c

Pohjois-Suomeen nouseva turvapuisto on merkittävä satsaus työturvallisuuden parantamiseksi

Lehdistötiedotteet 19.11.2013 9.15 CET

Ouluun on valmistumassa turvapuisto, jossa opitaan työskentelemään turvallisesti oikeassa työympäristössä. Turvapuisto Pohjois-Suomea rakentamassa on yli 60 yritystä ja yhteisöä, joukossa myös Skanska.

Turvapuiston esikuvana toimii Rudus Oy:n Espooseen vuonna 2009 perustama Euroopan ensimmäinen rakennusalan työturvallisuuden koulutusrata, Rudus Turvapuisto. Puisto hyödyntää Espoon rasteja ja kokemuksia. Lisäksi turvapuistoon on kehitetty uusia rasteja. Espoon ja Oulun turvapuistot toimivat jo nyt läheisessä yhteistyössä.

Skanska Talonrakennus Oy:n työturvallisuuspäällikkö Yrjö Juustila on tyytyväinen uuteen puistoon. ”Henkilöstön työturvallisuuskoulutus on ollut Skanskassa tärkeää jo pitkään. Olemme hyvin tyytyväisiä, että saamme Pohjois-Suomeen yhteisen, laadukkaan ja monipuolisen koulutusympäristön.”

Nuoret tärkeä kohderyhmä

Mukana puiston kehityksessä on ollut oppilaitoksia ja opiskelijat tulevatkin olemaan turvapuiston yksi tärkein vierailijajoukko. Työturvallisuuden oppiminen on syytä aloittaa jo opiskeluaikana.

Turvapuistossa opitaan havaitsemaan vaarat ja opetetaan turvallisia työtapoja. Turvapuiston koulutusradalla on konkreettisia esimerkkejä todellisista vahinkotapahtumista. Turvapuistoon rakennetaan useita kymmeniä turvallisuusrasteja käsittävä koulutuspolku, jolla noin viidentoista koulutettavan henkilön ryhmä kerrallaan saa ajantasaista tietoa työturvallisuudesta sekä tutustuu viimeisimpään työturvallisuustekniikkaan.

Turvapuisto Pohjois-Suomi avataan virallisesti keväällä 2014 Oulun Taka-Laanilassa.

Lisätietoja:

Skanska Oy, tiedottaja Pauliina Munukka, p. 040 680 4977, Contact