c

Työturvallisuuden ja hyvinvoinnin kehittäminen

Haluamme olla kehittämässä kestävän työelämän periaatteita. Toimimme vastuullisena työnantajana, ennaltaehkäisemme työntekijöidemme työterveyden ja hyvinvoinnin riskejä ja turvaamme työssä jatkamisen mahdollisuuksia. Tavoitteenamme on pidentää työuria molemmista päistä.

Teemme jatkuvasti töitä päämäärämme, tapaturmattoman ja hyvinvointia tukevan työpaikan, saavuttamiseksi:

  • Olemme käynnistäneet monivuotisen, koko organisaatiomme läpikäyvän LIFE - minä välitän -turvallisuuskulttuurin kehittämishankkeen.
  • Huomioimme tapaturmariskien lisäksi terveydelle pidemmällä aikavälillä aiheutuvia riskejä ja hyödynnämme työterveyshuollon asiantuntemusta ennaltaehkäisevässä työssä.
  • Tuemme tarvittaessa yksilöllisesti työkykyä ja työssä jatkamisen mahdollisuuksia.
  • Kaikki esimiehemme osallistuvat Erinomainen esimies -valmennukseen varmistaakseen alaistensa kehittymismahdollisuudet.
  • Kehitämme monimuotoisen ja hyväksyvän työyhteisön käytäntöjä yhdessä koko henkilöstömme kanssa ja viestimme käytännöistä selkeästi.
  • Varmistamme, että meillä on riittävä organisaatio ja prosessit turvallisuuden tukemiseksi ja että henkilöstöllämme on riittävä turvallisuusosaaminen.
  • Kehitämme perheystävällisiä käytäntöjä Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -pilotissa.
  • Tuemme ikääntyvien työurien jatkamista ja varmistamme jäljellä oleviin työvuosiin motivoivat työtehtävät sekä hiljaisen tiedon siirtämisen organisaatiossa.

Työturvallisuuden ja hyvinvoinnin seuranta

Seuraamme työhyvinvoinnin kehittymistä ja työmaidemme turvallisuustasoa jatkuvasti mm. henkilöstötutkimuksilla, viikoittaisilla mittauksilla, turvallisuushavainnoilla ja tapaturmataajuudella.

Ennaltaehkäiseviä ja kehittämistä kuvaavia mittareitamme ovat työn turvallisuussuunnitelmien ja -riihien, henkilöstön terveysprosentti, kuntouttavien toimenpiteiden määrä ja onnistuminen sekä ennaltaehkäisevän työterveyshuollon osuus ja toimenpiteet.

Jaa
Päivitetty: 16.5.2017