c

Tulevaisuuden Työympäristö 2014 -barometrin tulokset ovat valmistuneet

Lehdistötiedotteet 22.5.2014 10.00 CET

Toimistotiloihin vaaditaan nyt entistä tehokkaampia tilaratkaisuja, kertoo KTI Kiinteistötieto Oy:n Skanskalle toteuttama Tulevaisuuden Työympäristö -barometri. Tehokkuuden lisäksi toimistotiloilta odotetaan monipuolisia, työympäristöä parantavia ominaisuuksia.

Vielä vuosi sitten uusia toimitiloja hankittaessa kiinnitettiin huomiota ennen kaikkea toimitilojen saavutettavuuteen ja rakennuksen tekniseen laatuun. Nyt saavutettavuuden rinnalle tärkeimmäksi kriteeriksi ovat nousseet tilakustannukset.

”Tarve vähentää tilakustannuksia johtaa usein siihen, että yritys valitsee entistä pienemmät, mutta tilankäytöltään tehokkaammat toimistotilat. Nykypäivän toimistotilat tarjoavatkin yrityksille kompaktit ja modernit puitteet vanhoja toimistotiloja edullisemmalla kokonaisvuokrahinnalla”, kertoo Skanska CDF Oy:n toimitusjohtaja Jorma Lehtonen.

Modernien monitilaratkaisujen suosio on kovassa kasvussa, ja jopa 56 prosenttia kyselyyn vastanneista arvioi organisaationsa lisäävän juuri monitilatoimistojen määrää tulevaisuudessa. ”Hiljaiset huoneet, puhelinkopit, joustavat tiimitilat ja erilaiset kohtaamispaikat yleistyvät, ja yhä harvemmalla työntekijällä on oma nimetty työpiste. Huonetoimistojen aika on siis auttamattomasti ohi ja puhtaan avotilaratkaisunkin suosio on hiipumassa”, arvioi KTI Kiinteistötieto Oy:n johtava asiantuntija Riitta Lahtinen.

Tehokkaampia neliöitä on haluttu jo vuosia. Kymmenen vuoden takaisiin barometrituloksiin verrattuna suunta onkin selvä. ”Vuonna 2005 jopa 82 % vastanneista arvioi tilantarpeensa pysyvän ennallaan tai kasvavan. Tänä vuonna vastaava luku oli vain 57 %. Ja kun kymmenen vuotta sitten pienempiin tiloihin aikoi 18 % vastanneista, nyt tehoneliöiden kartoittajia on jo 41 %”, Lahtinen kuvaa kehitystä.

Energiatehokkuus liitetään kustannuksiin ja imagoon

Vastanneista yrityksistä 57 % on jo panostanut ympäristö- ja energiatehokkuuteen ja saanut sitä kautta myös hyötyjä ja 24 % sanoo panostavansa ympäristö- ja energiatehokkuuteen lähitulevaisuudessa. Barometrin mukaan 81 % näkee asian tärkeänä.

”Ympäristö- ja energiatehokkuus korostuu usein myös yrityksen arvoissa ja brändissä, ja siksi yrityksen toimitilojen välittämä viesti on tärkeä yrityksen imagolle”, arvioi Lehtonen.

”Sekä vuokralaisia että sijoittajia kiinnostavat entistä enemmän modernit ja ympäristösertifioidut toimitilat. Meillä onkin peruslähtökohtana, että Skanska CDF:n kaikki uudet toimistotilat rakennetaan LEED-ympäristösertifikaatin vaatimusten mukaan, jolloin ne vastaavat nykypäivän vaatimuksiin energia- ja vesitehokkuudellaan. Pakettiin kuuluvat luonnollisesti keskeinen sijainti, hyvät joukkoliikenneyhteydet ja raideliikenteen läheisyys”, Lehtonen sanoo.

