c

Työturvallisuuden ja hyvinvoinnin työkaluja

Uskomme, että kaikki tapaturmat ovat torjuttavissa. Oleellisinta erinomaisen turvallisuustason ja työhyvinvoinnin saavuttamisessa on riskien ennakointi. Turvallisuuskulttuurimme kattaa lukuisia toimia, joista keskeisimpänä panostamme työmaalla toimijoiden osaamiseen.

Käytössämme on lukuisia eri työkaluja, jotka ohjaavat meitä kohti tapaturmatonta ja hyvinvointia tukevaa työyhteisöä:

  • Turvallisuusviikko: Osallistumme vuosittain rakennusalan yhteiseen työturvallisuusviikkoon.
  • Skanskan oppimisympäristö: Henkilöstöllämme on mahdollisuus opiskella työn turvallisuuden ja terveellisyyden toimintatapoja sähköisessä oppimisympäristössä. Tarjoamme samat verkko-opiskeluaineistot myös aliurakoitsijoidemme ja muiden yhteistyökumppaneidemme käytettäväksi Skanskan perehdytysportaalissa.
  •  Skanskan oppimisympäristö: Skanskalaiset toimihenkilöt ja työntekijät opiskelevat työn turvallisuuden ja terveellisyyden toimintatapoja sähköisessä oppimisympäristössä. Samat verkkoaineistot ovat myös aliurakoitsijoidemme ja muiden yhteistyökumppaneidemme käytössä Skanskan perehdytysportaalissa.

  • Turvallisuuspakka: Olemme koonneet rakennustyömaan säännöt Turvallisuuspakkaan. Se auttaa tunnistamaan rakennustyön tapaturmavaaroja sekä pienentämään riskejä. Turvallisuuspakka on vapaasti käytettävissä mobiiliversiona.
  • Työmaiden turvallisuusriihet: Järjestämme aktiivisesti työmailla turvallisuusriihiä, joissa pohditaan ja keskustellaan ajankohtaisista työturvallisuuden, työterveydenja hyvinvoinnin aiheista työmaan näkökulmasta.
  • Turvallisuushavainnot: Työntekijämme raportoivat työmaidenturvallisuuspuutteista ja -riskeistä. Aktiivinen turvallisuushavainnointi mahdollistaa tapaturmiin johtavien syiden löytämisen jo ennen kuin vahinkoja ehtii sattua.
  • Työmaatreenit: Aloitimme työmaatreenit ensimmäisenä Suomessa vuonna 2005. Varttitunnin mittaisia treenejä pyritään pitämään vähintään kaksi kertaa viikossa kaikilla työmailla.
  • Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto: Olemme integroineet työterveyshuollon ennaltaehkäisevät toimenpiteet osaksi Skanskan valtakunnallisia turvallisuuskäytäntöjä.

Jaa
Päivitetty: 4.12.2017