c

Kivistön kaupunkikeskuksen asemakaava hyväksyttiin Vantaalla, ensimmäisen vaiheen esisopimukset allekirjoitettu

Lehdistötiedotteet 15.12.2015 12.30 CET

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.12.2015 Kivistön kaupunkikeskusalueen asemakaavan. Kokonaisuudessaan kaava-alue rajautuu valtatie 3:een lännessä, Syväkiventiehen pohjoisessa, Keimolantiehen idässä ja Tikkurilantiehen etelässä.

Kivistön kaupunkikeskukseen rakennetaan kauppakeskus, jonne tulee kaksi hypermarkettia, yli 100 erikoiskaupan liikettä, kaupungin palveluja sekä noin 500 asuntoa.

Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelialueita keskustatoiminnoille, asunnoille, henkilöliikenneterminaalille sekä rautatieasemalle ja sen toiminnoille. Vantaan kaupunki kilpailutti kaupunkikeskuksen rakentajat vuosina 2012–2013, ja voittajiksi valittiin Skanska ja NCC. Skanskan ja NCC:n suunnitteluvaraukset sijoittuvat Kehäradan eteläpuolelle, asemien välittömään läheisyyteen. Kaava-alueen keskiosaan, Vantaankoskentien ja Keimolantien väliin on myönnetty suunnitteluvaraukset HOK-Elannolle ja Keskolle.

Vantaan kaupunki, Skanska ja NCC allekirjoittivat Kivistön kaupunkikeskushankkeen ensimmäisen vaiheen esisopimukset joulukuun alussa. Kaupunkikeskukseen rakennetaan kauppakeskus, jonne tulee kaksi hypermarkettia, yli 100 erikoiskaupan liikettä, kaupungin palveluja sekä noin 500 asuntoa. Kauppakeskuksen tiloja vuokrataan vauhdilla, ja tavoitteena on avata keskus asiakkaille vuonna 2018. Vantaan kaupunki solmi samaan aikaan kiinteistökaupan esisopimukset myös Ruokakesko Oy:n ja Helsingin Osuuskauppa Elannon kanssa.

”Kaupunkikeskushanke on Kivistön ja koko Vantaan sekä seudullisen kehittymisen kannalta erittäin merkittävä hanke. Puolen tunnin ajo- tai junamatkan sisällä asuu 1,1 miljoonaa asukasta. Esisopimukset mahdollistavat hankkeen edistymisen kaupungin tavoitteiden mukaisesti”, toteaa Vantaan kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä.

Kaupunkikeskukseen sijoittuu myös kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluja, kulttuuri- ja nuorisopalveluja sekä kirjasto.

”Kivistön kaupunkikeskus tulee olemaan ainutlaatuinen yhdistelmä kauppaa ja palveluja sekä asumista Kivistön keskusta-alueen sydämessä, joukkoliikenteen solmukohdassa”, kuvailee Skanskan kauppakeskushankkeesta vastaava johtaja Antti Tuomainen.

Neuvottelut kauppakeskuksen vuokralaisten kanssa etenevät

Kivistön kauppakeskuksesta tavoitellaan ostos- ja ajanviettopaikkaa, jonka kävijämääräennuste on 7 miljoonaa asiakasta vuodessa. Vuokralaisneuvottelut ovat edenneet myönteisesti. 

Kaupunkikeskus toteutuu vaiheittain. Kokonaisuudessaan alueen asemakaava mahdollistaa noin 100 000 kerrosneliömetrin suuruisen kauppa- ja palvelukokonaisuuden, josta ensimmäisessä vaiheessa toteutuu kauppakeskuksen ja hypermarketien muodossa noin 55 000 kerrosneliömetriä.

Helsingin Osuuskauppa Elanto ja Ruokakesko Oy ostavat Vantaan kaupungilta ja yksityiseltä maanomistajalta merkittävän määrän rakennusoikeutta ja toteuttavat Kivistöön hypermarketit samanaikaisesti Skanskan ja NCC:n kauppakeskushankkeen kanssa.

”Näemme nopeasti kehittyvän Kivistön alueen lähiseutuineen ostovoimaltaan ja saavutettavuudeltaan erinomaisena kaupan paikkana”, kertoo aluejohtaja Antti Palomäki Keskosta.

”Kivistön kauppakeskus on tulevaisuuden kauppapaikka, jonne on helppo saapua kaikilla kulkumuodoilla”, toteaa kiinteistöjohtaja Jyrki Karjalainen Helsingin Osuuskauppa Elannosta.

Kaupunkikeskukseen 500 modernia kaupunkiasuntoa

Vantaan kaupunki, Skanska Talonrakennus Oy ja NCC Rakennus Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen myös koskien kaupunkikeskukseen aivan Kivistön aseman tuntumaan rakennettavia noin 500 kaupunkiasuntoa.

Kivistön kaupunkikeskuksen asuntokorttelit tarjoavat tuleville asukkailleen ekologisen ja helpon arjen asumista.  Asumistakin toteutetaan vaiheittain, ja asemakaava mahdollistaa vielä 700 asuntoa lisää.

”Kivistö on ainutlaatuinen tilaisuus toteuttaa uutta ja urbaania keskusta-asumista. Vieressä ovat juna-asema ja bussiterminaali sekä ylivertaiset palvelut ja toisaalta hienot ulkoilumaastot”, toteaa Skanska Kotien aluejohtaja Juhani Aspara.

Lisätietoja:

Skanska Oy, johtaja Antti Tuomainen, puh. 0500 812 161, antti.tuomainen[at]skanska.fi

Vantaan kaupunki, apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä, puh. 09 839 29019, hannu.penttila[at]vantaa.fi

Vantaan kaupunki, Kivistön projektijohtaja Gilbert Koskela, puh. 09 839 22739, gilbert.koskela[at]vantaa.fi

HOK Elanto, kiinteistöjohtaja Jyrki Karjalainen, puh. 010 76 60190, jyrki.karjalainen[at]sok.fi 

Kesko, aluejohtaja Antti Palomäki, puh. 050 65 617, antti.palomaki[at]kesko.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2014 oli noin 835 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli vuoden lopussa 2 179.