c

Tuotantoinsinöörin työssä aikataulutus ja laatu kulkevat käsi kädessä

Monipuoliset tehtävät ja projektit sekä halu oppia vievät Katri Niemelää eteenpäin urallaan yhdessä mentoreiden kanssa. Aiemmat opit Nya Karolinska Solnan sairaalatyömaalta Ruotsista ja laboratorio- ja toimistorakennus Aurumin työmaalta Turusta kiteytyvät Assi-sairaalan aikatauluttamisessa. Syvenevä kiinnostus talotekniikkaan herätti Katrissa myös jatko-opiskeluhalut.

Tuotantoinsinöörimme Katri on päässyt mukaan omaa mielenkiintoa ja osaamista kasvattaviin sairaalahankkeisiin niin Ruotsissa kuin Suomessa.

Isänperintö veti Katri Niemelän rakennusalalle, ja ensimmäisen kerran Katri tuli Skanskalle töihin kesällä 2007 jo ennen ammattikoulua.

”Edes villoittaminen ei vienyt paloa. Tekemisen meininki kiehtoi”, nauravainen Katri kertoo.

Rakennusmestariopintojen loma-aikoina ja jälkeen Katri työskenteli kirvesmiehenä. Opintojen alussa hän pääsi Skanska Oppivaan ja toisena vuonna työnjohtoharjoitteluun.

Valmistumisen jälkeen Katri työskenteli Turun normaalikoulun peruskorjausprojektissa, jossa hänen tehtäviinsä kuului työturvallisuus, laadunhallinta, luovutusdokumentaatio ja aikataulutus.

Vuonna 2017 Katri lähti Skanskan Unlimited-vaihtoon Ruotsiin. Yhdeksän kuukautta Completion Engineer -tittelillä Nya Karolinska Solnan työmaalla toi lisää kokemusta muun muassa sairaalatyömaan vastaanottoprosessista ja sen aikatauluttamisesta.

”Työkieli oli englanti ja ruotsikin parani. Samalla sopeutumiskyky erilaisiin kulttuureihin kasvoi. Joka paikassa olen saanut apua ja ohjausta. Vaativat ja monipuoliset kohteet ovat opettaneet paljon vuosien varrella. Oma isä oli kaikkein vaativin esihenkilö heti uran alussa”, Katri kuvaa kokemuksiaan.

Turun yliopiston ja Åbo Akademin kemistien ja fyysikoiden käyttöön rakennettu laboratorio- ja toimistotiloja käsittänyt Aurum opetti paitsi talotekniikan tärkeyttä, myös sen, miten yhteistyötä ja luottamusta rakennetaan käyttäjien kanssa hankkeen alusta loppuun asti.

Talonrakennuksesta kohti talotekniikkaa

Syksystä 2021 asti Katri on työskennellyt tuotantoinsinöörinä Ahveniston sairaalan eli Assin parissa Hämeenlinnassa. Aiemmat pitkäkestoiset projektit ovat luoneet vankan pohjan myös Assin työvaiheiden aikatauluttamiseen aina maanrakennuksesta sisävalmistukseen. Aikatauluttaminen onkin yksi kriittisistä työvaiheista, jossa korostuu kokonaisuuden hallinta ja yhteistyö.

”Kuuman sairaalan” eli päivystykseen, leikkaussaleihin ja kuvantamiseen liittyvien osien aikatauluinsinöörinä hän laatii aikatauluja, seuraa niiden toteutumista ja reagoi muutoksiin.

”Esimerkiksi puhdastilojen rakentaminen, kaasujen ja säteilysuojausten huomioiminen sekä sairaalaympäristön talotekniikka on haastavaa ja opettavaista. Haluankin opiskella lisää LVI-tekniikkaa, koska se vaikuttaa ratkaisevasti rakennuksen toimivuuteen.”

Skanskan omat koulutukset ja mentorit ovat vieneet Katria eteenpäin yhdessä uusien työkalujen ja digitalisaation kanssa. Nyt hän vastaa Assin aikataulutuksesta aluevastaavan, urakkavalvojien ja urakoitsijoiden kanssa.

”Olen päässyt tekemään itseä kiinnostavia asioita monipuolisissa tehtävissä ja hankkeissa. Parhaillaan tavoitteena on saada tuleville käyttäjille maailman inhimillisin sairaala valmiiksi niin, että aikataulu ja laatu kulkevat käsi kädessä loppuun saakka”, Katri sanoo.

Vapaa-aikaansa Katri viettää kävelyttämällä omapäistä corgiaan ja katsomalla brittisarjoja, kuten Poirot’ta ja neiti Marplea.

”Niin kauan ei ole töissäkään hätää, kun huumoria riittää”, Katri kuvaa palautumisen kulmakiveä, naurua.

Päivitetty: 25.8.2022