c

Skanska hakee kaavamuutosta Lahden Ranta-Kartanon alueelle

Lehdistötiedotteet 14.8.2014 8.00 CET

Skanska hakee muutosta Lahden Ranta-Kartanon alueen asemakaavaan. Ranta-Kartanon asuntorakentamisen on tarkoitus alkaa Skanskan omistamasta korttelista.

Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy:n viitesuunnitelmaan perustuva kuva Skanskan korttelista Ranta-Kartanon alueella

Skanska omistaa Ranta-Kartanon alueella entisen huoltoaseman korttelin, joka rajautuu Kyösti Kallion katuun, Pellonkulmankujaan sekä nykyiseen Jalkarannantiehen, joka tulee olemaan osa Paasikiven aukiota.

Skanska on yhteistyössä kaupungin kanssa vuoden ajan pyrkinyt löytämään toteuttamiskelpoista ratkaisua korttelin rakentamiseksi nykyisen asemakaavan määräysten mukaisesti.

”Olemme päätyneet hakemaan omistamallemme korttelille kaavamuutosta, koska nykyinen asemakaava ei mahdollista sopivaa huoneistojakaumaa, tehokasta rakennusoikeuden käyttöä eikä riittävästi autopaikkoja. Ehdotamme tutkittavaksi vaihtoehtoa, jonka mukaan alun perin kolmekerroksisiksi suunnitellut korttelin osat rakennettaisiinkin nelikerroksisina. Tämä ei kuitenkaan vaatisi rakennusoikeuden lisäämistä, vaan muutos olisi mahdollista toteuttaa samalla rakennusoikeudella kuin tähän saakka on kaavailtu”, kertoo hankekehityspäällikkö Jukka Haaparanta Skanska Kodeista.

Skanskan alustavien suunnitelmien mukaan asuintalojen parvekkeet sijoittuisivat pääosin Fellmaninpuiston puolelle Kyösti Kallion kadun varteen. Samalle puolelle rakennusten pohjakerroksiin tulisi myös liikehuoneistoja.

Kaupunki on ilmoittanut, että se on valmis aloittamaan haetun asemakaavamuutoksen valmistelun. ”Muutos on syytä laajentaa kaikkiin Fellmaninpuiston puoleisiin kortteleihin Ranta-Kartanon alueella. Nämä muut korttelit ovat kaupungin omistamia”, kertoo projektipäällikkö Pirkko-Leena Jakonen Lahden kaupungilta.

Asemakaavamuutoksen käynnistämisen johdosta asuntorakentaminen voi alkaa Ranta-Kartanon alueella aikaisintaan loppuvuodesta 2015.

Ranta-Kartanon alue sijaitsee Lahden keskustassa keskeisellä paikalla vehreän keskuspuiston reunassa. Ranta-Kartanoon tulee rakentumaan noin 400 asuntoa sekä osin liike-, palvelu- ja julkista rakentamista.

Rakentamisessa tavoitellaan modernia arkkitehtuuria ja laadukasta asuinympäristöä. Alue sijaitsee erinomaisten palveluiden ja liikenneyhteyksien äärellä.

Lisätietoja:

Skanska Talonrakennus Oy, hankekehityspäällikkö Jukka Haaparanta, puh. 050 570 2789, jukka.haaparanta[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Lahden kaupunki, kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, puh. 050 387 8715, anne.karvinen-jussilainen[at]lahti.fi

Lahden kaupunki, projektipäällikkö Pirkko-Leena Jakonen, puh. 044 416 3503, pirkko-leena.jakonen[at]lahti.fi

 

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2013 oli noin 798 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 2 190.