Työturvallisuusviikko 14. - 18.5.2018

Pysähdy ja valitse turvallinen sekä terveellinen työtapa.

Rakennusalan työturvallisuusviikkoa vietetään 14. - 18.5.2018. Skanska kehottaa työturvallisuusviikolla pysähtymään ja valitsemaan turvallisen ja terveellisen työtavan.

Tottumus monesti lukitsee epäedulliseen työtapaan. Siksi rutiineihin ja valintoihin, joita teemme esimerkiksi työvälineiden, kulkureittien, työasentojen ja suojainten käyttämisen suhteen, on tarpeen kiinnittää huomioita.

Lue lisää työturvallisuustyöstämme.

Lue lisää Rakennusteollisuus RT:n turvallisuusviikosta.

#turvallisuusviikko #työturvallisuusviikko

Jaa

Tervetuloa Skanskan perehdytysportaaliin

Skanskan perehdytysportaali on yhteistyökumppaneille kuten aliurakoitsijoille, suunnittelijoille, oppilaitosten edustajille ja tavarantoimittajille suunnattu ympäristö, jossa voi suorittaa esimerkiksi Skanskan työturvallisuuskursseja. Myös joidenkin työmaiden perehdytysaineistot löytyvät portaalista.

Tästä pääset perehdytysportaaliin.

Ideakirja

Skanskan ideakirja sisältää aktiviteetteja, joita voidaan toteuttaa työturvallisuusviikon aikana työmailla ja yksiköissä. Ideoista valitaan ne, jotka parhaiten sopivat työmaan tyyppiin ja työvaiheeseen. Ideakirja on tarkoitettu pääasiallisesti skanskalaisille (linkit ideakirjassa vievät intranetiin), mutta ideat soveltuvat varmasti muillekin.

Avaa Skanskan Ideakirja.

LIFE - minä välitän

Kannustamme henkilöstöämme tekemään turvallisia ja terveellisiä valintoja niin työssä kuin vapaa-ajallakin sekä keskustelemaan turvallisuudesta päivittäin. Tätä tukee myös hiljattain käynnistämämme LIFE – minä välitän -hanke, jossa haastamme jokaista skanskalaista miettimään omaa toimintaansa: Valitsetko sinä arjessa turvallisuuden? Välitätkö myös muiden turvallisuudesta?