c

Jyväskylän kaupunki ja Skanska kehittävät yhdessä Kankaan aluetta

Lehdistötiedotteet 1.10.2013 9.30 CET

Jyväskylän kaupunki ja Skanska Talonrakennus Oy ovat 30.9.2013 allekirjoittaneet sopimuksen Kankaan alueen kehittämisyhteistyön aloittamisesta.

Kankaan alue sijaitsee vain puolen kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta.

Kaupungin ja Skanskan tavoitteena on käynnistää mahdollisimman pian Kankaan vanhan paperitehtaan ja sen lähiympäristön kaavoitus-, suunnittelu- ja kehitystyö. Samalla selvitetään myös muiden kumppaneiden sitoutumista Kankaan kehittäjiksi yhdessä Skanskan kanssa perustettavaan kehitysyhtiöön.

Kaupungin pyrkimyksenä on toteuttaa Kankaasta monipuolinen asumisen, työpaikkojen ja palvelujen alue, joka yhdistää ydinkeskustan luontevasti Seppälään. Kankaalle voidaan sijoittaa noin 3 000 asukasta ja noin 2 000 uutta työpaikkaa arviolta noin vuoteen 2025 mennessä.

Vanhan paperitehtaan kehittäjien ja Kankaan alueen toteuttajien löytämiseksi kaupunki järjesti aiemmin tänä vuonna kilpailun, jossa vain Skanska jätti tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen. Jotta alueelle saadaan monipuolista ja mahdollisimman laadukasta asunto- ja toimitilatarjontaa, on kaupungin tavoitteiden mukaista, että hankkeen toteutukseen osallistuu useampia yrityksiä. Kaupunki jatkaa neuvotteluja muiden toteuttajien löytämiseksi.

Skanskan lisäksi alueen toteuttajiksi halutaan löytää myös muita asuin- ja toimitilarakentamisen kehittäjiä ja toteuttajia. Näin turvataan vanhalle paperitehtaalle ja sen ympäristöön asumisen lisäksi palveluita ja tiloja, jotka houkuttelevat alueelle erilaista toimintaa ja luovat sinne elävää kaupunkirakennetta.

Kaupungin ja Skanskan solmima hankekehityssopimus antaa kaupungille mahdollisuuden edetä asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja muodostaa riittävän laaja omistus kehitysyhtiölle, jonka osakkaat ovat kaupungin kumppaneita Kankaan alueen toteuttamisessa.

Skanskan kanssa käynnistettävän yhteistyön avulla kaupunki saa heti toteuttajan näkökulman mukaan kaavoitukseen, suunnitteluun ja alueen muuhun kehitystyöhön. Samalla varmistetaan, että alueen sydämen eli vanhan paperitehtaan kehittäminen alkaa samanaikaisesti asuntorakentamisen kaavoituksen käynnistyessä.

Kangas on Jyväskylän merkittävin aluekehityshanke, jossa kunnianhimoinen kaupunkisuunnittelu, älykäs kaupunkirakenne, ympäristötehokkaat ratkaisut ja uusin yhdyskuntatekniikka luovat ainutlaatuista kaupunkiympäristöä. Kankaan alue sijaitsee puolen kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta.

 

Lisätietoja:

Skanska Talonrakennus Oy, aluejohtaja Jorma Mustakangas, puh. 0400 672 617, Contact

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, Contact

Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Erkki Jaala, puh. 0400 857 300, Contact

Jyväskylän kaupunki, hankejohtaja Anne Sandelin, puh. 014 266 5051, Contact

 

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Virossa Skanskan toimintaan sisältyvät rakentamispalvelut ja asuntoprojektikehitys. Skanskan Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2012 oli noin 980 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 2 460.