c

Työturvallisuuden ja hyvinvoinnin työkaluja

Uskomme, että kaikki tapaturmat ovat torjuttavissa. Oleellisinta erinomaisen turvallisuustason ja työhyvinvoinnin saavuttamisessa on riskien ennakointi. Turvallisuuskulttuurimme kattaa lukuisia toimia, joista keskeisimpänä panostamme työmaalla toimijoiden osaamiseen.

Käytössämme on lukuisia eri työkaluja, joilla edistämme tapaturmatonta ja hyvinvointia tukevaa työyhteisöä:

  • Turvallisuusviikko: Osallistumme vuosittain rakennusalan yhteiseen työturvallisuusviikkoon.
  • Skanskan oppimisympäristö: Skanskalaiset toimihenkilöt ja työntekijät opiskelevat työn turvallisuuden ja terveellisyyden toimintatapoja sähköisessä oppimisympäristössä. Tarjoamme samat verkko-opiskeluaineistot myös aliurakoitsijoidemme ja muiden yhteistyökumppaneidemme käytettäväksi Skanskan perehdytysportaalissa.
  • Skanska-pakka: Olemme koonneet rakennustyömaan säännöt ja ohjeet yhdelle alustalle. Työmaan taskutieto auttaa tunnistamaan rakennustyön tapaturmavaaroja, pienentämään riskejä ja huomioimaan ympäristöasiat työmaalla. Skanska-pakka on vapaasti käytettävissä eri kieliversioina myös mobiilisti.
  • Työmaiden turvallisuusriihet: Järjestämme aktiivisesti työmailla turvallisuusriihiä, joissa pohditaan ja keskustellaan ajankohtaisista työturvallisuuden, työterveyden ja hyvinvoinnin aiheista työmaan näkökulmasta.
  • Turvallisuushavainnot: Työntekijämme raportoivat työmaidenturvallisuuspuutteista ja -riskeistä. Aktiivinen turvallisuushavainnointi mahdollistaa tapaturmiin johtavien syiden löytämisen jo ennen kuin vahinkoja ehtii sattua.
  • Työmaatreenit: Alloitimme työmaatreenit ensimmäisenä Suomessa vuonna 2005. Varttitunnin mittaiset treenit työmailla ehkäisevät tapaturmia lämmittelemällä lihaksia, parantamalla nivelten liikkuvuutta ja kehittämällä tasapainoa.
  • Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto: Olemme integroineet työterveyshuollon ennaltaehkäisevät toimenpiteet osaksi Skanskan valtakunnallisia turvallisuuskäytäntöjä.
  • Työhyvinvointisuunnitelmat: Edistämme järjestelmällisesti työhyvinvointia osana vuosittaista toiminnan suunnittelua.
  • Hyvinvointivalmennukset: Tarjoamme koko henkilöstöllemme mahdollisuutta yksilölliseen kokonaisvaltaiseen hyvinvointivalmennukseen.
Päivitetty: 29.1.2019