c

Varautuminen koronavirukseen

Monien muiden yritysten tapaan Skanska on ottanut käyttöön toimenpiteitä, joiden avulla koronaviruksen (COVID-19) leviämistä pyritään rajoittamaan ja hidastamaan.

Varaudumme koronavirukseen parhaamme mukaan ja seuraamme tilanteen kehittymistä jatkuvasti. Meillä on ohjeistus matkustamiseenja vältämme mahdollisuuksien mukaan tapaamisia ja kokoontumisia. Pyrimme järjestämään kokoukset virtuaalikokouksina niin sisäisesti kuin asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Hygieniaan liittyviä ohjeita on lisätty ja niistä muistutetaan, erityisesti liittyen käsihygieniaan. Työmaille ja toimistoille on annettu toimintaohjeita.  

Skanskalla on matkustuskielto ulkomaille suuntautuvien työmatkojen osalta toistaiseksi huhtikuun loppuun saakka. Kotimaan matkoista toteutetaan ainoastaan liiketoiminnan kannalta välttämättömät matkat. Näissäkin tilanteissa erityisesti lentokoneella ja junalla matkustamista tulee välttää.  

Olemme päättäneet ottaa käyttöön 14 vuorokauden varoajan kaikkien niiden työntekijöiden osalta, jotka ovat vierailleet ulkomailla viruksen levittyä pandemian asteelle tai joilla on havaittu viruksen aiheuttamaan sairauteen viittavia oireita. 

Suosittelemme, että aliurakoitsijamme, materiaalitoimittajamme ja muut yhteistyökumppanimme ottavat käyttöön vastaavat toimenpiteet viruksen leviämisen rajoittamiseksi. 

Skanskalla on THL:n ohjeiden mukainen ryhmä, joka ohjaa varautumista ja varautumissuunnitelman ylläpitoa ja antaa ohjeita henkilöstölle epidemian ennaltaehkäisystä ja sairaustapauksissa toimimiseen. 

Haluamme kaikissa tilanteissa palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Meillä on valmiudet järjestää palaverit ja tapaamiset virtuaalikokouksina, ja monet asiat voidaan tarpeen vaatiessa hoitaa myös puhelimitse. Nettisivujen chat-palvelu auttaa myös asioinnissa. Asuntokaupassa on jo useassa kohteessamme käytössä digitaalinen asunnon varausjärjestelmä ja koko asuntokauppaprosessin asunnon valinnasta maksujen ja omistuksen siirtoon voi hoitaa digitaalisesti, esimerkiksi kotoa käsin.

Poikkeuksellinen tilanne vaatii voimia ja jaksamista. Ohjeiden noudattaminen ja jokaisen oma vastuullinen toiminta on tässä tilanteessa ensiarvoisen tärkeää. Pidetään yhteyttä ja huolta toisistamme.  

Mikäli sinulla on kysymyksiä, lähetä viesti: Contact 

Jaa
Päivitetty: 17.3.2020