c

Koronaviruksen torjunta

Skanskassa on käytössä kulloinkin voimassa olevat kansalliset linjaukset ja määräykset koronaviruksen torjunnassa.

Jokaisella työmaalla tehdään koronaturvallisuussuunnitelma, joka sisältää toimenpiteitä viruksen torjumiseksi. Näitä käytäntöjä ovat mm. taukojen porrastaminen, lähikontaktien minimointi, siivouksen tehostaminen ja kasvomaskien käyttöön liittyvä ohjeistus.

Haluamme kaikissa tilanteissa palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Meillä on valmiudet järjestää palaverit ja tapaamiset virtuaalikokouksina, ja monet asiat voidaan tarpeen vaatiessa hoitaa myös puhelimitse. Nettisivujen chat-palvelu auttaa myös asioinnissa.

Asuntokaupassa on jo useassa kohteessamme käytössä digitaalinen asunnon varausjärjestelmä ja koko asuntokauppaprosessin asunnon valinnasta maksujen ja omistuksen siirtoon voi hoitaa digitaalisesti.

Skanskalla on THL:n ohjeiden mukainen ryhmä, joka ohjaa varautumista ja varautumissuunnitelman ylläpitoa ja antaa ohjeita henkilöstölle epidemian ennaltaehkäisystä ja sairaustapauksissa toimimiseen.

Mikäli sinulla on kysymyksiä, lähetä viesti: Contact 

Päivitetty: 3.11.2022