c

Yhteiskuntatyön avaintoimenpiteet

Yhteiskuntatyön painopisteemme ovat rakennusalan koulutusmahdollisuuksien kehittämisessä sekä hankkeissa, joissa edistetään sosiaalista kestävyyttä ja yhteisöllisyyttä osana uuden asuinalueen suunnittelua ja toteutusta.

Rakennusalan koulutusmahdollisuuksien kehittäminen

Skanskan 2+1-valmennusmalli

Olemme aktiivisesti mukana tuomassa nuorille vaihtoehtoisia ja yksilöllisiä opintopolkuja, jotka mahdollistavat työelämään tarttumisen jo opintojen varhaisessa vaiheessa.

Tampereen yksikössämme on kehitetty ja pilotoitu 2+1-valmennusmalli, joka tarjoaa opiskelijoille joustavan väylän opintojen suorittamiseen sekä edistää osaamisen työelämävastaavuutta ja nuorten työllistymistä. Vanhemmille työntekijöille se tarjoaa mahdollisuuden kouluttautuaopiskelijoiden työnopastajiksi, jolloin heidän työuraansaja jaksamistaanvoidaan lisätä räätälöimällä heille kevyempiä töitä ja uusia työtehtäviä. Oppilaitos hyötyy opintojen työelämävastaavuudesta ja voi laajentaa yksilöllisten opintopolkujen tarjontaa sekä syventää yritysyhteistyötä.Tampereen yksikössämme pilotoitua mallia ovat olleet Skanskan lisäksi kehittämässä Valkeakosken ammatti-ja aikuisopisto VAAO, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Rakennusliitto, Rakennusteollisuus RT ry ja Aalto-yliopisto.

Opiskelijayhteistyö

Tarjoamme opiskelijoille myös mm. tutustumisjaksoja työelämään sekä mahdollisuuksia opinnäytetöiden tekemiseen. Teemme yhteistyötä teknillisten korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen ja ammattiopistojen kanssa. Peruskoulujen kanssa tekemämme yhteistyö sisältää harjoittelujaksoja (TET).

Turvallisuustyö

Jaamme turvallisuusosaamistamme laajasti niin lähiyhteisöjemme kuin koko alankinhyödyksi:

  • Työturvallisuuden verkkokoulumme on vapaasti työntekijöidemme ja kumppaniemme käytettävissä.
  • Järjestämme turvallisuusperehdytyksiä työmaidemme lähellä olevien koulujen ja päiväkotien oppilaille.
  • Olemme järjestäneet työturvallisuuskorttikoulutusta pääkaupunkiseudulla yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa.

Yhteisöllisyyden edistäminen uuden asuinalueen suunnittelussa ja toteutuksessa

Suunnittelemme ja rakennamme asuinympäristöjä ja haluamme kehittää niiden viihtyisyyttä yhteisöllisyyden keinoin. Rakentaminen luo raamit elämiselle, mutta raamien täyttäminen eläväksi kaupungiksi tarvitsee ihmisiä ja heidän luomaansa toimintaa. Tämä on ollutkeskeinen ajatuksemme mm. Tampereella, jossa lentokonetehtaan alue alkoi muuttua Härmälänrannan kaupunginosaksi.

Härmälänrannassa kantava ajatus alusta lähtien oli vuorovaikutus ja yhteistyö useiden eri tahojen kanssa. Vuosien varrella olemme järjestäneet lukuisia työpajoja ja seminaareja, joissa on ideoitu yhdessä asukkaiden, suunnittelijoiden ja viranomaisten kanssa tulevaa. Työpajoista ja seminaareista kootut palautteet yhdistettiin kaavoittajan ja muiden viranomaisten tavoitteisiin, ja näin saimme aikaan koko alueen punaisen langan. Härmälänrannan työpajoihin osallistuneet aktiiviset asukkaat perustivatkin marraskuussa 2013 asukasyhdistyksen, joka on hienosti ottanut kopin mm. alueen yhteistapahtumien järjestämisestä.

Entinen paperitehtaan alue Jyväskylän Kangason puolestaan hyvä esimerkki siitä, miten kaupunkiympäristö uusiutuu ja kehittyy vähitellen eläväksi kaupunginosaksi ja kuinka kulttuuri ja taide voidaan nivoa osaksi kaupunginosaa.Kankaalla on käytössä prosenttikulttuurimalli, joka tarkoittaa sitä, että noin yksi prosentti Kankaan alueen tonttimyyntitulosta sekä erityyppisen rakentamisen kustannuksista ohjataan Kankaan kulttuurin edistämiseen. Prosenttikulttuurin avulla vahvistetaan Kankaan identiteettiä, omaleimaisuutta ja alueen vetovoimaa sekä lisätään asukkaiden ja toimijoiden yhteisöllisyyttä ja ylpeyttä omasta asuinalueestaan. Taiteen avulla alueelle luodaan myös maamerkkejä ja lisätään alueen tunnistettavuutta.

Skanskan osuus Jyväskylän Kankaan kulttuurirahoituksesta nousee karkeasti arvioiden 1,5 miljoonaan euroon alueen rakentamisen aikana. Avauksena toimi ensimmäinen asuntokohteemme Jyväskylän Raina, jonka suunnitteluun taide linkitettiin.

Taide osana työmaata

Olemme pystyttäneet useissa hankkeissamme rakennusvaiheen aikana taideteoksia työmaille niiden ilmeen piristämiseksi, ja osassa kohteistamme taide on myös pysyvä osa kohdetta. Olemme hyödyntäneet monilla työmailla työmaa-aitojen pintaa ja esim. eri puolilla Suomea lähikoulujen oppilaat ovat saaneet koristella aidat taideteoksilla.

Jaa
Päivitetty: 17.5.2017