaan ja tuo yhteen joukon eri vuosikurssien oppivia. Vetäjinä toimivat itsekin Oppiva-taustan omaavat nuoret.

Koronatilanteen vuoksi kurssiin kuuluvalle työmaavierailulle ja Skanskatalon Luola-yhteistyötilaan ei tänä vuonna päästä, mutta projektinäkökulmaa tuodaan sisällössä muilla tavoin esille.

BIM-koulu on nelipäiväinen kurssikokonaisuus, jossa käydään läpi tietomallintamisen perusteet, kolmen ohjelmiston käyttö käytännönläheisesti sekä tietomallien hyödyntäminen projektin eri vaiheissa. Vierailevat luennoitsijat työmaalta sekä talotekniikkayksiköstä tuovat käytännön näkökulmaa projekteilta. Lisäksi kurssiin kuuluvat kurssipäivien välillä suoritettavat tehtävät sekä ohjelmistojen itsenäinen harjoittelu koulutusten pohjalta.

Virtuaalista verkostoitumista opin äärellä

Kurssille osallistuu vuosittain kymmenkunta nuorta kolmivuotisen Skanska Oppiva -harjoitteluohjelman eri vuosikursseilta. Osallistujat työskentelevät eri yksiköissä, joten kurssilla pääsee näkemään, kuinka laajasti tietomallintamista eri tehtävissä voidaan hyödyntää. Myös tietämys Skanskasta yrityksenä kasvaa ja nuoret pääsevät verkostoitumaan keskenään.

Osallistujat arvostivat kurssin kattavaa sisältöä ja mahdollisuutta perehtyä tietomallintamiseen hyödyntämiseen ja ohjelmistoihin, joita ei välttämättä opiskelujen aikana ole päässyt kokeilemaan.

”Olin käyttänyt tietomalleja aiemmin melko vähän, joten kurssi antoi hyvät perustiedot ja -taidot tietomallien hyödyntämiseen”, sanoo toista kesää Skanskan talotekniikkayksikössä työskentelevä Tuomas Toivonen. Työnjohtoharjoittelijana asuntorakentamisen työmailla pääkaupunkiseudulla toimiva Tuomas opiskelee sähkö- ja talotekniikkaa ammattikorkeakoulussa ja näkee tietomallintamisen mahdollisesti osana työtään tulevaisuudessa.

”Olisi hienoa olla mukana kehittämässä tietomallien hyödyntämistä etenkin talotekniikkapuolella. Malleissa on paljon potentiaalia, ja vien mielelläni osaltani tätä tietoa alalla eteenpäin”, Tuomas kertoo.

Oppia nuorilta nuorille

Opettajina BIM-koulussa toimivat itsekin Skanska Oppiva-harjoitteluohjelmaan osallistuneet Emma Mäkinen, Oskari Koskinen ja Saskia Tuori.

Emma aloitti Skanskalla kesällä 2015 haalariharjoittelussa työmaalla. Hän työskenteli opintojen ohella työmaainsinöörin ja työnjohdon avustavissa tehtävissä ja siirtyi viime vuonna tietomallintamisen ja digitaalisten palveluiden tukiorganisaatioon työstämään rakennustalouden opintoihinsa kuuluvaa diplomityötä tietomallien laadusta. Valmistuttuaan hän on työskennellyt kehitysinsinöörinä vastaten muun muassa tietomallintamiseen liittyvistä koulutus- ja laadunvarmistusasioista sekä hänelle nimetyn yksikön BIM-kumppanuudesta.

”Tiedän omasta kokemuksestani, mitkä asiat voivat aiheuttaa haasteita tietomallintamisen saralla. Pyrin esittämään asiat selkeästi ja osallistujien erilaiset taustat huomioiden. Kurssista saa eniten irti olemalla aktiivinen ja panostamalla ohjelmistojen harjoittelemiseen”, viime vuonna kurssille osallistunut ja nykyisin kouluttajana toimiva Emma kertoo.

Päivitetty: 26.6.2020