c

Monimuotoisuuden ja hyväksyvän työyhteisön työkaluja

Olemme mukana lukuisissa erilaisissa hankkeissa ja verkostoissa, jotka auttavat meitä kohti monimuotoisempaa ja hyväksyvämpää työyhteisöä. Tuemme ja kannustamme myös muita rakennusalan toimijoita monimuotoisuuden ja hyväksyvän työyhteisön edistämisessä.

Käytössämme on useita eri työkaluja, jotka auttavat meitä kohti monimuotoisuutta ja hyväksyvää työyhteisöä:

  • Dialogi-hanke: Osallistuimme EllunKanojen vetämään Dialogi-hankkeeseen, jossa etsittiin konkreettisia keinoja naisten uramahdollisuuksien edistämiseksi ja herätettiin yhteiskunnallista keskustelua.
  • Myytinmurtajat-verkosto: Olemme perustaneetsisäisen Myytinmurtajat-monimuotoisuusverkoston. Verkostossa jatketaan Dialogi-hankkeessa syntynyttä keskustelua ja työtä monimuotoisen johtamisen ja naisten uramahdollisuuksien edistämiseksi.
  • Mix and Match -mentorointiohjelma: Olemme käynnistäneetyritysten välisen Mix and Match -mentorointiohjelman, joka tukee naisten ammatillista kasvua, oppimista ja verkostoitumista.
  • SWAG-ryhmä: Olemme mukana Skanska AB:n SWAG-ryhmässä (Senior Women Advisory Group), joka toimiilinjajohdossa työskenteleville naisille neuvoa-antavana foorumina.
  • Perheystävällinen työpaikka: Kehitämme perheystävällisiä käytäntöjä ja toimintamalleja Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -pilotissa.

Skanska-konsernin johtoryhmän ajatuksia monimuotoisuudesta

Jaa
Päivitetty: 17.5.2017