c

Nollalahjapolitiikka

Haluamme toimia läpinäkyvästi ja rehellisesti sekä varmistaa, että Skanskalle tuotteita tai palveluja tarjoavia yrityksiä kohdellaan arviointitilanteissa tasavertaisesti. Skanskassa on laadittu Nollalahjapolitiikka-ohjeistus, joka koskee lahjojen antamista ja vastaanottamista sekä vieraanvaraisuutta.

Nollalahjapolitikkaa tarkoittaa sitä, että skanskalaiset eivät saa antaa lahjoja ulkoisten sidosryhmien kuten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden edustajille eivätkä vastaanottaa lahjoja heiltä.

Lahjakäytäntöihin liittyy useita ongelmia: lahjat saattavat synnyttää mielikuvia siitä, että niiden antajat pyrkivät vaikuttamaan saajien päätöksentekoon, tai lahjan saaja saattaa kokea olevansa kiitollisuudenvelassa antajalle, vaikkei tämä olisikaan ollutantajan tarkoitus. Tämän vuoksi palautamme Skanskaan toimitetut lahjat takaisin lähettäjälle.

Poikkeukset lahjakieltoon

Skanskalla on muutama poikkeus lahjakieltoon:

  • Yhteistyökumppanien edustajien merkkipäivät, kuten 50-vuotispäivät tai eläkkeelle jäämistä juhlistavat tilaisuudet, joihin kutsutaan sidosryhmien edustajia. Tällöin lahjan arvolle on kuitenkin asetettu 100 euron yläraja. Poikkeustapauksissakaan lahja ei saa kuitenkaan koskaan olla rahaa, ellei sitä ohjata hyväntekeväisyyteen, eikä lahjaa saa antaa, jos osapuolet ovat esimerkiksi hankintoja koskevassa neuvottelutilanteessa.
  • Asuntokaupan tekemisen yhteydessä annettavat lahjat ja tupaantuliaislahjat, jollaisen Skanska voi edelleen antaa asunnon Skanskalta ostaneelle kuluttajalle.
  • Asunnon ostaneen kuluttajan antamat, euromääräiseltä arvoltaan vähäiset lahjat (esim. kukkakimppu).
  • Messut ja muut sen kaltaiset vastaavat markkinointitilaisuudet, joissa Skanska voi jakaa yrityksen markkinointituotteita.
  • Muut mahdolliset poikkeustarpeet käsittelee aina erikseen Skanska Oy:n johtoryhmä.

Eettinen toiminta on Skanskan keskeinen arvo.
Sen edistämiseksi kaikki skanskalaiset koulutetaan säännöllisesti, kaikissa Skanskan liiketoimintayksiköissä toimii eettinen komitea ja liiketoimintayksiköille on laadittu ohjeet lahjoista ja vieraanvaraisuudesta. Skanska edellyttää eettistä toimintaa ja sitoutumista eettiseen ohjeistukseensa Code of Conductiin myös yhteistyökumppaneiltaan.

Lue lisää tästä
Jaa
Päivitetty: 13.3.2019