c

Ympäristötyön painopistealueet

Kehitämme jatkuvasti ympäristötehokkuuttamme henkilöstömme toiminnassa, projekteissa ja palveluissa. Samalla autamme asiakkaitamme saavuttamaan omat tavoitteensa. Omalla toiminnallamme voimme vaikuttaa myös ympäristötehokkaamman yhteiskunnan kehittämiseen. Ympäristötyömme painopistealueita ovat hiilijalanjälki, energia, materiaalit ja vesi.

Skanskan toteuttama K6 -toimistotalo Helsingin Sörnäisissä on saanut kultatason LEED®-ympäristöluokituksen. Rakennuksessa sijaitsevat mm. Digi- ja väestötietoviraston uudet asiakaspalvelutilat.

Ympäristötyömme käytännössä

Kohti hiilineutraalia rakentamista

Tavoitteenamme on olla hiilineutraali 2045 kaikessa rakentamisessa maailmanlaajuisesti. Tavoitteeseen pääsemiseksi olemme laatineet Skanska Suomen hiilitiekartan, jolle tunnistettuja päästövähennystoimija edistämme määrätietoisesti.

 • Minimoimme työmaiden energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä pienentämällä polttoaineiden kulutusta, tehostamalla työmaan lämmitys- ja sähköenergian käyttöä sekä korvaamalla fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla.
 • Määrittelemme jo projektin suunnittelun alussa hiilijalanjäljen perustason, jota pyrimme supistamaan projektin edetessä. Perustason määrittämisessä käytämme yleisiä tietokantoja ja tietomallintamisen työkaluja (Building Information Modeling, BIM).
 • Etsimme vähähiilisiä vaihtoehtoja päärakennusmateriaaleille ja kannustamme toimittajiamme pienentämään tuotteidensa hiilijalanjälkeä.
 • Hiilijalanjälki rakennusalalla tarkoittaa materiaalien tuotannon, purkutöiden, kuljetusten ja työmaatoimintojen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä.

Parempaa energiatehokkuutta

 • Energiatehokkuuden parantaminen on tärkein ympäristötehokkuuden osa-alue, sillä sitä parantamalla voimme pienentää päästöjä ja kustannuksia.
 • Tavoitteenamme on, että suunnittelemissamme projekteissa käytön aikainen energiankulutus on minimoitu. Tulevaisuuden projekteissa tuotamme ja syötämme verkkoon vähintään yhtä paljon uusiutuvaa energiaa kuin vuoden aikana verkosta on ostettu.
 • Teemme kaikki mahdolliset toimenpiteet energiatehokkuuden kustannustehokkaaseen kohentamiseksi, kuten mietimme rakennuksen muotoa ja suuntausta sekä valitsemme energiatehokkaita talotekniikkaratkaisuja. Lisäksi lisäämme uusiutuvan energian paikallista tuotantoa kuten maalämmön hyödyntämistä tai aurinkopaneeleja.

Tehokkuutta materiaalivalinnoilla

 • Materiaaliasioissa keskitymme materiaalitehokkuuden parantamiseen ja materiaalien valintaan. Suosimme kiertotaloutta edistäviä materiaaleja ja tuotteita sekä vähennämme neitseellisten raaka-aineiden käyttöä.
 • Tavoitteenamme on, että työmailtamme syntyvää ylijäämämateriaalia ei päädy lainkaan kaatopaikalle. Tämä tarkoittaa hukan minimoimista suunnitteluvalinnoilla, työmaan suunnittelulla ja lajittelemalla jäljelle jäänyt jäte tehokkaasti hyötykäyttöön.
 • Emme käytä materiaaleja, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön.
 • Suomessa suosimme päästöluokitukseltaan M1-materiaaleja, jotta päästöt sisäilmaan olisivat mahdollisimman alhaisia.

Vesitehokkuus säästää energiaa

 • Vedenkulutuksen vähentäminen parantaa myös energiatehokkuutta ja pienentää energian ja kemikaalien käyttötarvetta veden puhdistuksessa.
 • Projekteissamme pyrimme siihen, että juomakelpoista vettä ei käytetä sellaisiin tarkoituksiin, joissa voidaan hyödyntää muuta vettä.
 • Tarkastelemme talonrakennuksessa rakennuksen käytön aikaista ja infrarakentamisessa työmaa-aikaista vedenkulutusta. Esimerkiksi rakennuksissa valitsemme vettä säästäviä hanoja, suihkuja ja kodinkoneita.
Päivitetty: 1.12.2020