c

Työt keskeytettiin turvallisuusriihen vuoksi Skanskan asuntotyömailla Etelä-Suomessa

Lehdistötiedotteet 4.9.2014 9.15 CET

Torstaina 4.9.2014 Skanskan Etelä-Suomen asuntorakentamisyksikössä keskeytettiin työt kaikilla työmailla klo 7.00-9.00. Tänä aikana pidettiin turvallisuusriihi, jonka tarkoituksena oli yhdessä tunnistaa ja vähentää työmaan vaaranpaikkoja sekä varmistaa kuhunkin työhön liittyvien suojavälineiden oikeaa käyttöä.

”Skanskan tavoitteena on nolla tapaturmaa, ja töiden keskeyttäminen turvallisuusriihen ajaksi on painava muistutus tästä. Yhteisellä työmaalla työturvallisuus on kaikkien asia”, toteaa Etelä-Suomen asuntorakentamisyksikön aluejohtaja Ilpo Luhtala.

Turvallisuusriihiin osallistui koko henkilöstö kaikilla yksikön työmailla, joita on tällä hetkellä käynnissä 25. Myös aliurakoitsijat ja heidän työnjohtonsa olivat velvollisia osallistumaan. Yhteensä osallistujia oli yli 600.

Tilaisuuksien materiaalina olivat tuoreet turvaraportit, joita tilaisuudessa käytiin läpi oppimismielessä. Skanskassa tuotetaan turvaraportti jokaisesta poissaoloon johtaneesta tapaturmasta ja vakavasta läheltä piti -tilanteesta. Raporteissa kuvaillaan tapahtunutta ja analysoidaan, mitkä syyt ovat johtaneet siihen.

Materiaalien pohjalta keskusteltiin riskinotosta ja vaaranpaikoista sekä siitä, miten oman työmaan turvallisuutta voidaan parantaa. Tässä auttoivat myös työmailta otetut valokuvat. Lisäksi kerrattiin henkilökohtaisten suojavälineiden käyttöä koskevat säännöt. Lopuksi jokainen teki henkilökohtaisen turvallisuuslupauksen.

”Turvallisuusriihissä tärkeintä on, että mahdollisimman moni osallistuu keskusteluun ja jakaa mielipiteensä”, Luhtala tähdentää.

Turvallisuusriihien yhteydessä testattiin myös riskien itsearviointilomaketta. Siinä työntekijä itse pohtii, mitä töitä hän kyseisenä päivänä tekee ja mitä laitteita ja välineitä käyttää, kuuluuko töihin korkean riskin töitä ja miten riskit voitaisiin poistaa.

Lisätietoja:

Skanska Talonrakennus Oy, aluejohtaja Ilpo Luhtala, puh. 040 572 1579, ilpo.luhtala[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2013 oli noin 798 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 2 190.