c

Skanska toteuttaa voimalaitosrakennuksen laajennuksen Harjavallassa

Lehdistötiedotteet 21.8.2014 12.30 CET

Skanska toteuttaa Länsi-Suomen Voima Oy:lle Harjavallan voimalaitoksessa laajennusurakan, joka liittyy vesivoimalaitoksen uuden koneyksikön käyttöönottoon.

 

Ilmakuva Harjavallan vesivoimalaitoksesta

Länsi-Suomen voima laajentaa Harjavallan vesivoimalaitosta uudella koneyksiköllä ja samalla peruskorjaa olemassa olevat kaksi turbiinia. Kokonaisinvestoinnin suuruus on noin 40 miljoonaa euroa, josta Skanskan urakan osuus on noin 5 miljoonaa euroa.

Vesivoimalan uuden koneyksikön myötä tarvitaan muutoksia voimalaitoksen vesiteissä, koneasemalla ja itse voimalaitosrakennuksessa. Rakennustyöt käynnistyvät elokuussa 2014, ja ne valmistuvat toukokuussa 2016.

”Hankkeessa on kyse vaativasta betonirakentamisesta. Oman lisämausteensa urakkaan tuo se, että alimman työskentelykorkeutemme ja padon harjan korkeusero on noin 40 metriä”, kertoo yksikönjohtaja Kari Lindroos Skanskalta. Skanskan Satakunnan yksiköllä on erikoisosaamista energiarakentamisen saralla, sillä yksikkö on toteuttanut lukuisia perinteisiä voimalaitoksia, 400 ja 110 kV:n sähköasemat ja voimajohtotöitä sekä jo vuosien ajan urakoita Olkiluodon ydinvoimala-alueella.

”Tämä on meille tärkeä investointi uusiutuvaan ja päästöttömään energiaan”, kertoo Länsi-Suomen Voima Oy:n toimitusjohtaja Pekka Pollari. ”Suomen hallituksen tavoitteena on vesivoiman osuuden lisääminen vuoteen 2020 mennessä. Harjavallan investointi vastaa lähes 10 prosenttia hallituksen tavoitteesta”, jatkaa Pollari.Kokonaisuudessaan investointihanke valmistuu vuoden 2017 lopussa.

Harjavallan voimalaitoksen investointi parantaa myös mahdollisuuksia säädellä Kokemäenjoen virtaamaa ja siten tulvariskin hallintaa. Joen alajuoksulla sijaitseva Porin kaupunki on Suomen suurin yksittäinen tulvariskialue.

”Suomen ympäristökeskuksen mukaan Kokemäenjoen virtaamat kasvavat tulevaisuudessa talvella noin 50 prosentilla ja kesävirtaamat puolestaan pienenevät noin 50 prosentilla. Investointi auttaa meitä sopeutumaan tähän. Uusi koneyksikkö mahdollistaa myös jatkuvan juoksutuksen paremman hallinnan. Kun vesi virtaa koko ajan ja sitä on tasaisemmin, se parantaa osaltaan joen virkistyskäyttöä”, toteaa Pollari.

Laajennettu vesivoimalaitos tarjoaa tilat kalahautomolle. Sen avulla halutaan tukea paikallisen kalakannan suojelemista ja ylläpitämistä.

Harjavallan voimalaitos sijaitsee Kokemäenjoessa Nakkilassa. Laitoksen teho on 73 megawattia, mikä tekee siitä yhden Etelä-Suomen tehokkaimmista vesivoimalaitoksista.

Lisätietoja:

Skanska Talonrakennus Oy, yksikönjohtaja Kari Lindroos, puh. 0400 151 137, kari.lindroos[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Länsi-Suomen Voima Oy, toimitusjohtaja Pekka Pollari, 0400 759 200, pekka.pollari[at]upm.com

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2013 oli noin 798 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 2 190.