c

Skanska paransi tulostaan merkittävästi Suomessa ja Virossa 2012

Lehdistötiedotteet 8.2.2013 9.00 CET
  • Skanska Oy -konsernin tulos koheni merkittävästi ja oli 25,7 miljoonaa voitollinen.
  • Konsernin liikevaihto laski 3 % edellisvuodesta.
  • Skanska Oy -konsernin saama suurin yksittäinen tilaus vuonna 2012 oli Porin Puuvillan kauppakeskus, jossa Skanskan urakkasumman arvo on noin 110 miljoonaa euroa.
  • Asuntomyynti ja uudet aloitukset vähenivät jonkin verran.
  • Tilauskanta oli vuoden lopussa 18 % pienempi kuin vuotta aikaisemmin.

 

EUR milj.

2012

2011

Liikevaihto

977,4

1006,2

Liikevoitto/-tappio

25,7

-20,5

% liikevaihdosta

2,6

-2,0

Tulouttamaton tilauskanta

605,2

741,7

Saadut tilaukset

754,3

933,3

 

Skanska Oy:n toimitusjohtaja Kenneth Nilsson kommentoi Skanska Oy:n tulosta:

”Olemme onnistuneet parantamaan tulostamme huomattavasti verrattuna viime vuoteen. Tappiollisten projektien määrä laski merkittävästi, ja kaikki yksikkömme ovat tällä hetkellä voitollisia. Saatujen tilausten määrä kuitenkin laski ja tilauskanta pieneni, vaikka olemmekin saaneet loppuvuodesta 2012 muutamia yksittäisiä suuria tilauksia kuten Porin Puuvillan kauppakeskuksen hankkeen.”

”Rakennusteollisuuden taloudelliset näkymät ovat edelleen melko heikot, ja epävarmuus näyttää jatkuvan. Tämä tarkoittaa, että meidän on seurattava markkinatilannetta tarkasti ja reagoitava nopeasti, jos tarpeen. Alkavan vuoden liikevaihdon odotetaan alhaisen tilauskannan ja markkinanäkymien perusteella supistuvan vuoteen 2012 verrattuna.”

”Vuonna 2013 keskitymme edelleen kahteen asiaan ylitse muiden: kannattavuuteen ja työturvallisuuteen. Molemmilla osa-alueilla saavutimmekin merkittäviä edistysaskeleita jo vuonna 2012.”

”Olemme jatkaneet panostamista työturvallisuustyöhön, ja tapaturmataajuutemme on laskenut. On hienoa todeta, että olemme vuonna 2012 muun muassa voittaneet valtakunnallisen ”Turvallisuus alkaa minusta” -työturvallisuuskilpailun. Tapaturmataajuutemme on jatkanut reipasta laskuaan: Vuoden 2012 tapaturmataajuus (tapaturmia miljoona työtuntia kohti) oli 6,4, kun se edellisvuonna oli 11,9. Suomen yleiseen tasoon verrattuna työturvallisuustilanteemme on hyvä.”

Skanska Oy:n taloudelliset tunnusluvut vuonna 2012

Konsernin raportoitu liiketulos oli 25,7 miljoonaa euroa (-20,5) eli 2,6 prosenttia liikevaihdosta (-2,0). Rakentamispalveluiden liiketulos oli 15,0 miljoonaa euroa (-38,6) eli 1,7 prosenttia liikevaihdosta (-4,3). Asuntoprojektikehityksen liikevoitto oli 12,6 miljoonaa euroa (18,6) eli 4,8 prosenttia liikevaihdosta (6,3).

Konsernin liikevaihto vuonna 2012 pieneni 3 prosenttia ja oli 977,4 miljoonaa euroa (1006,2). Sekä asuntoprojektikehityksen että rakentamispalvelujen liikevaihto supistui. Rakentamispalveluissa liikevaihto pieneni talonrakentamisen osalta. Infrarakentamisessa liikevaihto sen sijaan kasvoi viime vuoteen verrattuna. Pääsyynä tähän oli lokakuussa 2011 toteutettu yrityskauppa, jossa Skanska Infra Oy osti Soraset Yhtiöt.

Henkilöstömäärä Suomessa ja Virossa vuoden 2012 lopussa oli yhteensä 2 464 henkilöä (3 364). Henkilöstömäärän supistuminen johtui vuoden 2012 kesällä ja syksyllä tehdyistä sopeuttamistoimista, joiden tavoitteena oli mukauttaa henkilöstömäärä odotusten mukaisesti supistuvaan liikevaihtoon ja markkinatilanteeseen.

Rakentamispalvelut

EUR milj.

2012

2011

Liikevaihto 

892,9

904,4

Liikevoitto

15,0

-38,6

% liikevaihdosta

1,7 %

-4,3 %

 

Rakentamispalvelujen merkittäviä hankkeita ovat muun muassa vuonna 2012 valmistuneet Prisma-keskus Loimaalla, Hartwall Areenan laajennus Helsingissä, Palokan koulukeskus Jyväskylässä, Joensuun Tiedepuiston laajennus, kaksi toimistokohdetta Technopolikselle Tampereella sekä Vantaan Energian jätevoimalan RU2-urakka. Vuonna 2012 on valmistunut lisäksi kuusi palveluasumisen kohdetta eri puolille Suomea sekä useita asuntokohteita Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimistolle ATT:lle sekä SATO:lle.

