c

Ympäristötehokkuuden työkaluja

Käytössämme on useita erilaisia järjestelmiä ja menetelmiä, jotka ohjaavat projektikehityksemme ja rakentamispalveluidemme ympäristötehokkuutta läpi hankkeiden koko elinkaaren.

Ympäristötehokasta ajattelua ja tekemistämme ohjaavat työkalut:

  • ISO 14001: Koko Skanska AB -konsernilla on ollut ISO 14001 -standardin mukainen sertifiointi vuoden 2000 lopusta lähtien.
  • LEED®ja BREEAM®: LEED (Leadership In Energy and Environmental Design) ja BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) ovat ympäristöluokitusjärjestelmiä, joiden tavoitteena on edistää kestäviä ratkaisuja tarkastelemalla käyttäjien ja ympäristön hyvinvointiin liittyviä näkökohtia. Kaikki kehittämämme pohjoismaiset toimitilahankkeet samoin kuin Skanskan omat uudet toimitilat suunnitellaan ja toteutetaan LEED-ympäristöluokitusten vaatimusten mukaisiksi. Olemme toteuttaneet lukuisia BREEAM-kohteita Iso-Britanniassa ja Pohjoismaissa.
  • LAD: Skanskan kehittämä LivingArea Design (LAD) -suunnittelumenetelmä ohjaa suunnittelemaan asuinympäristön rakennetta ja toimintaa asukkaiden näkemyksen pohjalta. LAD-prosessissa suunnittelua tarkastellaan kestävän kehityksen periaatteiden, paikallisen elämäntyylin, arkkitehtuurin jarakentamisen näkökulmista. Prosessi asettaa rakentamiselle ympäristötavoitteiden lisäksi taloudellisia ja sosiaalisia tavoitteita. LAD-suunnittelumenetelmää käytetään esimerkiksi TampereenHärmälänrannan alueen rakentamisen toisessa vaiheessa.
  • One Planet Living: Alun perin brittiläinen One Planet Living -malli tarkoittaa kymmenen ekologisuuteen ja hyvinvointiin tähtäävän periaatteen noudattamista niin kaavoituksessa, rakentamisessa kuin alueen palveluiden suunnittelussa. Tavoitteena on mm. vähentää hiilidioksidipäästöjä ja jätteen määrää, suosia lähiruokaa, paikallisia raaka-aineita ja säilyttää luonnon monimuotoisuutta. Konseptia on sovellettu Suomessa mm. Vantaan Kivistön ja Jyväskylän Kankaan uusien asuinalueiden suunnittelussa. Skanska on mukana molemmissa kehityshankkeissa.

Lisäksi työmaillamme on käytössä useita eri työkaluja, jotka tukevat ympäristötehokasta toimintaamme:

  • Skanskan verkkokoulu: Perehdytämme työntekijämme ja kumppanimme ympäristötyön keskeisiin tekijöihin verkkokoulussamme.
  • Ympäristöpakka: Olemme koonneet rakennustyömaille toimintaohjeet, jotka opastavat päivittäiseen ympäristötehokkuuteen.
  • Ympäristötehokas työmaa -työkalupakki: Olemme koonneet tietoarkiston, Green Toolboxin, ympäristötehokkaista ratkaisuistamme. Työkalupakista löytyvät testatut välineet muun muassa energia-ja materiaalitehokkuuden parantamiseen, ekotehokkaiden materiaalien valintaan, päästöjen vähentämiseen sekä maaperän ja pohjavesien suojaamiseen. Pakki toimii meidänja yhteistyökumppaneidemme suunnittelun tukena.
  • Ympäristöviikko: Järjestämme vuosittain ympäristöviikon, jolloin keskitymme siihen, mitä kukin voi jokapäiväisessä työssään tehdä ympäristötehokkuuden eteen.
  • Ympäristötietoiskut ja ympäristökierrokset: Järjestämme työmaillamme ympäristötietoiskuja jaympäristökierroksia, joissa pohditaan ympäristötyötä työmaan näkökulmasta.
Päivitetty: 17.5.2017