c

Jyväskylässä otettiin tärkeä askel Kankaan alueen kehittämisessä

Lehdistötiedotteet 19.11.2014 18.30 CET

Sopimus Jyväskylän Kankaan alueen vanhan paperitehtaan tontinluovutuksesta ja toteutuksesta allekirjoitettiin keskiviikkona 19.11.2014. Sopimuskumppaneina Jyväskylän kaupungin kanssa ovat Skanska Talonrakennus Oy, YIT Rakennus Oy ja Jyväs-Parkki Oy.

Kankaan punatiilinen vanha paperitehdas kokee pian muodonmuutoksen.

Sopimuksen mukaisesti Skanskalla ja YIT Rakennus Oy:llä on molemmilla 45 prosentin osuus Kankaan nyt perustettavasta kehitysyhtiöstä, Jyväs-Parkki Oy:llä puolestaan 10 prosentin osuus.

Kehitysyhtiö ostaa Vanhan paperitehtaan kaupungilta ja ottaa siitä kehittämisvastuun. Skanska ja YIT tulevat sopimuksen myötä kaupungin pitkäaikaisiksi kumppaneiksi ja toteuttavat Kankaan asuntorakentamisesta 70 prosenttia. Loput 30 prosenttia kaupunki varaa muuhun kuin vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon. Lisäksi Skanska ja YIT toteuttavat Kankaan työpaikkarakentamisesta neljänneksen. Jyväs-Parkki Oy toteuttaa alueen pysäköintilaitokset.

”Lutakon rakentamisen viimeinen vaihe on alkamassa ja Savela on valmistumassa, joten nyt on luontevaa keskittyä uuteen aluekehityshankkeeseemme Kankaalla. Kangas on Lutakon kokoinen alue, ja Skanska rakentaa sinne noin 750 asuntoa seuraavien 15−20 vuoden aikana. Kokonaisuuden arvioimme valmistuvan vuonna 2030”, kertoo yksikönjohtaja Jorma Mustakangas Skanskasta.

Paperitehtaan muodonmuutos alkaa siipiosasta

Kankaan alueen hanke sisältää myös toimitilarakentamista sekä vanhaan paperitehtaaseen että uudistuotantona. ”Vanhan paperitehtaan kiinteistön kehittäminen on haasteellista. Alueen sydämenä sillä on keskeinen rooli palveluineen ja työpaikkoineen”, Mustakangas sanoo.

Vanhan paperitehtaan kehittäminen alkaa heti ns. siipiosan uudistamisella. Siipiosaan tulevat vuokralaisiksi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK) ja Jyväskylän Yritystehdas, jotka aloittanevat toimintonsa Kankaalla vuoden 2016 alussa.

Kankaan Piippurannan aluetta koskevan asemakaavan toivotaan vahvistuvan alkuvuodesta 2015. Tavoitteena on aloittaa asuinrakentaminen alueella keväällä 2015, jolloin myös kaupungin tonttitulot Kankaasta käynnistyvät. Vuosina 2015−2016 Kankaalla ovat käynnissä vähintään 50 miljoonan euron rakennusinvestoinnit. Investoinneilla on merkittävä positiivinen vaikutus kaupungin verotuloihin ja työllisyyteen. Jos suunniteltu aikataulu toteutuu, ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan alueelle vuonna 2016.

Jyväskylän keskustan koillispuolella sijaitseva Kangas on alue, joka yhdistää ydinkeskustan luontevasti Seppälän kaupalliseen alueeseen. Kangas on Jyväskylän merkittävin aluekehityshanke, jossa kunnianhimoinen suunnittelu, älykäs kaupunkirakenne ja uusin yhdyskuntatekniikka luovat ainutlaatuista ja laadukasta ympäristöä. 

Kankaasta tulee One Planet Living -testialue

Vantaan Kivistön ohella Kangas on Suomen ensimmäinen uusi asuinalue, jonka suunnittelussa sovelletaan brittiläistä One Planet Living -konseptia. Sen tavoitteena on tehdä kestävä elämäntapa ja resurssiviisas elämä mukavaksi, edulliseksi ja helpoksi. Konseptin ideana on mahdollistaa yhden maapallon kantokykyyn pohjautuva elämäntapa.

One Planet Living -malli tarkoittaa kymmenen ekologisuuteen ja hyvinvointiin tähtäävän periaatteen noudattamista niin kaavoituksessa, rakentamisessa kuin alueen palvelujen suunnittelussa. Periaatteisiin kuuluu mm. hiilidioksidipäästöjen ja jätteen määrän vähentäminen, lähiruoan ja paikallisten raaka-aineiden suosiminen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen.

Jyväskylän Kankaasta rakennetaan pyöräilyä ja kävelyä suosivaa aluetta panostamalla erityisesti kevyen liikenteen reitteihin ja keskittämällä autojen pysäköinti parkkitaloihin. Rakennuksista tehdään energiatehokkaita, ja alueella tutkitaan mahdollisuutta hyödyntää aurinkoenergiaa. Jätehuolto hoidetaan keskitetysti ja tavoitteena on tehdä jäteastioista älykkäitä niin, että laskutus voisi perustua tuotettuihin jätemääriin. Jäteastiat myös hälyttävät täyttyessään, jolloin voidaan vähentää jäteautojen liikennettä alueella.

Lisätietoja:

Skanska Talonrakennus Oy, yksikönjohtaja Jorma Mustakangas, puh. 0400 672 617, jorma.mustakangas[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Jyväskylän kaupunki, hankejohtaja Anne Sandelin, p. 014 266 5051, anne.sandelin[at]jkl.fi

Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Erkki Jaala, p. 014 2667578, erkki.jaala[at]jkl.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2013 oli noin 798 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 2 190.