c

Rauman keskustan kauppakeskuksesta viisi vaihtoehtoa nähtäville

Lehdistötiedotteet 19.3.2014 8.00 CET

Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto on päättänyt asettaa kaupungin keskustan asemakaavamuutoksesta viisi luonnosvaihtoehtoa nähtäville aikaisemmin kaavaillun kolmen vaihtoehdon sijasta.

Kanalin Länsirannalle Vanhan Rauman kupeeseen suunnitteilla olevan Skanskan ja Rauman kaupungin yhdessä kehittämän kauppakeskuksen koko ja siihen kytkeytyvien toimintojen sijoittelu on asemakaavan keskeinen kysymys.

Luonnosvaihtoehtojen nähtävillä olon aikana kaikilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus tutustua suunnitelmiin ja esittää niistä mielipiteitä. Raumalaisille järjestetään myös tilaisuus kysyä suoraan Skanskan ja kaupungin kaavoituksen edustajilta suunnitelmista. Saatujen palautteiden pohjalta yksi vaihtoehto valitaan jatkovalmisteluun.

Linja-autoasema ja lisärakentamisvaihtoehdot pohdituttavat

Asemakaavavaihtoehto 0 kuvaa alueella voimassa olevan asemakaavan mahdollistamaa rakentumista. Vaihtoehto 1 on keväällä 2013 esillä olleen suunnitelman pohjalta kehitetty versio, jossa linja-autoaseman toiminnot on sijoitettu Nortamonkadun pohjoispäähän kauppakeskuksen yhteyteen. Vaihtoehdoissa 2 a, b ja c perusratkaisuna on Pipanpolun linjauksen ja linja-autoaseman toimintojen säilyttäminen nykyisen aseman tienoilla. Perusratkaisun eri variaatioissa on tutkittu linja-autoaseman tilojen sijaintia ja lisärakentamismahdollisuuksia.

Kaavaluonnosvaihtoehtojen laadinnassa pohjana ovat olleet turkulaisen Arkkitehtitoimisto Sigge Oy:n laatimat viitesuunnitelmat. Myös viitesuunnitelmat asetetaan julkisesti nähtäville. Sigge Oy on toiminut Skanskan palkkaamana konsulttina.

Suunnittelun lähtökohtana on ollut luoda Rauman uudesta kauppakeskuksesta monipuolinen ja viihtyisä palvelukokonaisuus, joka houkuttelee kuluttajia myös lähikunnista. Oma kauppakeskus vahvistaisi Rauman asemaa seudun päämarkkina-alueena, jotta raumalaisten eurot eivät karkaisi muihin kuntiin.

Uusi kauppakeskus ja kaupallinen Vanha Rauma muodostavat yhdessä vetovoimaisen kokonaisuuden. Maailmanperintökohde Vanha Rauma vetää kaupunkiin ostovoimaa kauempaakin ja uusi kauppakeskus houkuttelee seudulla jo asuvat jäämään ostoksille omalle talousalueelleen. Lisäksi kauppakeskus loisi sekä rakentamisvaiheen ajaksi että pysyvästi paljon uusia työpaikkoja.

Kaavaluonnokset ja viitesuunnitelmat ovat nähtävillä Palvelupiste Pyyrmanissa  21.3.-11.4.2014. Kaavaluonnokset ja niihin liittyvä aineisto ovat nähtävänä myös Rauman kaavoituksen nettisivuilla. Skanskan ja Rauman kaavoituksen edustajat ovat raumalaisten tavattavissa Palvelupiste Pyyrmanissa tiistaina 25.3.2014 klo 15.30-18.00.

 

Lisätietoja hankkeesta:
Rauman kaupunki, apulaiskaupunginjohtaja Tomi Suvanto, puh. 044 534 3001, Contact

Skanska Talonrakennus Oy, aluejohtaja Jari Pölönen, puh. 020 719 4026, Contact

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, Contact

Lisätietoja kaavoitusprosessista:
Kaavoitusjohtajan sijainen, kaavoitusarkkitehti Mervi Tammi puh. 02 834 3664, Contact

 

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2013 oli noin 798 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 2 190.Rauma on Suomen kolmanneksi vanhin kaupunki ja tunnettu vahvasta taloudestaan ja ennakkoluulottomasta elinkeinopolitiikastaan. Kaupunki panostaa jatkossakin kilpailukykynsä ja yritysten toimintaedellytysten kehittämiseen.