c

Työturvallisuuden ja hyvinvoinnin kehittäminen

Haluamme olla kehittämässä kestävää työelämää. Toimimme vastuullisena työnantajana, ennaltaehkäisemme työntekijöidemme terveyden ja hyvinvoinnin riskejä ja turvaamme työssä jatkamisen mahdollisuuksia. Tavoitteenamme on pidentää työuria molemmista päistä.

Teemme jatkuvasti töitä päämäärämme, tapaturmattoman ja hyvinvointia tukevan työpaikan, saavuttamiseksi:

  • Edistämme välittämisen kulttuuria monivuotisella, koko organisaatiomme laajuisella LIFE - minä välitän -turvallisuuskulttuurin kehittämishankkeella.
  • Tarjoamme koko henkilöstöllemme mahdollisuuden yksilölliseen kokonaisvaltaiseen hyvinvointivalmennukseen.
  • Huomioimme tapaturmariskien lisäksi terveydelle pidemmällä aikavälillä aiheutuvia riskejä ja hyödynnämme työterveyshuollon asiantuntemusta ennaltaehkäisevässä työssä.
  • Tuemme tarvittaessa yksilöllisesti työkykyä ja työssä jatkamisen mahdollisuuksia.
  • Varmistamme henkilöstön kehittymismahdollisuudet erinomaisella esimiestoiminnalla.
  • Kehitämme monimuotoisen ja hyväksyvän työyhteisön käytäntöjä yhdessä koko henkilöstömme kanssa ja viestimme käytännöistä selkeästi.
  • Varmistamme, että meillä on riittävä organisaatio ja prosessit turvallisuuden tukemiseksi ja että henkilöstöllämme on riittävä turvallisuusosaaminen.
  • Huomioimme erilaisten elämäntilanteiden asettamat tarpeet ja kehitämme työn ja muun elämän tasapainoa tukevia käytäntöjä.
  • Tuemme ikääntyvien työurien jatkamista ja varmistamme jäljellä oleviin työvuosiin motivoivat työtehtävät sekä hiljaisen tiedon siirtämisen organisaatiossa.
  • Kehitämme aktiivisesti rakennusalan turvallisuustasoa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Työturvallisuuden ja hyvinvoinnin seuranta

Seuraamme työhyvinvoinnin kehittymistä ja työmaidemme turvallisuustasoa jatkuvasti mm. henkilöstötutkimuksilla, viikoittaisilla mittauksilla, turvallisuushavainnoilla, tapaturmataajuudella sekä sairauspoissaolojen määrällä ja syillä.

Ennaltaehkäiseviä ja kehittämistä kuvaavia mittareitamme ovat henkilöstön terveysprosentti, työn turvallisuussuunnitelmien ja -riihien sekä kuntouttavien toimenpiteiden määrä ja onnistuminen sekä ennaltaehkäisevän työterveyshuollon osuus ja toimenpiteet.

Päivitetty: 29.1.2019