c

Laadulla on tekijänsä

Työn hyvä jälki, asiakkaan kokema laatu, ylpeys omasta tekemisestä… Hyvällä laadulla on monta mittaria, mutta mistä hyvä laatu saa alkunsa?

’’Laatu syntyy motivoituneista ihmisistä ja yhteisestä päämäärästä’’, määrittelee Eero Meriläinen. Eero oli yksi Rakentamisen laatuteko 2016 -kilpailun finalisteista ja tietää, mistä puhuu.

Skanskassa 90-luvun alkupuoliskolta asti työskennellyt vastaava työnjohtaja Eero Meriläinen on ollut viime vuosina tuttu näky Eteläranta 10:n työmaalla. Eteläranta 10 on perussaneerauskohdetta vaativampi hanke useammastakin syystä. Korttelissa on vireillä parhaillaan kaavamuutos, ja rakennuslupaa haettaessa kuullaan aina myös Kaupunginmuseota. Lisäksi vanhaa kohdetta remontoidessa on kiinnitettävä huomiota historiallisesti merkittävien ominaisuuksien säilyttämiseen.

Skanskalaiset ovat ahkeroineet Eteläranta 10:ä vuosien varrella jo liki 16 000 neliömetriä nykyaikaisiksi neuvottelu-ja toimistotiloiksi. Lisäksi Skanska on uusinut rakennuksen talotekniikkaa ja toteuttanut esimerkiksi kerroskohtaisen ilmastoinnin. Asiakkaana on paitsi kiinteistön omistava Teollisuuskeskus Oy, myös tiloissa toimivat elinkeinoelämän liitot – siis monipuolinen ja iso joukko ihmisiä.

Laatua rakentamassa

Seitsemän vuoden aikana perusteellisesti saneeratun kohteen urakoinnissa on korostunut rakentamisenaikainen laatu, erityisesti se miten asiakkaat korjausrakentamisen kokevat. Eero kertoo juuri asiakkaiden kokemuksen korjaustyöstä olevan tärkeä kriteeri korjausrakentamisen laadulle. Eteläranta 10 on toiminut koko saneerausurakan ajan noin 600 ihmisen työpaikkana. ’’Olemme suunnitelleet töiden etenemisen niin, että melua tai muuta haittaa aiheuttavat työvaiheet tehdään varsinaisen virka-ajan ulkopuolella.

Eeron mukaan ihmiset kokevat laadun, mutta myös tekevät sen. ’’Kun projektia tehdään usean eri tahon yhteistyönä, on ensiarvoisen tärkeää, että tiimiin on saatu oikeanlaiset ihmiset. Loppujen lopuksi laadussa on kyse ihmisten sitoutumisesta ja asenteesta, siitä ettäjokainen haluaa hoitaa oman tehtävänsä mahdollisimman hyvin’’, Eero kuvailee.

Päämäärä toimii laadukkaan rakentamisen moottorina

Kaiken takana on hyvä suunnittelu tai kuten Eero asian tiivistää: ’’Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – on siinä ajatuksessaideaa.’’ Myös yhteinen päämäärä vaikuttaa onnistumiseen, laadukkaaseen työhön. Skanskan arvojenkin mukaisesti yhdessä ollaan parempia ja laatu ja innovatiivisuus ohjaavat toimintaa. ’’Kun koko projektitiimillä on yhteinen päämäärä, saadaan aikaan hyvää jälkeä. Siksi vuorovaikutus ja kommunikointi ovat välttämättömiä. Jokaisen tulisi hahmottaa isossa kuvassa, mitä ollaan tekemässä, nähdä mitä tapahtuu ennen ja jälkeen oman osuuden, ei siis tuijottaa vain oman työnsä yksityiskohtia’’, Eero summaa.

Päivitetty: 22.2.2017