c

Skanska lyhyesti

Skanska-konserni toimii valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut sekä asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen.

Skanska Oy on osa Skanska-konsernia, ja sen alaisuudessa ovat rakentamispalvelut, kalustopalvelut ja asuntoprojektikehitys. Skanska Suomessa työskenteli vuoden 2021 lopussa 2167 henkilöä.

Skanska Oy:n tilauskanta ja saadut tilaukset

 Euroa milj. 2020 2019
Tulouttamaton tilauskanta 980,6 1 096,1
Saadut tilaukset 824,9 988,4
 Asuntomyynti 2020 2019 Muutos, kpl Muutos, %
Omaperustainen tuotanto, josta 671 817 -146 -18 %
 • Kuluttajan omaan käyttöön
426 416 +10 +2 %
 • Sijoittajille
245 401 -156 -39 %
 Neuvottelu-urakat 269  231 +38 +16 % 
Yhteensä 940 1 048 -108 -10 %
Omaperustainen tuotanto 2020 2019 Muutos, kpl Muutos, %
Aloitukset 530 541 -11 -2 %
Valmistuneet 640 831 -191 -23 %
Valmiit myymättömät 37 54 -17 -31 %

 

 Rakenteilla 31.12.2020 31.12.2019 Muutos, kpl Muutos, %
Omaperusteinen tuotanto 975 1 085 –110 -10 %
Neuvottelu-urakat 375 682 -307 -45 %
Muu urakkatuotanto 1 818 1 445 +373 +26 %
Yhteensä 3 168 3 212 -44 -1 %

 

 Valmistuneet 31.12.2020 31.12.2019 Muutos, kpl Muutos, %
Omaperusteinen tuotanto 640 831 -191 -23 %
Neuvottelu-urakat 682 145 +537 +370 %
Muu urakkatuotanto 403 335 +68 +20 %
Yhteensä 1 725 1 311 +414 +32 %

Palvelumme ja yhtiömme Suomessa

Skanska Talonrakennus Oy

 • talonrakentaminen
 • talotekniikka (Skanska Talotekniikka)
 • asuntoprojektikehitys (Skanska Kodit)

Skanska Rakennuskone Oy (Skanska Konevuokraus)

Skanska Infra Oy

Skanska Industrial Solutions Oy (Skanska Asfaltti)

Skanska CDF Oy

 • Toimitilojen projektikehitys

Hankekehityspalveluita, kauppa-, liike- ja logistiikkatiloja Suomessa tarjoaa Skanskan hankekehitysyksikkö, joka on osa Skanska Oy:tä.

Suomessa on kaksi tieyhtiötä, Tieyhtiö Nelostie ja Tieyhtiö Ykköstie, joista Skanska omistaa osuudet.

Skanskalla on toimintaa seuraavilla alueilla

 • Pääkaupunkiseutu kehyskuntineen
 • Pirkanmaa: Tampere ja sen ympäristö
 • Varsinais-Suomi ja Satakunta: Turku, Pori, Rauma ja niiden ympäristöt
 • Itä-Suomi: Kuopio, Lappeenranta, Joensuu, Kotka ja niiden ympäristöt
 • Keski-Suomi: Jyväskylä ja sen ympäristö
 • Pohjois-Suomi ja Lappi: Oulu ja Rovaniemi sekä niiden ympäristöt (Skanska Industrial Solutions, Asfaltti)
 • Pohjanmaa: Vaasa (Skanska Konevuokraus), Kauhajoki (Skanska Infra)

Skanska ei toimi suurempien kaupunkien ulkopuolella muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Meillä ei myöskään ole toimintaa Ahvenanmaalla.

Päivitetty: 11.2.2019