c

Skanskan, Helsingin kaupungin ja Aalto-yliopiston ehdotukselle kunniamaininta Fiksu energia -kilpailussa

Lehdistötiedotteet 29.4.2014 8.40 CET

Skanskan, Helsingin kaupungin ja Aalto-yliopiston tekemä ehdotus Energiavarastot osana Fiksun kaupungin energiajärjestelmää – Case Kruunuvuori on saanut kunniamaininnan Tekesin järjestämässä Fiksu energia -kilpailussa.

Kilpailuehdotuksessa integroidaan suuret lämpövarastot (Kruunuvuoren luolastot) osaksi älykästä sähkön ja lämmön yhteistuotantoon perustuvaa energiajärjestelmää. Järjestelmässä on helppo hyödyntää uusiutuvia energialähteitä. Kruunuvuoreen suunniteltava hajautettu kaukolämpösovellus mahdollistaa alueellisten energiaoperaattoreiden tapaisten liiketoimintamallien kehittämisen myös kaukolämpöalalle.

"Kruunuvuorenrannassa sijaitsevat kallioluolastot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden kehittää alueelle älykäs energiajärjestelmä,jossa voidaan hyödyntää myös paikallista uusiutuvaa energiantuotantoa. Haluan tässä vaiheessa kiittää Helsingin kaupunkia ja Aalto-yliopistoa heidän panoksestaan innovatiivisen kilpailuehdotuksen kehittämiseksi. Kilpailuehdotusta varten tehty työ ja selvitykset luovat hyvän perustan suunnitellun järjestelmän jatkokehittämiselle yhteistyössä kaupungin ja energia-alan toimijoiden kanssa", aluejohtaja Juhani Aspara Skanska Talonrakennus Oy:stä toteaa.

Tekesin järjestämään Fiksu energia -kilpailuun tuli 51 ehdotusta. Voiton vei Espoon kaupungin ja Fortumin ehdotus Finnoon alueen energiajärjestelmästä. Toisen kunniamaininnan sai Otaniemen alueen energiadataan liittyvä The Open Energy Site ae5.

Kilpailun voittajat julkistettiin 28.4. Älykäs kaupunki -tilaisuudessa. Tuomaristoon kuului edustajia EK:sta, Energiateollisuudesta, Kiinteistöliitosta, Kuntaliitosta, RAKLIsta, Tekesistä ja TEM:stä. Kilpailun tärkeimpiä kriteerejä olivat uskottava konsepti, toteutukseen sitoutuneet toimijat, tavoitetilan haasteellisuus, ainutkertaisuus Suomessa, konseptin joustavuus uusille osaratkaisuille ja kansainvälistymismahdollisuudet.

Lisätiedot:

Skanska Talonrakennus Oy, aluejohtaja Juhani Aspara, puh. 0400 736 718, juhani.aspara[at]skanska.fi

Skanska Oy, Green Business Manager Ville Oikari, puh. 040 591 9276, ville.oikari[at]skanska.fi

Skanska Oy, tiedottaja Pauliina Munukka, puh. 040 680 4977, pauliina.munukka[at]skanska.fi