Alkuvuodesta 2013 valmistui muun muassa Muuramen kauppakeskus Jyväskylän seudulla. Parhaillaan rakenteilla ovat esimerkiksi Kannelmäen kauppakeskuksen 3. vaihe Helsingissä, Alatorin pysäköintihalli ja viihdekeskus IsoCee Kuopion keskustassa, Vt 8:n Sepänkylän ohikulkutie Vaasan ja Mustasaaren alueella sekä Länsimetro-hankkeeseen kytkeytyvät ratatunneleiden ja asemien urakat.

Vuonna 2012 Skanskan rakentamien valmistuneiden asuntojen määrä oli 2 723 (2 225), joista omaa tuotantoa 1 510 (924). Vuodenvaihteessa oli rakenteilla 2 491 (3 650) asuntoa.

Viron rakennusmarkkinoilla vuosi 2012 oli edelleen haasteellinen, mutta esimerkiksi asuntomarkkinat ovat alkaneet piristyä. Skanska keskittyy Virossa ydintoimintaansa ja on karsinut siihen kuulumattomia toimintoja vuoden 2012 aikana. Yksikön tuloksen kääntyminen voitolliseksi on osoitus siitä, että nämä toimenpiteet ovat olleet perusteltuja ja vieneet yksikköä toivottuun suuntaan. Viron tytäryhtiön nimi vaihtui vuoden 2013 alussa Skanska AS:ksi.

Vuonna 2012 Virossa valmistui esimerkiksi Tallinnan yliopistolle Nova-niminen elokuvataiteen ja median keskus sekä asuntokohde Karulaugu tee 9 Tallinnaan. Lisäksi Itä-Virossa on toteutettu teollisuusjätteiden käsittelyalueen lakkauttamiseen liittyviä töitä. Tallinnan teknilliselle yliopistolle on rakenteilla kaksi uudis- ja korjausrakennuskohdetta, ja Luigen ja Sakun alueella työn alla on vesi- ja viemäriputkistojen rakennushankkeita.

Asuntoprojektikehitys

EUR milj.

2012

2011

Liikevaihto 

264,6

295,1

Liikevoitto

12,6

18,6

% liikevaihdosta

4,7 %

6,3 %

 

Johtaja Jukka Hörkkö kommentoi asuntoprojektikehityksen tulosta:

”Asuntoprojektikehityksen vuoden 2012 tulos oli tyydyttävä. Koko vuoden asuntomyyntitavoitetta ei täysin saavutettu, ja uusia projekteja ei saatu käynnistettyä ennusteiden mukaisesti. Valmiiden myymättömien asuntojen määrä on kasvanut jonkin verran, mutta on edelleen suhteellisen pieni. Kuluttajien luottamus omaan talouteensa on pysynyt melko vakaana, vaikka luottamus Suomen talouteen onkin heikentynyt. Korot ovat jonkin verran nousseet, mutta pysyneet silti varsin alhaisella tasolla. Varainsiirtoveron tuleva korotus maaliskuussa saattaa vilkastuttaa asuntokauppaa jonkin verran vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä."

Vuonna 2012 Skanska aloitti Suomessa 1 083 (1 298) omaperustaisen asunnon rakentamisen. Asuntoja myytiin 1 009 (1 192). Vuodenvaihteessa oli rakenteilla 1 441 (1 906) asuntoa. Valmiita myymättömiä asuntoja oli 136 (29).

Tampereen Härmälänranta on merkittävä aluehanke, jonka toisen vaiheen kehittäminen eteni suunnitelmien mukaan. Alueelle on valmistunut vuoden 2012 loppuun mennessä noin 500 asuntoa. Turussa Skanska toi ensimmäiset Turun Telakkarannan kohteet ennakkomarkkinointiin keväällä 2012, ja Jyväskylän Savelan alueen rakentamista Skanska jatkaa edelleen. Vapaa-ajan asuntoja puolestaan valmistui Saariselälle ja Laukaan Peurunkaan.

Vuoden 2013 tammikuussa Skanska käynnisti Vantaan Kivistöön rakennettavan kohtuuhintaisen BoKlok-asuntokohteen ennakkomarkkinoinnin. Kohteen ennakkovarausoikeudet arvottiin yli 500 kiinnostuneen kesken.

Toimitilaprojektikehitys

Toimitilaprojektikehityksestä vastaavan Skanska Commercial Development Finlandin hankkeista Helsingin Ruskeasuolle valmistui toimistokeskittymä Manskun Rastin kaksi ensimmäistä kohdetta. Näistä ensimmäinen eli Skanskan uusi pääkonttori sai vastikään korkeimman tason eli platinatason LEED®-ympäristösertifikaatin. Tällä hetkellä kehitteillä on muun muassa toimistotalo Lintulahti Corner Helsingin Sörnäisiin. Skanskan toimitilaprojektikehityksen Suomen luvut Skanska AB raportoi osana pohjoismaista Skanska Commercial Development Nordic -yksikköä.

 

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asunto- ja toimitilaprojektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Virossa Skanskan toimintaan sisältyvät rakentamispalvelut ja asuntoprojektikehitys.

Asuntoprojektikehityksen liikevaihto ja tulos ilmoitetaan segmenttiraportoinnissa siten, että asunnot tuloutetaan myynnin mukaan.

 

Lisätietoja:

Skanska Oy, talousjohtaja Jari Mäntylä, puh. 050 325 8768, Contact

Asuntoprojektikehitys: Skanska Kodit, johtaja Jukka Hörkkö, puh. 040 572 8955, Contact

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, Contact