c

Parempaa työelämää rakentamassa

Skanskan toimialajohtaja Tiina Koppinen toivoo voivansa toimia esimerkkinä muille naisille perinteisesti miesvaltaisella rakennusalalla, ja hänen katseensa onkin suunnattu voimakkaasti tulevaisuuden työkulttuuriasioihin.

Skanskan toimialajohtaja Tiina Koppinen.

’’Haluan kannustaa kaikkia tarttumaan avoimin mielin eteen tuleviin mahdollisuuksiin ja siirtymään hetkittäin myös omalle epämukavuusalueelle – antamalla kaikkensa selviää kyllä uusista haasteistakin. Uudet tehtävät ovat aina mahdollisuus uuden oppimiseen’’, Tiina rohkaisee ja kiittää samalla omia esimiehiään luottamuksesta ja lukuisista mahdollisuuksista, joita hän on urallaan saanut.

’’Tavoitteenamme on, että Skanska Suomi on vuonna 2020 asiakkaidensa näköinen johtava yritys monimuotoisuudessa ja että esimiehemme ovat erinomaisia hyväksyvän työkulttuurin edistämisessä. Yksi tapa monimuotoisuuden edistämiseen on tukea naisten uramahdollisuuksia erityisesti työmaan ja tuotannon johtotehtävissä’’, Tiina toteaa.

Tiina onkin ollut mukana useissaerilaisissa naisten uramahdollisuuksia edistävissä hankkeissa, kuten parempaan työelämään ja monimuotoiseen johtamiseen tähtäävässä Dialogissa sekä Dialogin jälkeen syntyneessä naisten ammatillista kasvua, oppimista ja verkostoitumista tukevassa, eri yritysten välisessä Mix and Match -mentoroinnissa.

Lisäksi Tiina on ollut mukana Skanska AB:n perustamassa neuvoa-antavassa SWAG-ryhmässä (Senior Women Advisory Group), joka on tarkoitettu linjajohdossa työskenteleville naisille. Yhteisenä tavoitteena kaikissa näissä hankkeissa on houkutella lisää naisia rakennusalalle.

Tiina kertoo näissä ryhmissä työskentelyn antaneen paljon. ’’Muun muassa Mix & Match -mentoroinnin yhteydessä käymäni keskustelut nuorten, pätevien naisten kanssa ovat olleet todella antoisia. Sen lisäksi, että olen pystynyt tukemaan heitä urallaan, olen myös itse saanut heiltä paljon ja he ovat auttaneet minua pysymään mukana maailman menossa’’, Tiina summaa


Tiinan urapolku

Vuonna 2008 Skanskassa aloittanut Tiina Koppinen on ehtinyt olla monessa mukana. Hän on aina suunnannut ennakkoluulottomasti kohti uutta ja ollut jatkuvasti kehittämässäentistä parempaa Skanskaa.

Nykyiseen tehtäväänsä toimialajohtajana Tiina tuo ennen kaikkea strategista osaamista ja analyyttista paneutumista asioihin.

Tiina tuli Skanskaan kehittämään tietomallintamista, ensin pohjoismaiseen Skanska Xchange -ohjelmaan ja pari vuotta myöhemmin Skanska Suomeen. Tämän jälkeen hän on edennyt urallaan Skanska Oy:n kehityspäällikön tehtävien kautta liiketoiminnan kehitysjohtajaksi ensin Talotekniikkaan ja sitten Skanska Oy:öön. Elokuusta 2014 saakka Tiina on ollut Skanskan johtoryhmän jäsen.

Elokuussa 2016 Tiinan rooli johtoryhmässä muuttui. Nyt hän vastaa paitsi liiketoiminnan kehittämisestä ja hankekehityksestä, myös Itä-jaKeski-Suomen sekä Pohjoisen alueyksikön rakentamispalveluista toimialajohtajana.

Jaa
Päivitetty: 7.3.2017