c

Koronaviruksen torjunta

Monien muiden yritysten tapaan Skanska arvioi ja ottaa käyttöön toimia, joiden avulla koronaviruksen (COVID-19) leviämistä pyritään rajoittamaan ja hidastamaan.

Varaudumme koronavirukseen parhaamme mukaan ja seuraamme tilanteen kehittymistä jatkuvasti. Noudatamme kansallisia linjauksia ja määräyksiä kaikissa toimenpiteissämme.

Vältämme matkustamista, tapaamisia ja kokoontumisia mahdollisuuksien mukaan. Työskentelemme mahdollisuuksien mukaan etänä, ja järjestämme kokoukset virtuaalisesti niin sisäisesti kuin asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Jokaisella työmaalla tehdään koronaturvallisuussuunnitelma, joka sisältää toimenpiteitä viruksen torjumiseksi. Näitä käytäntöjä ovat mm. taukojen porrastaminen, lähikontaktien minimointi, siivouksen tehostaminen ja kasvomaskien käyttöön liittyvä ohjeistus.

Haluamme kaikissa tilanteissa palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Meillä on valmiudet järjestää palaverit ja tapaamiset virtuaalikokouksina, ja monet asiat voidaan tarpeen vaatiessa hoitaa myös puhelimitse. Nettisivujen chat-palvelu auttaa myös asioinnissa.

Asuntokaupassa on jo useassa kohteessamme käytössä digitaalinen asunnon varausjärjestelmä ja koko asuntokauppaprosessin asunnon valinnasta maksujen ja omistuksen siirtoon voi hoitaa digitaalisesti.

Skanskalla on THL:n ohjeiden mukainen ryhmä, joka ohjaa varautumista ja varautumissuunnitelman ylläpitoa ja antaa ohjeita henkilöstölle epidemian ennaltaehkäisystä ja sairaustapauksissa toimimiseen.

Poikkeuksellinen tilanne vaatii voimia ja jaksamista. Ohjeiden noudattaminen ja jokaisen oma vastuullinen toiminta on tässä tilanteessa ensiarvoisen tärkeää. Pidetään yhteyttä ja huolta toisistamme.  

Mikäli sinulla on kysymyksiä, lähetä viesti: Contact 

Päivitetty: 1.2.2021