c

Mistä tulevaisuuden koti on tehty?

Lehdistötiedotteet 17.7.2014 13.10 CET

SuomiAreenassa keskusteltiin torstaina 17.7. asumisesta otsikolla ”Mistä tulevaisuuden koti on tehty?” Yhtä reseptiä tulevaisuuden kodille ei ole, mutta keskustelussa esiin tuodut näkökulmat ovat aineksia tulevaisuuden kotien ja asuinympäristön kehittämiselle ja rakentamiselle.

Keskustelijoiden ajatuksia ja näkökulmia aiheeseen:

Susanna Sucksdorff, kehitysjohtaja, Skanska Kodit

”Asuinympäristön pitää olla puhutteleva ja sopia asukkaan elämäntyyliin ja arvomaailmaan. Koti on paljon enemmän kuin neljä seinää. Tulevaisuuden koti on hyvän kokonaissuunnittelun tulosta. Olennaista on ymmärtää ihmisten tarpeita sekä sitä, millaisia arvoja he liittävät asumiseen ja asuinympäristöön. Meidän pitää päästää irti kaavamaisista malleista liittyen vaikkapa siihen, mitä senioriasuminen on.”

Pasi Välimaa, kauppakeskusjohtaja

”Kaupungistuminen on yksi keskeisistä megatrendeistä lähitulevaisuudessa, ja yhä useampi arvostaa keskusta-asumista hyvien palvelujen äärellä. Asumisen, työn, vapaa-ajan ja päivittäisten toimintojen yhteensovittaminen on tärkeä näkökulma myös kaupunkisuunnittelussa.

Moderni kauppakeskus on elinympäristön osa, joka yhdistää saman katon alle päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan palvelut, ravintola- ja kahvilapalvelut sekä terveyden ja hyvinvoinnin sekä vapaa-ajan tuotteet ja palvelut.”

Terhi Tamminen, esteettömyyssuunnittelija

”Age Man -ikäpuvun avulla voidaan havainnollistaa arjen fyysistä ympäristöä ikääntyvien näkökulmasta. Age Man ei korvaa käyttäjätutkimusta eikä ikäihmisten osallistamista, mutta on hyvä työkalu muun käyttäjä- ja ammattitiedon rinnalla. Haluan peräänkuuluttaa laadukkaan, hyvän suunnittelun ja luovuuden perään ihan kaikessa, mitä tehdään”.

Joakim Breitenstein, Joksu-arkkitehtitoimiston perustaja

”Tulevaisuuden koti on asukkaiden suunnittelema ja rakennuttama – arkkitehdit ja rakentajat eivät enää tarjoa valmiita ratkaisuja vaan alustan asukkaiden ideoiden ja suunnitelmien saattamiseksi käytäntöön. Tulevaisuuden koti käsittää asunnon lisäksi lähiyhteisön, jonka jäsenet auttavat toisiaan sekä lähiympäristön, jonka resursseja hyödynnetään tehokkaammin.”

Mari Rantasila, näyttelijä, Porin kulttuurilähettiläs

”Nuorisotiloja ei ole tarpeeksi, mutta nuoret tarvitsevat paikkoja, joissa voi viettää aikaa. Voitaisiinko kauppakeskuksia suunnitella niin, että niissä olisi nuorille suunniteltuja paikkoja?

Ikäpukuun pukeutumisen myötä pystyn helpommin samaistumaan senioreihin, ja tämän takia kokemus oli mielestäni tärkeä. Eniten ahdisti paino keskivartalolla sekä heikentynyt kuulo.”

Jaana Simula, kulttuurijohtaja

”Minua kiinnostaa mm. kaupunkitilan saavutettavuus ja ekologinen ja ekonominen kestävyys sekä luonnollisesti kulttuuri. Miten kulttuurin uudet muodot vaikuttavat asumiseen? Muuttuuko asuminen yhteisöllisemmäksi ja mitä vaikutuksia sillä on kodin seinien sisäpuoliseen ja ulkopuoliseen elämään? Voiko virtuaalisuus muuttaa toimeliaisuuttamme ja kuka on virtuaalisen kodin herra?”

Lisätietoja:

Skanska Kodit, kehitysjohtaja Susanna Sucksdorff, puh. 050 576 7700, Contact

Porin Puuvilla Oy, kauppakeskusjohtaja Pasi Välimaa, puh. 044 434 3080, Contact

Joksu-arkkitehtitoimisto, perustaja Joakim Breitenstein, 040 518 2518, Contact

Avaava, esteettömyysasiantuntija Terhi Tamminen, puh. 045 135 8932, Contact

Porin kaupunki, kulttuurijohtaja Jaana Simula, puh. 044 701 1251, Contact