c

Joensuuhun suunnitellaan toriparkkia – aiesopimus valmisteilla Skanskan kanssa

Lehdistötiedotteet 3.4.2014 11.00 CET

Skanska on ilmoittanut Joensuun kaupungille olevansa halukas suunnittelemaan ja toteuttamaan kaupunkiin Kauppatorin alle rakennettavan pysäköintilaitoksen.

Kaupunki ja Skanska valmistelevat aiesopimusta, jonka puitteissa Skanska tekisi yhteistyössä kaupungin kanssa toriparkista suunnitelman, jossa toriparkin omistus-, rahoitus- ja toimintamalli toteutettaisiin ulkopuolisella rahoituksella. Kaupungin vastuulle jäisi torin maanpäällisen alueen rakentaminen. Kaupunki vastaisi myös väliaikaisen torialueen järjestämisestä rakennustöiden ajaksi.

Skanska on kokenut pysäköintilaitosten rakentaja, jolla on myös erikoisosaamista vaativista kohteista. Viimeisen viiden vuoden aikana yhtiö on toteuttanut lähes 20 pysäköintilaitosurakkaa ympäri Suomea. Yksi viimeisimmistä urakoista on toriparkin ja kauppahallin laajennus Kuopiossa.

Suunnitelmissa myös uusi liikerakennus kauppahallin tilalle

Valmisteilla olevan aiesopimuksen mukaan toriparkin rakentamisen voisi aloittaa aikaisintaan syyskuussa 2015 – Joensuussa kesällä pidettävien useiden suurtapahtumien jälkeen. Ajoväylät toriparkkiin tulisivat asemakaavan mukaisesti Koski- ja Siltakaduille. Hankkeeseen olisi mahdollistaa ottaa mukaan myös asemakaavan mahdollistamat maanalaiset kulkuyhteydet ympäröiviin rakennuksiin kuten esimerkiksi Iso Myyhyn, Sokokselle, Carlsoniin ja Carelicumiin.

Toriparkkisuunnittelun yhteydessä Skanska selvittäisi myös uuden pienliiketiloiksi sopivan rakennuksen rakentamista nykyisen kauppahallin tilalle. Nykyinen kauppahalli on välittömän peruskorjauksen tarpeessa ja on odottanut ratkaisua koko kauppatorin alueen toteuttamisesta. Aiesopimus mahdollistaisi kuitenkin myös pelkän toriparkin toteutuksen, jos uuden liikerakennuksen suunnitelmat eivät näyttäisi toteuttamiskelpoisilta.

Suunnitteilla oleva, ulkopuolisella rahoituksella toteutettava toriparkki avaisi vuosien ajan torialueen kehittämistä hidastaneen solmun. Toria ympäröivissä kortteleissa on meneillään tai suunnitteilla useita hankkeita, jotka yhdessä toriparkin kanssa antaisivat kaupunkikeskustalle merkittävän kasvusysäyksen. Suuri rakennushanke olisi myös merkittävä piristysruiske alueen elinkeinoelämälle aikana, jolloin rakentaminen näyttäisi muuten olevan hiljenemässä.

Sopimus käsitellään kaupunginhallituksessa

Valmisteilla oleva aiesopimus olisi voimassa kesäkuun 2016 loppuun. Jos toteuttamissuunnitelmat saataisiin siihen mennessä sellaisiksi, että ne tyydyttäisivät sekä Skanskaa että kaupunkia, tehtäisiin hankkeesta varsinainen toteuttamissopimus.

Kaupunkirakennelautakunta käsittelee toriparkin aiesopimusta kokouksessaan 8. huhtikuuta. Lautakunnasta asia menee kaupunginhallitukseen, joka päättää aiesopimuksesta.

Toriparkkiin liittyvää materiaalia, muun muassa voimassa oleva asemakaava sekä vuonna 2011 tehty hankesuunnitelma toriparkin toteuttamismahdollisuuksista ovat luettavissa osoitteessa www.joensuu.fi/toriparkki.

Lisätietoja:

Skanska Talonrakennus Oy, aluejohtaja Tarmo Stjerna, puh. 040 594 7233, tarmo.stjerna[at]skanska.fi
 
Joensuun kaupunki, kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen, puh. 050 538 0708, juha-pekka.vartiainen[at]jns.fi


Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2013 oli noin 798 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 2 190.