c

Alioikeus on antanut päätöksensä asfalttikartellin vahingonkorvausoikeudenkäynneissä

Lehdistötiedotteet 28.11.2013 12.30 CET

Helsingin käräjäoikeus on 28.11.2013 antanut päätöksensä asfalttikartellin vahingonkorvausoikeudenkäynneissä. Yksi vastaajista oli Skanska Asfaltti Oy, Skanska Oy:n tytäryhtiö.

 

 

Päätösten mukaan valtion vaatimukset on hylätty, mutta kuntien vaatimukset osittain hyväksytty. Päätöksessään käräjäoikeus toteaa, että vastaajien on maksettava yhteensä 37,4 miljoonaa euroa korvauksia kantajille. Osa tästä summasta on yhteisvastuullisesti korvattavaa ja osa on määrätty yksittäisille yhtiöille.

Skanskaa kohtaan kunnat esittivät pääomamäärältään yhteensä noin 14 miljoonan euron korvausvaatimukset, joista Skanskan alustavan arvion mukaan Skanska Asfaltti Oy:n maksettavaksi tuleva osuus on noin 1,2 miljoonaa euroa. Arvio perustuu siihen, että oikeuden päätöksissä todetaan yhteisvastuullisten summien jäävän sen yhtiön maksettaviksi, joka on allekirjoittanut kunkin yksittäisen urakkasopimuksen. 1,2 miljoonan euron summa ei sisällä korkoja eikä oikeudenkäyntikuluja. Päätökset eivät ole lainvoimaisia, ja niistä on mahdollista valittaa Helsingin hovioikeuteen.

”Tutustumme käräjäoikeuden päätöksiin huolellisesti ja sen jälkeen teemme ratkaisumme mahdollisista jatkotoimista. Päätökset perusteluineen ovat laajoja, joten niihin perehtyminen vie oman aikansa”, toteaa Skanska Oy:n lakiasiainjohtaja Kirsi Palviainen.

Oikeuden päätökset liittyvät siihen, että Skanska Asfaltti Oy on ollut kuuden muun asfalttiyhtiön tavoin vastaajana vahingonkorvausoikeudenkäynneissä, jotka liittyvät Suomessa 1990-luvulla toimineeseen asfalttikartelliin. Kantajina Skanskaa vastaan esitetyissä vaatimuksissa ovat olleet Suomen valtiota edustava Liikennevirasto ja kahdeksan kuntaa.

Ennen vahingonkorvausoikeudenkäyntejä korkein hallinto-oikeus (KHO) on käsitellyt asfalttikartellia. KHO on tuolloin määrännyt vastaajayhtiöt maksamaan erisuuruisia seuraamusmaksuja kilpailulain rikkomisesta. Tämänpäiväisissä alioikeuden päätöksissä tuomitut vahingonkorvaukset tulevat maksettaviksi aiemmin suoritettujen seuraamusmaksujen lisäksi, mikäli päätökset jäävät lainvoimaisiksi.

Lisätietoja:

Skanska Oy, lakiasiainjohtaja Kirsi Palviainen, puh. 050 548 1678, Contact

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, Contact

 

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut  sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Virossa Skanskan toimintaan sisältyvät rakentamispalvelut ja asuntoprojektikehitys. Skanskan Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2012 oli noin 980 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 2 460.