c

Kruunuvuoren asemakaavoitukseen haettiin ideoita kilpailulla

Lehdistötiedotteet 10.12.2013 11.22 CET

Kruunuvuorenrannan uuden asuinalueen luoteisosan, Kruunuvuoren, asemakaavoitus on alkamassa. Asemakaavatyön pohjaksi Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ja Skanska teettivät neljällä arkkitehtitoimistolla rinnakkaisen suunnitelman, joista jatkotyön pohjaksi on valittu Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:n tekemä ehdotus.

Voittaneessa ehdotuksessa alue on jaettu neljään osa-alueeseen: rantakortteleihin, keskuskortteliin, puutarhakortteleihin sekä kalliokortteleihin. Jokaiselle osa-alueelle on onnistuttu luomaan oma teemansa ja tunnistettava identiteetti. Eri osa-alueet erottuvat porrastuvina vyöhykkeinä korostaen alueen korkeuseroja.

Suunnitelmassa on esitetty idea omaperäisestä ja monipuolisesta rantakaupunkimiljööstä, jossa on tutkittu monipuolisesti erilaisia talotyyppejä.

"Kokonaisuus on rikastuttava ja uudenlainen lisä koko Kruunuvuorenrannan alueen suunnitelmaan", alueen kaavoittaja, arkkitehti Elina Ahdeoja toteaa.

Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:n lisäksi konsulttityöhön osallistuivat ARK-house arkkitehdit Oy, Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy ja Tengbomgruppen AB.

Kruunuvuoren kaavoitustyö aloitetaan välittömästi, ja tavoitteena on, että alueen asemakaava valmistuu vuoden 2015 aikana. Suunnittelualueen suurin maanomistaja on Skanska Talonrakennus Oy:n omistukseen siirtyvä kiinteistöyhtiö. Helsingin kaupunki omistaa maata suunnittelualueen luoteisreunassa. Alueen pohjoisosan omistaa yksityinen maanomistaja.

"Kruunuvuorenrannasta tulee Helsingin uusi helmi, joka tarjoaa kaupunkiasumista merellisessä ympäristössä, lähellä luontoa ja upean merimaiseman äärellä", sanoo hankekehitysjohtaja Satu Ryynänen Skanskasta.

Kruunuvuori on osa Kruunuvuorenrannan uutta asuinaluetta. Kruunuvuorenrantaan rakennetaan merellinen korkeatasoinen asuinalue noin 11 000 asukkaalle Laajasalon öljysataman paikalle ja sen lähiympäristöön. Alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen on jo aloitettu, ja ensimmäisten asuinrakennusten rakentaminen alkaa ensi vuonna. Tuleva Kruunuvuorenranta on kaupungin näkyvimpiä merellisiä julkisivuja.

Lisätiedot:
Kaupunkisuunnitteluvirasto, arkkitehti Elina Ahdeoja, p. 09 310 37059, elina.ahdeoja(a)hel.fi

Skanska Talonrakennus Oy, hankekehitysjohtaja Satu Ryynänen, p. 040 727 8902, satu.ryynanen(a)skanska.fi

Kuvia voittajatyöstä ja kilpailun arvostelupöytäkirja Helsingin kaupungin aineistopankissa:
http://aineistopankki.hel.fi/?cart=3862-amhhkjabja&l=FI