c

Skanska voitti maanpäällisen rakentamisen sarjan infra-alan työturvallisuuskilpailussa

Lehdistötiedotteet 8.4.2014 14.00 CET

Skanskan Valtatie 8 Sepänkylän ohitustien työmaa oli paras valtakunnallisen infra-alan työturvallisuuskilpailun maanpäällisen rakentamisen sarjassa. Turvallinen infratyömaa -kilpailun tulokset julkistettiin 8.4. Infran turvallisuusiltapäivän yhteydessä.

VT8 tieosuudella Kotiranta-Stormossen on käytetty tietomallintamista hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tässä kuvassa näkyy pilaristabilointia, silta, paalulaattoja ja kallion pintaa.

”Meillä on muodostunut sellainen kulttuuri, että työturvallisuus on kaikkien työmaalla työskentelevien asia. Heti alusta lähtien turvallisuuspuutteisiin on puututtu jämäkästi. Myös Liikennevirasto tilaajana on korostanut työturvallisuuden merkitystä hyvin paljon”, kertoo Sepänkylän ohitustien hankkeesta vastaava projektipäällikkö Timo Kujanpää Skanska Infralta.

Sepänkylän ohitustie sijaitsee Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan alueella ja kiertää Mustasaaren keskustaajaman. Yhdeksän kilometrin mittainen tieosuus sisältää mm. neljä eritasoliittymää, 10 siltaa ja melusuojausta noin 7 kilometrin matkalle. Hanke valmistuu loppuvuodesta 2014.

Sepänkylän ohitustie on suunnittelun ja toteutuksen sisältävä urakka, joten siinä pääurakoitsijalla on ollut mahdollisuutta vaikuttaa myös valittuihin toteutusratkaisuihin. Skanska on käyttänyt urakassa stabilointimenetelmiä, jotka ovat säästäneet massastabilointiin tarvittavaa sideainetta merkittävän määrän ja sitä kautta pienentäneet huomattavasti tiehankkeen hiilijalanjälkeä. Lisäksi lähes kaikki kierrätettävissä oleva materiaali kierrätetään ja pois siirrettävät maa-ainekset päätyvät hyötykäyttöön.

Infratyömaiden turvallisuustaso kohentunut

VT8 Sepänkylän ohitustien lisäksi myös muut Skanskan työmaat pärjäsivät kilpailussa hyvin. Kunniamainintoja jaettiin yhteensä kuusi, joista kaksi sai Skanska: Kunniamaininnan arvoisesti työskenneltiin Friisinkalliontien ja Keilaniemen metroaseman työmailla Espoossa.

Kilpailutulosten perusteella aluehallintovirastojen tarkastajat totesivat infratyömaiden turvallisuustason nousseen. Lisäksi henkilösuojainten ja henkilökohtaisten tunnistekorttien käyttö on yleistynyt selvästi. Eniten kehitettävää on silmäsuojainten käytössä ja kaivantojen turvallisessa toteutuksessa.

Sepänkylän ohitustiellä mittaustulos hipoi täydellistä

Kilpailussa turvallisuustason mittauksesta vastasivat aluehallintovirastojen tarkastajat infra-alalle kehitettyä MVR-mittausta käyttäen. Mittaukset olivat samalla osa normaalia tarkastustoimintaa. MVR-mittauksen lisäksi työmailla tarkistettiin työntekijöiden henkilötunniste veronumeroineen.

MVR-mittauksessa mittaaja kiertää työmaalla ja merkitsee ylös työturvallisuutta koskevat havainnot. MVR-taso on suhteellinen luku: Oikein-havaintoja verrataan kaikkiin havaintoihin ja tuloksena on prosenttiluku. Sepänkylän ohitustiellä MVR-mittauksen tulos oli peräti 98 %.

Valtakunnallisen infra-alan työturvallisuuskilpailun järjesti INFRA ry, jolle vuosi 2013 oli turvallisuuden teemavuosi. Teemavuoden aikana haluttiin kiinnittää huomioita työturvallisuuden kehittämiseen infra-alalla, palkita turvallisia työmaita ja levittää MVR-mittarin käyttöä yhä useampiin yrityksiin ja työmaille. Keskeinen osa turvallisuuskampanjaa oli Turvallinen työmaa 2013 -kilpailu. Kampanja ja kilpailu olivat osa Nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa 2020 -hanketta.

Lisätietoja:

Skanska Infra Oy, projektipäällikkö Timo Kujanpää, puh. 050 544 7110, timo.kujanpaa[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Infra ry, asiantuntija Ari Kähkönen, puh. 050 511 6770, ari.kahkonen[at]infra.fi

www.twitter.com/skanskafinland

 

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2013 oli noin 798 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 2 190.