c

Oikeudenmukaiset työolot

Eettisen ohjeistomme mukaisesti olemme Skanskalla sitoutuneet siihen, että kaikille työntekijöille tulee maksaa heidän työstään asianmukainen korvaus, ja kaikkia työntekijöitä tulee kohdella oikeudenmukaisesti ja kunnioittaen heille työntekijänä kuuluvia oikeuksia. Työskentely-ympäristön olosuhteiden tulee olla riittävällä tasolla.

Edellytämme tällaisia olosuhteita sekä omien työntekijöidemme että alihankkijoidemme kohdalla.

Skanska tukee ihmisoikeuksia YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja yleissopimusten sekä YK:n Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimusten mukaisesti. Skanska-konserni on allekirjoittanut Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Global Compact -aloitteen ja noudattaa sen kymmentä vastuullisen yritystoiminnan periaatetta koskien ihmisoikeuksia, työtä, ympäristöä sekä korruption vastaista toimintaa. Skanska Oy kuuluu Global Compact Suomi-verkostoon.

Skanskan oikeudenmukaisia työoloja koskevat periaatteet

  • Emme salli työmaillamme tai toimitusketjussamme minkäänlaista lapsityövoiman käyttöä tai pakkotyötä taikka perusteetonta tai laitonta palkkojen pidättämistä. Jokainen alle 15-vuotias on lapsi, ja alaikäisenä pidetään myös tätä vanhempaa nuorta, jos paikallinen lainsäädäntö niin määrittelee.
  • Emme salli työtekijöiden vapaata liikkuvuutta rajoittavia toimia. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. henkilöpapereiden, passien tai työlupien ottaminen työnantajan haltuun työsuhteen edellytyksenä.
  • Tunnustamme alle 18-vuotiaiden työntekijöiden erityistarpeet ja velvollisuutemme huolehtia heistä.
  • Sallimme ainoastaan työajat, palkat ja edut, jotka ovat kansallisten ja paikallisten lakien sekä sovellettavien ILO:n yleissopimusten mukaisia.
  • Noudatamme työehtosopimuksia sekä kunnioitamme työntekijöidemme lainmukaista oikeutta perustaa ammattiliittoja ja liittyä niihin.
  • Vaalimme hyviä suhteita työmarkkinajärjestöjen, ammattiliittojen ja työntekijöiden edustajien kanssa.
  • Ylläpidämme keskusteluyhteyttä työntekijöidemme kanssa, jotta heidän oikeuksiaan kunnioitetaan.

Edellytämme sopimuksissamme alihankkijoiden sitoutuvan Skanskan Suplier Code of Conductiin, jonka osa yllä mainitut periaatteet myös ovat.

Suhtaudumme vakavasti kaikkiin väitteisiin siitä, että ihmisoikeuksia ei kunnioiteta liiketoiminnassamme tai toimitusketjuissamme. Kannustamme ihmisiä, joilla on syytä epäillä, että tällaista tapahtuu, ilmoittamaan asiasta Skanskan työsuhdepäällikkö Anu Aspialalle, Contact. Jos yhteydenotto suoraan työsuhdepäällikköön tuntuu hankalalta, on myös mahdollista ottaa yhteyttä Skanskan Hotline -palvelun kautta.

Päivitetty: 9.12.2020