c

Tulevaisuuden Työympäristö -barometri 2013: Työ seuraa tilasta toiseen työntekijän mukana

Lehdistötiedotteet 7.5.2013 10.00 CET

Organisaatioiden ja työskentelytapojen kiihtyvä muutos luo uusia vaatimuksia yritysten toimitila- ja työpisteratkaisuille. Teknologian kehittyminen ja erilaiset virtuaaliset työvälineet vapauttavat työnteon kiinteästä paikasta. Työnteko siirtyy entistä enemmän tiimityöskentelytiloihin, hiljaisiin huoneisiin tai työpaikan kahvilaan, joiden toimivuuteen ja viihtyisyyteen halutaan panostaa.

Tulokset käyvät ilmi Tulevaisuuden Työympäristö -barometrista, jonka KTI Kiinteistötieto Oy toteutti Skanskan toimeksiannosta nyt jo yhdeksännen kerran. Kysely toteutettiin huhtikuussa 2013.

Työntekijöiden liikkuvuus kasvaa – tilojen käyttö muuttuu ja tehostuu

Toimistotilojen ja työpisteiden käytön tehostamispyrkimykset jatkuvat. Barometriin vastanneista 39 prosenttia ennakoi käytössään olevien toimistoneliöiden vähentyvän kolmen seuraavan vuoden aikana, vaikka samaan aikaan työntekijämäärien uskotaan kasvavan. Työntekijämäärien kasvuodotukset ovat tosin vähentyneet selvästi viime vuosista. Työn tekemisen tapojen muuttuminen on muodostumassa työntekijämäärää merkittävämmäksi tilatarpeen määrittäjäksi.

Yhä harvempi työntekijä on sidottu yhteen paikkaan tai työpisteeseen. Yli kaksi kolmasosaa barometrin vastaajista uskoo mobiili- ja etätyön lisääntyvän, mikä lisää virtuaalisten työvälineiden käyttöä. Toimistotiloissa muutos näkyy siirtymänä jo tutuiksi käyneistä avo- ja yhdistelmätoimistoista nk. monitilatoimistoihin. Monitilatoimisto tarjoaa erilaisia työnteon ympäristöjä, joissa työntekijä voi joustavasti siirtyä paikasta toiseen työpäivän aikana tilanteiden ja tarpeiden vaihtuessa (Activity Based Working). Monitilatoimistoissa kiinnitetään entistä suurempaa huomiota myös vuorovaikutusta estävien raja-aitojen madaltamiseen. Työtilalla pyritään näin edistämään yhteenkuuluvuuden tunnetta ja työn tuottavuutta.  

Lähes puolet barometrin vastaajista ennakoi nimettyjen työpisteiden määrän vähenevän lähitulevaisuudessa. Samalla tarve hiljaisille tiloille, taukotiloille ja erilaisille ryhmä- ja neuvottelutiloille kasvaa. Peräti 64 % vastaajista ennakoi lisäävänsä hiljaisten huoneiden ja puhelinkoppien määrää, koska ne tarjoavat rauhaa ja yksityisyyttä.

Liikenneyhteydet, rakennuksen tekninen laatu ja ympäristötehokkuus korostuvat toimitilapäätöksissä

Saavutettavuus säilyy keskeisenä toimitilojen valintakriteerinä. Vaikka julkinen keskustelu painottaa julkisten liikenneyhteyksien merkitystä, painottuu omien autopaikkojen merkitys edelleen. Kun vastaajat arvioivat tärkeintä saavutettavuuteen vaikuttavaa seikkaa, suurin osa äänistä jakautui lähes tasan autopaikkojen riittävyyden ja hyvien julkisen liikenteen yhteyksien kesken.

Lähes puolet vastaajista kertoo rakennuksen teknisen laadun olevan kustannuksia painavampi toimitilojen valintakriteeri.

Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista on panostanut toimistotilojen eko- ja energiatehokkuuteen ja saanut tätä kautta myös rahoilleen vastinetta. Panostukset esimerkiksi rakennuksen tekniseen tasoon ja automatiikkaan sekä tilojen tehokkuuteen ovat vähentäneet energiakulusta ja tätä kautta saaneet aikaan kustannussäästöjä. Sitoutumalla erilaisiin ympäristöohjelmiin kuten WWF:n Green Officeen tai yhteiskuntavastuuraportointiin ilmaistaan yrityksen omia arvoja ja tavoitteita, mikä koetaan myös tärkeäksi.

Vahvat toimistoalueet ovat säilyttäneet suosionsa

Pohjoinen kanta-Helsinki, läntinen Helsinki ja Helsingin ydinkeskusta ovat halutuimmat toimistoalueet pääkaupunkiseudulla. Alueiden vahvuutena mainitaan mm. hyvät kulkuyhteydet, keskeinen sijainti, helppo saavutettavuus sekä perinteinen ja tunnettu sijainti. 83 % vastaajista haluaisi mieluiten pitää toimitilansa jatkossakin nykyisellä alueellaan. Helsingin ydinkeskusta, Pasila ja Ruskeasuo nousevat yksittäisinä alueina vastauksissa ylitse muiden.

Barometri luotaa käyttäjien näkökulmaa toimitiloihin

Tulevaisuuden Työympäristö -barometri kartoittaa pääkaupunkiseudulla toimivien yli 50 hengen yritysten toimistotilojen käyttöön ja tulevaisuudennäkymiin liittyviä kysymyksiä. Vastaajina olivat talous-, henkilöstö- ja yleisjohto sekä yritysten toimitila-asioista vastaavat henkilöt. Verkkokyselynä toteutettuun barometriin vastasi 109 henkilöä 100 yrityksestä. Barometri toteutettiin nyt yhdeksättä kertaa. KTI:n ja Skanskan kehittämä barometri pyrkii edistämään eri käyttäjäryhmille entistä paremmin soveltuvien toimitilojen tarjontaa.

Skanska lahjoittaa jokaista barometrin vastaajaa kohden 15 euroa WWF:n ilmastotyön tukemiseen.

 

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Virossa Skanskan toimintaan sisältyvät rakentamispalvelut ja asuntoprojektikehitys.

Skanskan Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2012 oli noin 1 miljardi euroa ja henkilöstön määrä noin 2 460.

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Maailmanlaajuisen ympäristöosaamisensa perusteella Skanskan tavoitteena on olla asiakkaiden ensimmäinen valinta ympäristötehokkaassa rakentamisessa. Skanskan palveluksessa on noin 57 000 henkilöä valituilla kotimarkkina-alueilla Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa. Skanska-konsernin emoyhtiö on listattu Tukholman pörssiin, ja sen liikevaihto vuonna 2012 oli yli 15 miljardia euroa.

KTI Kiinteistötieto Oy on suomalaista kiinteistöalaa palveleva asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa informaatio-, asiantuntija- ja tutkimuspalveluja kiinteistöliiketoiminnan johtamisen moninaisiin tarpeisiin. KTI:n markkinatietokannat kattavat informaatiota mm. kiinteistösijoitusten tuotoista, toimitila- ja asuinkiinteistöjen vuokrista ja ylläpitokustannuksista sekä markkinoiden transaktioista. KTI:n asiakkaita ovat kaikki merkittävät suomalaiset kiinteistösijoittajat, tilankäyttäjäyritykset, näille palveluja tuottavat management- ja kiinteistöpalveluyritykset sekä rakennusalan yritykset.

 

Lisätietoja:

Skanska CDF Oy, vuokrauspäällikkö Michael Ekström, puh. 040 6804 500, Contact

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, Contact

KTI Kiinteistötieto Oy, johtava asiantuntija Riitta Lahtinen, puh. 040 547 1488, Contact

KTI Kiinteistötieto Oy, toimitusjohtaja Hanna Kaleva, puh. 040 555 5269, Contact