c

Skanska kehittää työturvallisuutta yhdessä aliurakoitsijoiden ja tavarantoimittajien kanssa

Lehdistötiedotteet 5.5.2014 8.15 CET

Kymmenen vuoden panostus turvallisuuden parantamiseen on vähentänyt työtapaturmia ja ammattitauteja sekä parantanut Skanskan taloudellista tulosta. Skanska haluaa nyt sitouttaa myös yhteistyökumppaninsa työskentelemään nolla tapaturmaa -tavoitteen eteen. Konkreettisia keinoja tähän ovat työmailla järjestettävät turvallisuusriihet, verkkokouluopiskelu sekä aliurakoitsijoiden turvallisuustason arvioinnit.

”Työskentelemällä yhdessä työturvallisuuden puolesta voimme luoda kaikille osapuolille tuottavammat työmaat”, Skanska Oy:n varatoimitusjohtaja Tuomas Särkilahti painottaa.

Maanantaina 5.5. alkava Skanskan maailmanlaajuinen työturvallisuusviikko on yksi keino edistää asiaa. Tänä vuonna aktivoidaan jokainen Skanskan projekteissa työskentelevä – niin skanskalaiset, aliurakoitsijat, tavarantoimittajat kuin muutkin yhteistyökumppanit.

”Työturvallisuusviikon painopisteenä on vaarojen tunnistaminen”, Skanska Oy:n turvallisuuspäällikkö Antti Leino avaa. ”Jokaisella Skanskan työmaalla järjestetään aiheesta turvallisuusriihi, jossa työntekijät yhdessä pohtivat ja keskustelevat, mitä vaaroja rakentamisesta löytyy ja miten kukin voi osaltaan pienentää tai poistaa niitä.”

”Uutena työkaluna osaamisen parantamiseen Skanska tarjoaa yhteistyökumppaneilleen mahdollisuutta verkko-opiskeluun. Maksuttomassa verkkokoulussa aliurakoitsijat ja tavarantoimittajat voivat suorittaa kursseja useista aihealueista, kuten paloturvallisuus, vaara-alueiden rajaaminen, telineturvallisuus tai työn turvallisuussuunnitelman (TTS) tekeminen”, Leino jatkaa.

Lisäksi Skanska selvittää yhteistyökumppaniensa työturvallisuustasoa arviointikäynnein. Näiden ulkopuolisten palveluntarjoajien turvallisuustoiminnan arviointien (UPA) tarkoituksena on, että tilaaja kannustaa yhteistyökumppaneitaan ottamaan käyttöön ja kehittämään työterveyttä ja -turvallisuutta edistäviä toimintatapoja. ”Vaikka Skanskan arvioimia yrityksiä ei vielä ole montaa, kokemukset ovat olleet rohkaisevia. Tilaisuudet on koettu molemmin puolin hyödyllisiksi ja tuloksia on näkyvissä jo lyhyen seurantajakson jälkeen”, kertoo Skanska Oy:n tuoteryhmäpäällikkö Jukka Järvinen.

Skanskan työmailla sattui viime vuonna 4,3 poissaoloon johtanutta työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Luvussa on mukana niin omat kuin aliurakoitsijoiden tiedot. Edellisenä vuonna tapaturmataajuus oli 6,4. Vuonna 2013 rakennusalan keskimääräinen tapaturmataajuus oli 68. Yhden tapaturman keskimääräinen kustannus rakennusalalla on 8 500 euroa.

Skanska-konsernin maailmanlaajuinen työturvallisuusviikko järjestetään tänä vuonna jo kymmenettä kertaa. Suomessa Skanska on kutsunut aliurakoitsijoidensa ja tavarantoimittajiensa lisäksi suuret rakennusalan yritykset osallistumaan teemaviikkoon. Skanskan innoittamana myös Rakennusteollisuus RT järjestää koko alan yhteisen työturvallisuusviikon ensimmäistä kertaa 5.–9.5.2014.

Lisätiedot:

Skanska Oy, turvallisuuspäällikkö Antti Leino, 040 866 8551, antti.leino[at]skanska.fi

Skanska Oy, tiedottaja Pauliina Munukka, 040 680 4977, pauliina.munukka[at]skanska.fi