c

Skanska haluaa kehittää jatkuvasti työturvallisuuttaan

Lehdistötiedotteet 13.5.2013 8.45 CET

Skanskan viime vuoden tapaturmataajuus 6,4 oli alin Suomen muihin rakennusliikkeisiin verrattuna (lähde: Rakennuslehti nro 15, 25.4.2013). Tämän vuoden tavoitteena on 3,5. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan lopullinen tavoitteemme on nolla tapaturmaa.

”Nollan tapaturman tavoitteeseen päästäksemme meidän on edelleen jatkuvasti kehitettävä työturvallisuusasioita päivittäisessä työssämme”, Skanska Oy:n turvallisuuspäällikkö Antti Leino kertoo. ”Maanantaina 13.5. alkava Skanskan maailmanlaajuinen työturvallisuusviikko on myös yksi konkreettinen keino, jolla kiinnitämme huomiota tähän tärkeään teemaan.” 

”Työturvallisuus kuuluu jokaiseen päivään, mutta viikon järjestäminen korostaa asian tärkeyttä”, Skanska Oy:n toimitusjohtaja Kenneth Nilsson toteaa.

Tänä vuonna teemaviikon aikana Skanska Suomen työmailla ja toimistoilla keskitytään työympäristön siisteyteen ja järjestykseen. ”Kaatumiset, kompastumiset, liukastumiset ja nyrjähdykset ovat yleisimmät tapaturmien aiheuttajat työmaillamme”, Leino kertoo. ”Kiinnittämällä huomiota työmaan siisteyteen voimme paitsi ennaltaehkäistä tapaturmia, myös vaikuttaa työympäristön viihtyvyyteen”, hän jatkaa.

Siisteydellä on myös vaikutusta tuottavuuteen. Etelä-Suomen asuntorakentamisyksikössä oppisopimuksella koulutetut ympäristövastaavat näyttäisivätkin tehostaneen myös työmaiden tuottavuutta. Ympäristövastaavien ydintehtäväalueita ovat muun muassa jätteiden synnyn ehkäisy, logistiikan hallintaan osallistuminen sekä ylijäämä- ja pakkausmateriaalin kierrätys. Vertailujen perusteella vaikuttaa siltä, että niillä työmailla, joilla on ympäristövastaava, syntyy vähemmän sekajätettä. Myös jätehuolto- ja siivouskustannukset näyttäisivät olevan näillä työmailla muita hankkeita pienemmät. Skanska on ryhtynyt myös hyödyntämään tietomallintamista työturvallisuuden kehittämiseksi.

Skanskan maailmanlaajuinen työturvallisuusviikko järjestetään nyt yhdeksättä kertaa. Viikon maailmanlaajuinen teema on ”Opi ja johda – ota seuraava askel työturvallisuudessa.” Yli 18 maassa Skanska-konsernin 57 000 työntekijää sekä tuhannet asiakkaat, aliurakoitsijat, tavarantoimittajat ja muut yhteistyökumppanit osallistuvat työturvallisuustapahtumiin. Tämä tekee Skanskan työturvallisuusviikosta suurimman yksittäisessä yrityksessä järjestettävän työturvallisuustapahtuman maailmassa.

Lisätiedot: 

Skanska Oy, turvallisuuspäällikkö Antti Leino, 040 866 8551, Contact 

Skanska Oy, tiedottaja Pauliina Munukka, 040 680 4977, Contact