c

Jyväskylän kaupungin ja Skanskan arkkitehtikilpailu tuo ideoita Kankaan alueen kehittämiseen

Lehdistötiedotteet 20.11.2013 11.30 CET

Jyväskylän kaupunki ja Skanska käynnistävät tänään keskiviikkona 20.11.2013 Kankaan Piippurannan alueen yleisen arkkitehtuurikilpailun.

Ilmakuva Kankaan alueesta

Arkkitehtuurikilpailulla haetaan Kankaan alueen ensimmäisen vaiheen asemakaavoituksen ja toteutuksen pohjaksi arkkitehtonisesti korkeatasoista, Kankaan vahvaa identiteettiä luovaa suunnitelmaa. Se käynnistää uuden, viihtyisän alueen asuntorakentamisen, joka samalla linjaa tulevat kaupunkikuvalliset ja kestävän kehityksen mukaiset arvot koko alueelle.

Kilpailun tavoitteena on löytää toteutuskelpoinen ja laadukas ratkaisu kolmelle ensimmäiselle kerrostalolle sekä laajempaa aluetta koskeva korttelisuunnitelma asemakaavoituksen pohjaksi.

Kilpailuohjelma ja liiteasiakirjat ovat ladattavissa kilpailun verkkosivulla osoitteessa http://www.jyvaskyla.fi/kangas. Kilpailuaika päättyy 4.3.2014, jonka jälkeen kilpailutyöt tulevat verkkoon nähtäville ja kaupunkilaisten kommentoitaviksi.

Tavoitteena toimiva kokonaisratkaisu

Kilpailualueen laajuus on noin 2,8 hehtaaria. Pohjoispuolelta kilpailualuetta rajaa suojeltava vanha paperitehdasrakennus kanavarakenteineen. Kilpailualue muodostuu asuinrakennuskortteleista sekä niihin liittyvästä aukiosta ja pysäköintitalosta. Kilpailualueelle sijoittuu noin 550–600 asukasta sekä vähintään 550 autopaikan alueellinen pysäköintilaitos.

Ehdotusten arvioinnissa painotettavia asioita ovat esimerkiksi asumisen ratkaisujen sopivuus eri elämäntilanteisiin ja aurinkosähkötuotannon luonteva sovittaminen rakennuksiin. Lisäksi huomiota kiinnitetään ehdotusten toteuttamiskelpoisuuteen ja siihen, että niiden rakentaminen on toteutettavissa vaiheittain.

5 000 asukasta ja 2 100 työpaikkaa

Kangas on Jyväskylän merkittävin aluekehityshanke. Kankaan alue sijaitsee noin kilometrin päässä Jyväskylän ydinkeskustasta Tourujoen itärannalla. Kankaasta tulee monipuolinen asumisen, työpaikkojen ja palvelujen alue, joka yhdistää keskustan luontevasti Seppälään.

Tavoitteena on käynnistää kunnallistekniikan rakentaminen jo vuonna 2014 ja asuntorakentaminen vuonna 2015. Vuoteen 2025 mennessä Kankaan osayleiskaava-alueelle voidaan sijoittaa noin 3 000 asukasta ja noin 2 100 työpaikkaa. Osayleiskaava-aluetta laajemmassa, valmiiksi rakennetussa kaupunginosassa asuu vuoteen 2040 mennessä yhteensä noin 5 000 asukasta.

Jyväskylän kaupunki ja Skanska Talonrakennus Oy ovat 30.9.2013 allekirjoittaneet sopimuksen Kankaan alueen kehittämisyhteistyön aloittamisesta.

Skanskan kanssa käynnistetyn yhteistyön avulla kaupunki saa heti toteuttajan näkökulman mukaan kaavoitukseen, suunnitteluun ja alueen muuhun kehitystyöhön. Samalla varmistetaan, että alueen sydämen eli vanhan paperitehtaan kehittäminen alkaa samanaikaisesti asuntorakentamisen käynnistyessä.

Lisätietoja:

Skanska Talonrakennus Oy, aluejohtaja Jorma Mustakangas,
puh. 0400 672 617, Contact

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh.
050 374 3070, Contact

Jyväskylän kaupunki, hankejohtaja Anne Sandelin, puh. 014
266 5051, Contact

Jyväskylän kaupunki, suunnitteluarkkitehti Pirjo Heinänen,
puh. 014 266 5033, Contact