c

Muutoksia Skanska Oy:n johdossa

Lehdistötiedotteet 14.8.2014 9.00 CET

Skanska Oy:n johdossa on tehty useita muutoksia, jotka astuvat voimaan 14. elokuuta 2014.

Liiketoiminnan kehitysjohtaja Tiina Koppinen on nimitetty Skanska Oy:n johtoryhmän jäseneksi. Hänen vastuualueisiinsa kuuluvat muun muassa vuoteen 2020 ulottuvan strategian valmistelutyö, toiminnallinen tehokkuus, kehitysasiat ja toimintajärjestelmä sekä ympäristötehokkuus.

Skanska Infra Oy:n toimitusjohtajan tehtävää hoitaneen toimialajohtajan Hannu Tomperin ja toimialajohtaja Jarkko Muurimäen tehtäväkentät ovat osittain uudistuneet. Tomperi vastaa jatkossa Infran lisäksi Skanska Rakennuskone Oy:stä, Skanska Talonrakennus Oy:n Pohjoisesta alueyksiköstä sekä Itä- ja Keski-Suomen alueyksiköstä. Lisäksi hänen vastuulleen tulee Skanska Oy:n johtoryhmässä työturvallisuus. Jarkko Muurimäki vastaa jatkossa Skanska Talonrakennuksen Etelä-Suomen asuntorakentamis- ja toimitilarakentamisyksiköiden, talotekniikan ja hankekehityspalvelujen lisäksi Talonrakennuksen Läntisestä alueyksiköstä.

Näiden muutosten jälkeen Skanska Oy:n johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: Skanska Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti, toimialajohtaja Jarkko Muurimäki, toimialajohtaja Hannu Tomperi, toimialajohtaja Jukka Hörkkö, talousjohtaja Jari Mäntylä, henkilöstöjohtaja Kirsi Mettälä ja liiketoiminnan kehitysjohtaja Tiina Koppinen. Lakiasiainjohtaja Kirsi Palviainen jatkaa johtoryhmän sihteerinä. Riskienhallinnasta ja hankinnasta Skanska Oy:n johtoryhmässä vastaa edelleen toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti.

Hannu Tomperin seuraajaksi Skanska Infra Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Ari Huovila. Ari Huovilan seuraajaksi Skanska Infran Teollisuus- ja kalliorakentamisyksikön vetäjäksi on nimitetty Pekka Räsänen.

Tuomas Särkilahti kommentoi muutoksia näin:

”Tiina Koppisella on vahvat näytöt yksiköitä koskevista analyyseista sekä toimintasuunnitelmien laadinnasta, jota hän on tehnyt yhteistyössä linjajohdon kanssa. Hänellä tulee olemaan Skanska Oy:n johtoryhmässä tärkeä rooli strategiaprosessin vetäjänä.”

”Meillä on Skanskassa hyvin ammattitaitoiset aluejohtajat, ja Jarkko Muurimäen ja Hannu Tomperin tehtävänä toimialajohtajien roolissa on tukea aluejohtajia heidän työssään ja uusien kannattavien töiden saamisessa. Toimialajohtajien tehtävänä on myös tarvittaessa yhdistää alueyksiköiden ja konsernin osaamista ja resursseja yli yksikkörajojen.”

”Ari Huovilan johtama Teollisuus- ja kalliorakentamisyksikkö on vuosien ajan ollut Infran paras tuloksentekijä, ja uskon, että hän pystyy laajentamaan alueyksikkönsä hyviä käytäntöjä myös muualle Skanska Infraan. Pekka Räsänen on jo pitkään ollut Teollisuus- ja kalliorakentamisyksikön avainhenkilöitä, ja hän on erinomainen seuraaja Ari Huovilalle yksikön vetäjänä.”

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2013 oli noin 798 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 2 190.

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Maailmanlaajuisen ympäristöosaamisensa perusteella Skanskan tavoitteena on olla asiakkaiden ensimmäinen valinta ympäristötehokkaassa rakentamisessa. Skanskan palveluksessa on noin 57 000 henkilöä valituilla kotimarkkina-alueilla Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa. Skanska-konsernin emoyhtiö on listattu Tukholman pörssiin, ja sen liikevaihto vuonna 2013 oli lähes 16 miljardia euroa.

Lisätietoja:

Skanska Oy, toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti, puh. 040 560 2103, tuomas.sarkilahti[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi