c

Skanska paransi edelleen tulostaan merkittävästi vuonna 2013

Lehdistötiedotteet 10.2.2014 8.45 CET

Skanska Oy -konsernin tulos koheni merkittävästi ja oli 32,9 miljoonaa voitollinen. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto laski odotetusti 14 % edellisvuodesta.

Skanska Oy -konsernin saama suurin yksittäinen tilaus vuonna 2013 oli kauppakeskus IsoKristiinan saneeraus ja laajennus, jossa Skanskan urakkasumman arvo on noin 88 miljoonaa euroa. Asuntomyynti ja uudet asuntoaloitukset vähenivät hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskanta oli vuoden lopussa 17 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Skanska Oy:n toimitusjohtaja Kenneth Nilsson kommentoi Skanska Oy:n tulosta:

”Onnistuimme jälleen parantamaan tulostamme huomattavasti verrattuna edelliseen vuoteen. Vuonna 2013 saavutimme 32,9 miljoonan euron liikevoiton, mikä tarkoittaa noin 34 prosentin parannusta. Tulosparannus saavutettiin siitä huolimatta, että samaan aikaan liikevaihtomme supistui odotetusti. Liikevaihto pieneni niin asuntoprojektikehityksessä kuin talonrakentamisessa ja infrarakentamisessa.”

”Vuosina 2011−2013 toteutimme toimenpiteitä, joilla pyrimme parantamaan toimintamme tehokkuutta ja valikoimaan projektimme tarkemmin. Näillä on ollut merkittävä rooli tuloksemme kohenemisessa. Lisäksi olemme onnistuneet karsimaan kulujamme sopeuttaaksemme toimintaamme pienentyneeseen liikevaihtoon ja heikkenevään markkinatilanteeseen. Tappiollisten projektien määrä on vähentynyt, ja alueyksikkömme ovat tällä hetkellä voitollisia lukuun ottamatta Viron yksikköä. Olemmekin päättäneet luopua liiketoiminnasta Virossa vuoden 2014 loppuun mennessä.”

”Uusien tilausten määrä ja tilauskanta nousivat merkittävästi vuonna 2013. Tätä kehitystä tukivat muutamat suuret tilaukset kuten Kauppakeskus IsoKristiina, Puijon sairaalan laajennus Kuopiossa, VT19 Seinäjoen ohikulkutie sekä Keilaniemen metroasema. Vuoden 2013 lopussa tilauskantamme oli noin 17 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin.”

”Näkemyksemme markkinatilanteesta on pysynyt lähes samana vuoden 2013 alusta alkaen: rakennusalan kokonaisvolyymit tulevat todennäköisesti edelleen laskemaan Suomessa vuonna 2104. Epävarmuus Suomen taloustilanteesta jatkuu, mikä pitänee uusien asuntojen myyntiluvut nykyisellä alhaisella tasollaan vuoden 2014 aikana. Odotamme kuitenkin liikevaihtomme kehittyvän jonkin verran suotuisammin vuonna 2014 edelliseen vuoteen verrattuna tilauskannan kohenemisen ansiosta.”

”Vuonna 2014 keskitymme edelleen kahteen asiaan ylitse muiden: kannattavuuteen ja työturvallisuuteen. Saavutimme molemmilla osa-alueilla merkittäviä edistysaskeleita jo vuonna 2012 ja 2013.”

”Olemme jatkaneet panostamista työturvallisuustyöhön ja kouluttaneet sekä omaa henkilöstöämme että aliurakoitsijoita. Tämän työn tuloksena tapaturmat ovat työmaillamme vähentyneet, ja tapaturmataajuutemme (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohti) on jälleen laskenut: vuonna 2013 se oli 4,3, kun vuonna 2012 se oli 6,4. Suomalaisessa vertailussa työturvallisuustilanteemme on alan huippua, mutta Skanskan sisällä kansainvälisessä vertailussa meillä on vielä parannettavaa.”

Henkilöstömäärä Suomessa ja Virossa vuoden 2013 lopussa oli yhteensä 2 190 henkilöä (2 416). Henkilöstömäärän supistuminen johtui pääosin vuoden 2012 lopulla tehdyistä sopeuttamistoimista, joiden tavoitteena oli mukauttaa henkilöstömäärä odotusten mukaisesti heikkenevään markkinatilanteeseen.

Tarkemman tulostiedotteen tunnuslukuineen voi lukea oheisesta liitteestä.

 

Lisätietoja:

Skanska Oy, talousjohtaja Jari Mäntylä, puh. 050 325 8768, Contact

Asuntoprojektikehitys: Skanska Kodit, toimialajohtaja Jukka Hörkkö, puh. 040 572 8955, Contact

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, Contact

Skanska AB:n tulostiedote on julkaistu 7.2.2014 ja löytyy osoitteesta www.group.skanska.com/en/Media/

Skanska AB erittelee raportissaan tuloksen liiketoiminta-alueittain ja markkina-alueittain.