c

Ympäristötyön painopistealueet

Kehitämme jatkuvasti ympäristötehokkuuttamme henkilöstömme toiminnassa, projekteissa ja palveluissa. Samalla autamme asiakkaitamme saavuttamaan omat tavoitteensa. Omalla toiminnallamme voimme vaikuttaa myös ympäristötehokkaamman yhteiskunnan kehittämiseen.

Ympäristötyö lähtee arvoistamme ja työtä ohjaavat ympäristöperiaatteemme. Mittaamme ympäristötehokkuutta hankkeissamme Väripaletilla™, joka kuvaa ympäristötehokasta suunnitteluamme ja rakentamistamme. Sen avulla voimme kertoa ympäristövastuullisista tavoitteistamme ja ohjata hankkeidemme ympäristötehokkuutta.

Väripaletti ulottuu vaniljasta syvänvihreään kuvaten matkaa lakisääteisten määräysten noudattamisesta kohti tulevaisuutta ennakoivaa rakentamista. Väripaletti perustuu toimintaamme liittyvien merkittävien osa-alueiden tunnistamiseen. Sen avulla määrittelemme kestävät tavoitteet ympäristötyömme painopistealueille, joita ovat energia, hiilijalanjälki, materiaalit ja vesi.

Ympäristötyömme käytännössä

Kohti hiilineutraalia rakentamista

 • Hiilijalanjälki tarkoittaa materiaalien tuotannon, kuljetusten ja työmaatoimintojen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä.
 • Minimoimme työmaiden energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä pienentämällä polttoaineiden kulutusta, tehostamalla työmaan lämmitys- ja sähköenergian käyttöä sekä korvaamalla fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla.
 • Määrittelemme jo projektin suunnittelun alussa hiilijalanjäljen perustason, jota pyrimme supistamaan projektin edetessä. Perustason määrittämisessä käytämme yleisiä tietokantoja ja tietomallintamisen työkaluja (Building Information Modeling, BIM).
 • Etsimme vähähiilisiä vaihtoehtoja päärakennusmateriaaleille ja kannustamme toimittajiamme pienentämään tuotteidensa hiilijalanjälkeä.
 • Tavoitteenamme on olla hiilineutraali 2045 kaikessa rakentamisessamme maailmanlaajuisesti.

Parempaa energiatehokkuutta

 • Energiatehokkuuden parantaminen on tärkein ympäristötehokkuuden osa-alue, sillä sitä parantamalla voimme pienentää päästöjä ja kustannuksia.
 • Tavoitteenamme on, että suunnittelemissamme projekteissa käytön aikainen energiankulutus on minimoitu. Tulevaisuuden projekteissa tuotamme ja syötämme verkkoon vähintään yhtä paljon uusiutuvaa energiaa kuin vuoden aikana verkosta on ostettu.
 • Teemme kaikki mahdolliset toimenpiteet energiatehokkuuden kustannustehokkaaseen kohentamiseksi, kuten mietimme rakennuksen muotoa ja suuntausta sekä valitsemme energiatehokkaita talotekniikkaratkaisuja. Lisäksi lisäämme uusiutuvan energian paikallista tuotantoa kuten maalämmön hyödyntämistä tai aurinkopaneeleja.

Tehokkuutta materiaalivalinnoilla

 • Materiaaliasioissa keskitymme materiaalitehokkuuden parantamiseen ja materiaalien valintaan. Suosimme kierrätettyjä ja kierrätettäviä materiaaleja ja tuotteita sekä vähennämme neitseellisten raaka-aineiden käyttöä.
 • Tavoitteenamme on, että työmailtamme syntyvää ylijäämämateriaalia ei päädy lainkaan kaatopaikalle. Tämä tarkoittaa hukan minimoimista suunnitteluvalinnoilla, työmaan suunnittelulla ja lajittelemalla jäljelle jäänyt jäte tehokkaasti hyötykäyttöön.
 • Emme käytä materiaaleja, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön.
 • Suomessa suosimme päästöluokitukseltaan M1-materiaaleja, jotta päästöt sisäilmaan olisivat mahdollisimman alhaisia.

Vesitehokkuus säästää energiaa

 • Vedenkulutuksen vähentäminen parantaa myös energiatehokkuutta ja pienentää energian ja kemikaalien käyttötarvetta veden puhdistuksessa.
 • Projekteissamme pyrimme siihen, että juomakelpoista vettä ei käytetä sellaisiin tarkoituksiin, joissa voidaan hyödyntää muuta vettä.
 • Tarkastelemme talonrakennuksessa rakennuksen käytön aikaista ja infrarakentamisessa työmaa-aikaista vedenkulutusta. Esimerkiksi rakennuksissa valitsemme vettä säästäviä hanoja, suihkuja ja kodinkoneita.

Esimerkki: Rakennuksen elinkaaren ympäristövaikutukset Rakennuksen elinkaaren ympäristövaikutuksia voidaan tutkia elinkaariarvioinnin (Life Cycle Assessment, LCA) kautta. Elinkaariarvioinnilla voidaan tarkastella monipuolisesti tuotteen ympäristövaikutuksia sen tarvitsemien raaka-aineiden hankinnasta alkaen aina hävittämiseen saakka. Se on myös keino tutkia miten jokin tuote vaikuttaa ympäristöön, ja sitä voidaan käyttää hyödyksi tuotteen hiilijalanjäljen pienentämiseen tai vaihtoehtojen vertailuun.

Jaa
Päivitetty: 11.1.2019