c

Monimuotoisuuden ja hyväksyvän työyhteisön kehittäminen

Hyväksyvä työkulttuurimme perustuu avoimuuteen, reiluuteen, luottamukseen ja toistemme kunnioittamiseen. Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että yhteiskunnan monimuotoisuus näkyisi organisaatiomme kaikilla tasoilla ja työyhteisömme kehittyisi yhä hyväksyvämmäksi.

Kehitämme jatkuvasti työyhteisöämme monimuotoisemmaksi ja hyväksyvämmäksi:

  • Jokaisella liiketoimintayksiköllämme on oma monimuotoisuussuunnitelmansa, jonka toteutumista tukevat nimetyt vastuuhenkilöt.
  • Koulutamme esimiehiä, jotka ovat tietoisia monimuotoisuudesta, joilla on hyvät taidot työyhteisön kehittämiseen ja jotka sitoutuvat hyväksyvän työyhteisön edistämiseen.
  • Koulutamme työntekijöitämme hyväksyvän työyhteisön edistämisestä.
  • Rekrytoimme taustoiltaan erilaisia työntekijöitä.
  • Olemme aktiivisesti mukana useissa eri yritysten välisissä monimuotoisuutta ja verkostoitumista edistävissä hankkeissa.
  • Olemme käynnistäneet useita Skanskan sisäisiä monimuotoisuutta edistäviä ohjelmia.

Monimuotoisuuden ja hyväksyvän työyhteisön seuranta

  • Selvitämme vuosittain henkilöstötutkimuksen avulla henkilöstön mielipiteet tasa-arvon ja monimuotoisuuden toteutumisesta käytännössä.
  • Seuraamme naisten määrää tuotannon toimihenkilötehtävissä ja henkilöstöjakaumaamme.
Päivitetty: 29.1.2019