c

Turvallisuusasiantuntija nauttii avoimesta työkulttuurista

Omassa työnkuvassaan Maria miellyttää etenkin työn vaihtelevuus ja luovuus. Tiukkojen työturvallisuustavoitteiden saavuttaminen edellyttää vaikuttamista erilaisin keinoin.

Mari Korpela

”Olin jo käynyt useilla Skanskan työmailla silloisen työni puitteissa ja koin, että täällä on työturvallisuusasioiden suhteen hyvä henki. Tuntui kivalta päästä mukaan”, Mari toteaa. Turvallisuusasiantuntijana vuosia on vierinyt nyt seitsemän.

Työnkuva Skanskassa on ollut koko ajan sama, vaikka yksikkö on välillä vaihtunut. Mari työskentelee Skanska Oy:ssä kolmen hengen tiimissä, johon kuuluvat turvallisuuspäällikkö sekä toinen turvallisuusasiantuntija. ”Kehitämme yhdessä niitä työkaluja, välineitä ja oppeja, jotka työturvallisuutta parantavat ja vievät eteenpäin. Tavoite on luonnollisesti nolla tapaturmaa”, Mari kertoo.

Luovaa työtä turvallisuuden eteen

Omassa työnkuvassaan Maria miellyttää etenkin työn vaihtelevuus ja luovuus. Tiukkojen työturvallisuustavoitteiden saavuttaminen edellyttää vaikuttamista erilaisin keinoin. ”Ala on haasteellinen. Työssä saa olla psykologi, mutta myös tilastonikkari ja luova visionääri. Suunnittelemme asioita laidasta laitaan, joskus viestintäkampanjoita, joskus tietojärjestelmiä, koulutuksia tai tuotantoprosesseihin liittyviä käytäntöjä. Aina on uutta opittavaa ja itsensä kehittämistä eikä yksikään päivä muistuta toista”, kertoo Mari.

Vaikka työ on luovaa, on Marin työssä vakavat panokset. ”Skanskassa työturvallisuutta pidetään tärkeänä asiana koko organisaatiossa. Tuulimyllyjä vastaan ei tarvitse tänä päivänä taistella”, Mari kertoo. Parasta Skanskassa on hyvä henki. ”Täällä on ihmisiä, jotka osaavat ottaa asiat vastaan ennakkoluulottomasti ja avoimesti. Keskustellen ja kehitykseen pyrkien”, Mari kertoo. Tulevaisuuden Mari tietää tuovan mukanaan jälleen uusia haasteita, sillä mitä lähemmäksi nollaa tapaturmaa päästään, sitä monimuotoisemmaksi ja vaativammaksi työturvallisuuden kehittäminen muuttuu.

Jaa
Päivitetty: 3.5.2015