c

Monimuotoisuuden ja hyväksyvän työyhteisön työkaluja

Olemme mukana monissa erilaisissa hankkeissa ja verkostoissa, jotka auttavat meitä kohti monimuotoisempaa ja hyväksyvämpää työyhteisöä. Tuemme ja kannustamme myös muita rakennusalan toimijoita monimuotoisuuden ja hyväksyvän työyhteisön edistämisessä.

Käytössämme on useita eri työkaluja, jotka auttavat meitä kohti monimuotoista ja hyväksyvää työyhteisöä:

  • SWAG-ryhmä: Olemme mukana globaalin Skanska-konsernin SWAG-ryhmässä (Senior Women Advisory Group), joka toimii linjajohdossa työskenteleville naisille neuvoa-antavana foorumina.
  • Työn ja muun elämän tasapainoa edistävät käytännöt: Huomioimme erilaisten elämäntilanteiden asettamat tarpeet ja kehitämme työn ja muun elämän tasapainoa tukevia käytäntöjä.
  • Monimuotoisuuslähettiläs: Monimuotoisen ja hyväksyvän työyhteisön tukemiseksi on jokaisessa Skanskan toimintamaassa nimitetty oma monimuotoisuuslähettiläs.
  • Yksikkökohtaiset toimenpidesuunnitelmat: Jokainen yksikkömme edistää monimuotoisuutta kullekin yksikölle oleellisilla toimenpiteillä.
Päivitetty: 29.1.2019