c

Jyväskylän Kankaan Piippurannan arkkitehtuurikilpailu on ratkennut

Lehdistötiedotteet 9.5.2014 13.30 CET

Jyväskylän Kankaan Piippurannan yleiseen arkkitehtuurikilpailuun osallistui kaikkiaan 35 ehdotusta, joista tuomaristo valitsi voittajiksi kaksi työtä. Kilpailun järjestivät Jyväskylän kaupunki ja Skanska yhteistyössä.

Ilmakuva Kankaan alueesta

Voittajatyöt olivat Lunden Architecture Oy:n ”Piiput pellossa” ja UKI Arkkitehdit Oy:n ”Kirjosiipi”.

Kilpailussa pyrittiin löytämään ratkaisuja viihtyisään asumiseen Kankaan entisen paperitehtaan alueen ensimmäisen uudisrakennusvaiheen asemakaavoituksen ja toteutuksen pohjaksi. ”Piiput Pellossa kytkee uudisrakentamisen ennakkoluulottomalla tavalla vanhaan paperitehtaaseen ja Kirjosiiven laadukas asuntosuunnittelu ja arkkitehtuuriluovat pohjaa Kankaan tulevalle kaupunkikuvalle”, toteaa Jyväskylän kaupungin hankejohtaja Anne Sandelin.

Sandelin kiittelee kilpailuehdotusten laatua ja pitää niitä erinomaisena pohjana Kankaan alueen kehittämiselle.

Vehreyttä ja historiallista teollisuusmiljöötä

Kilpailuraati painotti arvioinneissaan kaupunkitilallisia kokonaisratkaisuja, asuntojen toimivuutta ja joustavuutta sekä sitä, että ratkaisut kestävät aikaa. Suunnitelmat asettavat lähtökohdan koko Kankaan alueen toteutuksen tavoitetasolle.

”Kilpailu poiki paljon toteuttamiskelpoisia, oivaltavia ideoita, jotka varmasti tulevat hyötykäyttöön”, toteaa raadissa mukana ollut tulosyksikön johtaja Jorma Mustakangas Skanskasta.

”Kankaalle haetaan ilmettä, jossa näkyvät historiallinen teollisuusmiljöö ja toisaalta vehreys ja hyvät ulkoilumaastot. Alue on kävely- ja pyöräilymatkan päässä keskustasta, mutta siitä ei ole tarkoitus tehdä liian kaupunkimaista tai urbaania”, kertoo kaavakehitysjohtaja, arkkitehti Hille Kaukonen Skanskalta.

Kankaan alueelle on jo tehty osayleiskaava, ja nyt päättyneellä arkkitehtikilpailulla haettiin ratkaisua ensimmäisten korttelien asemakaavoitukseen sekä niihin tuleviin asuntoihin.

Piippurannan lisäksi Kankaan alueelle on parhaillaan valmistelussa myös toinen asemakaava. Tavoitteena on, että se voitaisiin vahvistaa vuoden 2014 loppuun mennessä. Kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyy tänä vuonna, ja Kankaan alueen asuntorakentaminen käynnistyy Piippurannasta keväällä 2015. Ensimmäisten asukkaiden on tarkoitus päästä muuttamaan alueelle vuoden 2016 aikana.

Paperitehtaan palvelut syntyvät rinta rinnan asuntorakentamisen kanssa

Jyväskylän kaupunki ja Skanska allekirjoittivat syyskuussa 2013 sopimuksen yhteistyöstä Kankaan alueen kehittämiseksi.

Kaupungin pyrkimyksenä on toteuttaa Kankaasta monipuolinen asumisen, työpaikkojen ja palvelujen alue, joka yhdistää ydinkeskustan luontevasti Seppälään. Vanhalle paperitehtaalle halutaan palveluita ja tiloja, jotka houkuttelevat alueelle erilaista toimintaa ja luovat sinne elävää kaupunkirakennetta. Ajatuksena on, että vanhan paperitehtaan kehittäminen tapahtuu samaan aikaan asuntorakentamisen käynnistyessä.

Kankaalle on arvioitu sijoittuvan noin 3 000 asukasta ja noin 2 100 uutta työpaikkaa arviolta noin vuoteen 2025 mennessä. Valmiiksi rakennetussa kaupunginosassa asuu vuoteen 2040 mennessä yhteensä noin 5000 asukasta.

Lisätietoja:

Jyväskylän kaupunki, hankejohtaja Anne Sandelin, puh. 014 266 5051, anne.sandelin[at]jkl.fi

Skanska Talonrakennus Oy, tulosyksikön johtaja Jorma Mustakangas, puh. 0400 672 617, jorma.mustakangas[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]@skanska.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2013 oli noin 798 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 2 190.