Saavutettavuus tärkeää sekä julkisilla että omalla autolla

Toimitilojen saavutettavuus on yksi tärkeimmistä kriteereistä, joka korostuu barometrin tuloksissa vuodesta toiseen.

Juna- ja metroaseman läheisyys oli 23 %:lle vastaajista ykköskriteeri saavutettavuuden kannalta. Saavutettavuuteen julkisilla liikennevälineillä vaikuttavat osaltaan pääkaupunkiseudun uudet raidehankkeet Länsimetro ja Kehärata. Vaikka julkisen liikenteen merkitys on tärkeää,pysäköintitarpeet eivät ole vähentyneet, vaan toimitilaympäristöjen täytyy tarjota myös riittävästi autopaikkoja.

Kiinnostavimmat toimistoalueet

Pääkaupunkiseudun halutuimmat toimistoalueet ovat hyvien kulkuyhteyksiensä ja helpon saavutettavuutensa ansiosta edelleen pohjoinen Kanta-Helsinki, Tapiola ympäristöineen sekä Helsingin ydinkeskusta. Aviapolis ja lentokentän ympäristö, Ruoholahti ja Jätkäsaaren seutu sekä muu Helsingin niemi kiinnostavat monia barometriin vastanneita.

Barometri luotaa käyttäjien näkökulmaa toimitiloihin

Tulevaisuuden Työympäristö -barometri selvittää pääkaupunkiseudulla toimivien, yli 50 hengen organisaatioiden toimistotilojen käyttöä ja tulevaisuudennäkymiä. Vastaajina ovat yritysten talous-, henkilöstö- ja yleisjohto sekä yritysten toimitila-asioista vastaavat henkilöt. Verkkokyselynä toteutettuun barometriin vastasi 77 henkilöä 72 yrityksestä. Barometri toteutettiin jo kymmenettä kertaa. KTI:n ja Skanskan kehittämä barometri edistää eri käyttäjäryhmille entistä paremmin soveltuvien toimitilojen tarjontaa. Skanska lahjoittaa jokaista barometrin vastaajaa kohden 15 euroa WWF:n ilmastotyön tukemiseen.

Lisätietoja:

Skanska CDF Oy, toimitusjohtaja Jorma Lehtonen, puh. 0500 708 222, jorma.lehtonen[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

KTI Kiinteistötieto Oy, johtava asiantuntija Riitta Lahtinen, puh. 040 547 1488, riitta.lahtinen[at]kti.fi

KTI Kiinteistötieto Oy, toimitusjohtaja Hanna Kaleva, puh. 040 555 5269, hanna.kaleva[at]kti.fi

 

Skanska Commercial Development Finland (Skanska CDF Oy) on osa Skanskan pohjoismaista toimitilaprojektikehitysyksikköä Skanska Commercial Development Nordicia. Se toimii aloitteentekijänä ja sijoittajana toimistojen projektikehityshankkeissa. Toiminta keskittyy Ruotsissa kolmelle suurkaupunkialueelle, Tanskassa Kööpenhaminan alueelle, Norjassa Oslon alueelle ja Suomessa Helsingin seudulle.

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2013 oli noin 798 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 2 190.

www.twitter.com/skanskafinland

KTI Kiinteistötieto Oy on suomalaista kiinteistöalaa palveleva asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa informaatio-, asiantuntija- ja tutkimuspalveluja kiinteistöliiketoiminnan johtamisen moninaisiin tarpeisiin. KTI:n markkinatietokannat kattavat informaatiota mm. kiinteistösijoitusten tuotoista, toimitila- ja asuinkiinteistöjen vuokrista ja ylläpitokustannuksista sekä markkinoiden transaktioista. KTI:n asiakkaita ovat kaikki merkittävät suomalaiset kiinteistösijoittajat, tilankäyttäjäyritykset, näille palveluja tuottavat management- ja kiinteistöpalveluyritykset sekä rakennusalan yritykset.

www.kti.fi