c

Kauppakeskus Puuvilla on vuoden paras tietomallinnusprojekti

Lehdistötiedotteet 10.10.2013 14.15 CET

Skanskan urakoima kauppakeskus Puuvilla on tänään palkittu Suomen parhaana rakentamisen tietomallinnuskohteena Tekla BIM Awards -kilpailussa. Tekla Oy on ohjelmistoyritys, joka on järjestänyt kansallisia ja kansainvälisiä tietomallinnuskilpailuja nykyisessä muodossaan jo viiden vuoden ajan.

Mobiililaitteilla tarkastetaan suunnitelmien ja rakenteiden vastaavuutta Kauppakeskus Puuvillan työmaalla.

Porissa sijaitsevat Kauppakeskus Puuvillan rakennustyöt ovat käynnissä, ja ne kestävät vuoden 2014 loppuun. Hankkeen laajuus on noin 100 000 bruttoneliömetriä, ja se on yksi tämän hetken suurimmista talonrakennushankkeista Suomessa. Vuokrattavaa pinta-alaa tulee olemaan noin 43 000 neliömetriä.

Tiedonhallinnalla on Puuvillan kaltaisen monimutkaisen rakennushankkeen onnistumiselle ratkaiseva merkitys. Kauppakeskus Puuvillan projektissa on mukana peräti 13 osapuolta, jotka käyttävät tietomalleja. Puuvilla palkittiinkin projektiosapuolten sitoutumisesta tietomallintamiseen sekä tietomallien käytöstä mobiililaitteilla uraauurtavalla tavalla.

Hankkeen myötä Puuvillan keskustakorttelialueesta on tarkoitus luoda ainutlaatuisen kokonaisuuden muodostava kaupunkikeskus, joka sisältää julkisia palveluita, koulutuspalveluita, yritystoimintaa ja toimistoja sekä kauppakeskuksen.

Tietomallit käytössä monilla projektin osapuolilla

Puuvilla on laajuudessaan Suomen ensimmäisiä hankkeita, jossa kaikki projektiosapuolet työskentelevät tietomallien avulla.

”Hankkeen tilaaja edellytti tietomallien käyttöä, ja tartuimme haasteeseen innokkaasti”, kertoo projektipäällikkö Jari Törnqvist Skanska Talonrakennus Oy:stä. ”Tietomalleilla saavutetaan useita hyötyjä, kuten suunnitelmien virheettömyys, joustavuus lisä- ja muutostöiden toteuttamisessa sekä parantunut tehokkuus ja tiedonkulku työmaalla.”

”Puuvilla on erittäin monipuolinen tietomallinnusprojekti. Tietomallit ovat käytössä vuokralaisneuvotteluista maaston ja vanhojen rakenteiden mallintamiseen sekä betonielementtien tuotannonohjauksesta työmaan tuotantomalliin”, Tekla Oy:n segmenttijohtaja ja BIM Awards -mallikilpailun tuomariston jäsen Jarkko Stenvall perustelee voittajahankeen valintaa.

Tilaajalle tietomallien käyttö on antanut mahdollisuuden tutustua tiloihin jo ennen rakentamista. ”Tietomallien avulla ymmärrys siitä, mitä on tulossa, paranee huomattavasti. Näin suurissa hankkeissa on olennaisen tärkeää pystyä hahmottamaan tiloja niiden tuleville käyttäjille jo hyvissä ajoin. Tässä tietomallit ovat oiva työkalu. Ilmarisen suunnitteluohjeet määrittelivät lähtötilanteen ja vaatimukset mallintamiselle, ja Renorin oli helppo ottaa ne myös ohjenuoraksi hankkeen eteenpäin viemiseksi”, sanoo hankejohtaja Marko Liimatainen Porin Puuvilla Oy:stä.

Malli kulkee mukana mobiilisti

Puuvillassa tietomalleja tarkastellaan myös mobiilisovelluksen avulla. Projektin parissa työskentelevät henkilöt käyttävät ahkerasti mobiililaitteita, kuten tabletteja ja älypuhelimia.

”Laitteiden käyttö parantaa merkittävästi tuottavuutta, kun esimerkiksi työnjohtajilla on kaikki projektin informaatio mukanaan työmaalla liikkuessaan”, sanoo Törnqvist.

Mobiilisovellus mahdollistaa muun muassa huomautusten ja valokuvien liittämisen työmaalla suoraan malliin, josta tiedon saa välitettyä sähköpostilla nopeasti esimerkiksi suunnittelijalle. ”Olemme testanneet mobiilisovellusta useissa muissakin rakennushankkeissamme, ja uskon, että tietomallien käyttö jatkaa yleistymistään vauhdikkaasti tällaisten mahdollisuuksien myötä”, toteaa Skanskan Oy:n kehitysjohtaja Ilkka Romo, joka on jo vuosia kehittänyt tietomallintamisen käyttöä rakennusalalla. 

Teklan järjestämässä Tekla BIM Awards -kilpailussa palkitaan vuosittain paras rakentamisen tietomallinnuskohde. Kilpailuun osallistui tänä vuonna 10 projektia.

Kilpailun tuomaristoon kuuluivat Heikki Heikkonen Rakennuslehdestä, Päivi Jäväjä Metropolia ammattikorkeakoulusta, Heikki Kulusjärvi Solibri Oy:stä, Arto Suikka Rakennusteollisuus RT ry:stä ja Jarkko Stenvall Tekla Oy:stä.

Porin Puuvillan keskustakorttelin historia ulottuu vuoteen 1898. Alue sijaitsee Isosannan kaupunginosassa Kokemäenjoen rannassa. kauppakeskus Puuvillan rakennushanke käsittää teollisuuskiinteistö Värjäämön muuttamisen liike- ja toimistotiloiksi, laajennusosien Kutomon ja Lusikkalinnan rakentamisen sekä kahden rakennuksen purkamisen. Lisäksi kauppakeskuksen yhteyteen tulee noin 2 000 autopaikkaa. Kauppakeskuksen on arvioitu työllistävän noin 700−800 ihmistä. Projektin urakkasumma on noin 110 miljoonaa euroa ja kokonaisinvestoinnin noin 130 miljoonaa euroa. Renor Oy:n kehittämän hankkeen nykyisinä omistajina ja sijoittajina toimivat Renor Oy ja Ilmarinen.

 

Lisätietoja:

Skanska Talonrakennus Oy, projektipäällikkö Jari Törnqvist, puh. 0400 802 530, Contact

Skanska Oy, kehitysjohtaja Ilkka Romo, puh. 050 520 1596, Contact

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, Contact

 

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Virossa Skanskan toimintaan sisältyvät rakentamispalvelut ja asuntoprojektikehitys. Skanskan Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2012 oli noin 980 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 2 460.