c

Ympäristötehokkuuden kehittäminen

Kehitämme jatkuvasti ympäristötehokkuuttamme henkilöstömme toiminnassa, projekteissa ja palveluissa. Samalla autamme asiakkaitamme saavuttamaan omat tavoitteensa. Omalla toiminnallamme voimme vaikuttaa myös ympäristötehokkaamman yhteiskunnan kehittämiseen.

Ympäristötyömme perustuu ympäristöperiaatteisiimme. Ympäristötyönjohtamista varten käytössämme on strateginen työkalu, Väripaletti™, joka ohjaa meitä kohti pienempiä ympäristövaikutuksia ja tulevaisuutta ennakoivaa rakentamista. Väripaletti on koko Skanskan yhteinen kehitystyökalu. Tavoitteemme on toteuttaa tuotteemme ja palvelumme koko ajan ympäristötehokkaammin.

Väripaletti perustuu toimintaamme liittyvien merkittävien osa-alueiden tunnistamiseen. Sen avulla määrittelemme kestävät tavoitteet ympäristötyömme painopistealueille, joita ovat energia, hiilijalanjälki, materiaalit ja vesi.

Parempaa energiatehokkuutta:

 • Energiatehokkuuden parantaminen on tärkein ympäristötehokkuuden osa-alue, sillä sitä parantamalla voimme pienentää kasvihuonepäästöjä ja kustannuksia.
 • Tavoitteenamme on, että suunnittelemissamme projekteissa käytön aikainen energiankulutus on minimoitu. Tulevaisuuden projekteissa tuotamme ja syötämme verkkoon vähintään yhtä paljon uusiutuvaa energiaa kuin vuoden aikana verkosta on ostettu.
 • Teemme kaikki mahdolliset toimenpiteet energiatehokkuuden kustannustehokkaaseen kohentamiseen, kuten parannamme rakennuksen ulkovaippaa tai valitsemme energiatehokkaita suunnitteluratkaisuja. Vasta tämän jälkeen lisäämme uusiutuvan energian paikallista tuotantoa.

Lähes hiilineutraalia rakentamista:

 • Hiilijalanjälki tarkoittaa materiaalien tuotannon, kuljetusten ja työmaatoimintojen aiheuttamia kasvihuonepäästöjä.
 • Minimoimme työmaiden energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä pienentämällä polttoaineiden kulutusta, tehostamalla työmaan lämmitys-ja sähköenergian käyttöä sekä korvaamalla fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla. Pienennämme hiilijalanjälkeä myös tehostamalla kuljetuksia.
 • Määrittelemme jo suunnittelun alussa hiilijalanjäljen perustason, jota supistamme projektin edetessä. Perustason määrittämisessä käytämme yleisiä tietokantoja ja tietomallintamisen työkaluja (Building Information Modeling, BIM). Etsimme vähähiilisiä vaihtoehtoja päärakennusmateriaaleille ja kannustamme toimittajiamme pienentämään tuotteidensa hiilijalanjälkeä.

Tehokkuutta materiaalivalinnoilla:

 • Materiaaliasioissa keskitymme materiaalitehokkuuden parantamiseen ja materiaalien valintaan. Suosimme kierrätettyjä ja kierrätettäviä materiaaleja ja tuotteita sekävähennämme neitseellisten raaka-aineiden käyttöä.
 • Tavoitteenamme on, että työmailtamme syntyvää ylijäämämateriaalia ei päädy lainkaan kaatopaikalle. Tämä tarkoittaa hukan minimoimistasuunnitteluvalinnoilla, työmaan suunnittelulla ja lajittelemalla jäljelle jäänytjätetehokkaasti hyötykäyttöön.
 • Emme käytä materiaaleja, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön. Materiaalienluokittelussa hyödynnämme Skanskan rajoitettujen aineiden listaa ja kemikaalien luokittelua, joka on käytössä Skanskassa Ruotsissa ja Suomessa. Suomessa suosimme myös M1-materiaaleja, jotta päästöt sisäilmaan olisivat mahdollisimman alhaisia.

Vedenkulutusta supistamalla lisää energiatehokkuutta:

 • Vedenkulutuksen vähentäminen parantaa myös energiatehokkuuttaja pienentääenergian ja kemikaalien käyttötarvettaveden puhdistuksessa.
 • Projekteissamme pyrimme siihen, että puhdasta juomavettä ei käytetä sellaisiin tarkoituksiin, joissa voidaan hyödyntää muuta vettä.
 • Tarkastelemme talonrakennuksessa rakennuksen käytön aikaista ja infrarakentamisessa työmaa-aikaista vedenkulutusta.
Päivitetty: 17.5.2017