c

Lahden eteläisen kehätien Lahden pään allianssisopimus allekirjoitettiin

Lehdistötiedotteet 13.7.2017 9.00 CET

Liikennevirasto ja Skanskan ja Pöyryn muodostama konsortio ovat allekirjoittaneet kehitysvaiheen allianssisopimuksen Lahden eteläisen kehätien Lahden pään hankkeesta.

Karttakuva Lahden eteläisen kehätien Lahden pään hankkeesta

Skanska Infra Oy:n ja Pöyry Finland Oy:n VALTARI-tarjoajakonsortio valittiin hankkeen kehitysvaiheen allianssikumppaniksi kesäkuun lopussa. Hankkeen kehitysvaihe kestää arviolta noin vuoden ja käynnistyy elokuun 2017 alussa. Kehitysvaiheen tavoitteena on laatia allianssikumppanien kesken yksityiskohtainen rakennussuunnitelma, jonka pohjalta hanke aikanaan toteutetaan.

Hankkeen toteutusvaiheesta Liikennevirasto tekee erillisen hankintapäätöksen ja toteutusvaiheen allianssisopimuksen. Kehitysvaihe päättyy ja rakentaminen voidaan aloittaa, kun lopulliset toteutusratkaisut ja yksityiskohtainen rakennussuunnittelu on saatu vaiheeseen, jossa töille voidaan määrittää allianssikumppaneiden kesken yhteinen hankesuunnitelma ja tavoitekustannus.

Lahden eteläisen kehätien Lahden pää on yksi tämän hetken merkittävimmistä infrahankkeista ja sisältää useita teknisesti vaativia rakennuskohteita. Hankkeeseen kuuluva kokonaisuus alkaa Okeroisten eritasoliittymän länsipuolelta ja päättyy hankealueen rajalle Kujalaan. Siihen sisältyvät muun muassa Launeen ja Kujalan sekä mahdollisesti Nikulan eritasoliittymät, valtatien 12 kaksiajoratainen osuus välillä Okeroinen–Kujala sekä valtatien 4 lisäkaistat Joutjärven eritasoliittymään asti. Merkittäviä rakennuskohteita ovat lisäksi Patomäen ja Liipolan tunnelit sekä 12 siltakohdetta.

Kumppanuuteen perustuvassa allianssimallissa hankkeen tilaaja osallistuu urakan toteutukseen yhdessä suunnittelijoiden ja rakentajien kanssa. Mallissa tilaajalla ja tuottajilla on yhteinen organisaatio, toimitilat ja tavoitteet sekä yhdessä hyväksytty tavoitekustannus. Kaikkiin kysymyksiin haetaan yksimielinen päätös eri osapuolten kesken. Riskit ja hyödyt jaetaan osapuolten kesken ennalta sovitussa suhteessa.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluvat valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Tavoiteaikataulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkavat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta vuonna 2018.

Lisätietoja:

Liikennevirasto, projektipäällikkö Janne Wikström, puh. 029 534 3600, janne.wikstrom[at]liikennevirasto.fi

Skanska Infra Oy, toimitusjohtaja Ari Huovila, puh. 050 4656 119, ari.huovila[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Pöyry Finland Oy, Infra-yksikkö, Alueelliset toiminnot Pohjois-Eurooppa, johtaja Mikko Inkala, puh. 01033 21112, mikko.inkala[at]poyry.com

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2016 oli noin 946 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli vuoden lopussa 2 018.